Egység a sokszínűségben

4209
Egység és sokszínűség

A címben megfogalmazott állítások ellentétesen hangozhatnak. Vagy egység, vagy sokszínűség, döntsük el hogy melyik a biblikus!

Az egységgel nem lehet vitatkozni, hiszen mindannyian ismerjük a 133 Zsoltár első három versét, ami a következőt állítja: Az egység gyönyörűséges és Isten oda küldi az áldását, ahol ez megnyilvánul! Különbséget kell tennünk azonban formai egység és a szellemi egység között. A formai egységre sokszor szükség van! A különböző egyenruhák ennek a kifejezését szolgálják.  Missziós területen is bevett gyakorlat ezek használata. Bemerítéseken a fehér ruhát használjuk, kórusok egyenruhában énekelnek, sok utcai evangélizáción keresztyének egyen pólóban jelennek meg, ami valamilyen igei üzenetet hordoz.

Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy a formai egységet hordozó emberek nagyon is különbözőek. Más elhívással, ajándékokkal, személyiséggel, életúttal. A formai egységgel nem lehet automatikusan megoldani a szellemi egységet. A szellemi egység soha nem egyformaságot jelent, hanem a sokféle ember, sokféle ajándék, sokféle stílus, Isten Lelkének engedelmeskedve egy irányba halad. Pünkösdkor a Szent Lélek kiáradt és a nagyon is sokszínű tanítványi közösséget szellemileg egységessé tette. Mi akik pünkösd után élünk és újjászülettünk, kérjük a Szentlélek ajándékait! Az igéből azt látjuk, hogy ezek is nagyon különbözőek, sokszínűek, de Aki mögötte van, az ugyanaz.

A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. 1Kor 12:4-6

Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. 1Kor 12:8-11

Ne féljünk a sokszínűségtől sem a lelki ajándékok használatánál, sem más területeken, csak a Lélek egységére figyeljünk! Ez nagy kincs, vágyjunk erre, kérjük ezt! Ha a Lélek egysége megvan és ennek valamilyen külső formát is adunk, az megerősíti, hogy Jézus Krisztust képviseljük. Fordítva nem működik.

Kedves Testvérem! Ne értékeld le magad, ne engedd, hogy a keserűség, vagy a közömbösség győzzön az életedben. Azért, mert neked nem ugyanaz az elhívásod, mint a másiknak, azért mert te más háttérből jössz, vagy más lelki ajándékaid vannak, ez nem azt jelenti, hogy rombolod az egységet! Amit kaptál, azért kaptad, hogy az Isten dicsőségére kamatoztasd a Szentlélek vezetése alatt. Az Úrtól kapott sokszínűségünket egységben kell megélnünk, mert egyedül ez dicsőíti Isten nagy nevét!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!