Február 23-án hat fehér ruhás fiatal tett tanúbizonyságot hitéről, és Jézus példáját követve bemerítkeztek.

A bemerítés szolgálatát Komlósi Sándor lelkipásztor testvérünk végezte, Isten igéjét Balogh Barnabás, a szegedi baptista gyülekezet pásztora hirdette.

Hitünk alappillére a Bibliából, a Jn 3,16 verse arra a tényre is felhívja a figyelmünket, hogy Istennek mennyire meg kellett magát aláznia, mikor elküldte Fiát e földre. Ezt csak akkor fogjuk megérteni, amikor megérkezünk a mennybe. Isten munkája, hogy ennek a csodának a nyomait már ezen a földön is érezhetjük. Az emberek keresik a Szeretetet. Ma hat fiatal mondta el, hogy ők hogyan találták meg az Istenhez vezető utat. Kegyelem, hogy ezt ők fiatalon megtehették. Isten most is itt van, és Szentlelke által szól hozzánk.

A kereszténység lényege: Krisztus követése. Erre szólít fel a felolvasott ige is. De mit jelent ez? Kicsoda Jézus? A Jézus név egy közönséges név volt ebben az időben. A jelentése: Jahve (Isten) megszabadít. Jézus makulátlanul tiszta életet élt. Mindenkivel szóba állt, és élete nyomán rengeteg ember megtért. Átlátta az emberek életét – a parázna nőét is és a farizeusokét is. Tanította az embereket, végkimerülésig ott volt velük. Hirdette az evangéliumot, csodákat tett, halottat támasztott fel. Élő bizonyítéka volt annak, hogy ő Isten Fia. Ennek ellenére megölték, mint egy lázadót. Halálával és feltámadásával is azt hirdette, hogy Isten Fia. Mennybemenetele után tíz nappal elküldte közénk a Szentlelket, és megígérte, hogy visszajön. A Szentlélek munkája által a mai napig emberek élete változik meg.

Jézus ma is a követésére hívja az embereket. Ez minden földi dolognál fontosabb. Kifogást a hívő élet ellen, és a megtérés halogatására mindig lehet találni, de az Ige azt írja: ma! Mert nem tudjuk, hogy lesz-e holnap.

A Bibliában a „szent” szó az Ószövetségben, az égő csipkebokor történeténél szerepel először. Itt Istenhez nem lehetett közel kerülni. De Jézus mindenkit hív, aki megfáradt. Aki megtalálja őt, az nyugalmat talál a lelkének. Nemcsak hív, enged magához, hanem bátorít is. Segítséget ad, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ne féljünk közel kerülni Jézushoz! Most jöhetünk, szabad az út. Minden vétkeinket eltörölte a Golgotán, és vére megtisztít minket minden bűntől. Az a kérdés maradt csupán, hogy engedelmeskedünk-e neki, és elfogadjuk-e ezt a kegyelmet.

A képen szerepelnek balról jobbra: Balogh Barnabás lelkipásztor, Komlósi Sándor lelkipásztor, Lövei Balázs, Komlósi Jonatán, Szilágyi Kristóf, Vincze Énók, Varga István,
Pekk Alexandra és Dobos Péter gyülekezetvezető

Hat fehér ruhás testvérünk így tett erről bizonyságot:

Lövei Balázs keresztény gyökerű háttérből jött, hívő nevelést kapott, de eltávolodott Istentől. Később betegségében fordult az Úrhoz, aki könyörült rajta. A lelke meggyógyult, és rájött, hogy ez a legfontosabb. Három éve jár Jézussal, hitét bemerítkezéssel szeretné megpecsételni.

Varga István baptista neveltetésben részesült. Eleinte nem gondolta, hogy neki szüksége van változásra, bűnbánatra. Párizsi munkája nem váltotta be reményeit, de egyedül próbálta megoldani életét. Mikor nem boldogult, Isten segítségét kérte, aki világosan kijelentette számára, hogy a legfontosabb Jézus követése. Rájött, hogy bűnös ember, de Krisztus megváltotta bűneiből. Azóta hitben jár.

Pekk Alexandra nem hívő környezetben nevelkedett. A vőlegénye (Varga István) által ismerte meg Jézust. Eleinte nem fogadta el a megváltást, de gyülekezetbe rendszeresen eljárt a párjával. Így az Ige által többször megszólította Isten. Egy evangelizációs koncerten adta át életét Jézusnak. Mindent letett Isten kezébe. Hitét bemerítéssel szeretné megpecsételni.

Szilágyi Kristóf hívő szülők gyermeke. Szülei hívő élete által megérintette Isten, de kamaszkorában elhagyta az Urat, mert rossz társaságba keveredett. Egy idő után érezte, hogy nincs jó helyen, de nem tett semmit a változás érdekében. 2018 nyarán egy rosszullét ébresztette rá, hogy eddigi életén változtatni kell. Isten segítségét kérte, és egyre többet foglalkozott az Igével. Egy éve erősödött meg benne, hogy végleg a keskeny utat választja.

Komlósi Jonatán hívő szülők gyermeke. Rendszeresen járt a kisifibe, ahol jól érezte magát, de ugyanilyen jól érezte magát a világi barátaival is. Többször szólt hozzá Isten, de mindig halogatta a döntést. Az iskolában osztályt váltott, és ezt követően látta meg, hogy a környezetében lévő hívő fiatalok milyen boldogok. Ennek hatására ő is többet kezdett foglalkozni az Igével. Egy kerületi keresztény táborban meghallotta Isten hívását, és engedelmeskedett neki. Megtért, megerősödött a hite, amit bemerítkezésével szeretne megpecsételni.

Vincze Énók is hívő családban él. A kisifi alkalmai is segítették abban, hogy elkezdett érdeklődni a hit iránt. Betegsége viszont visszatartotta eleinte attól, hogy Jézusnak átadja az életét. Egy kisifis táborban később megértette, hogy a szívében lévő űrt csak Isten töltheti be. Megtérése után betegségét is rá tudta bízni Istenre, és szeretne élete végéig a hit útján járni.

                                                                                              Kövesdi Anikó