„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”

Bemerítkezőink: Móricz Ábel, Móricz Barnabás, Enyedi Rejna, Szabó Dávid, Őze Bálint, Sági-Kiss Lilla, Arató Szonja, Erdei Gréta, Enyedi Richárd, Bódi Fanni.

2022. március 6-án bemerítési istentiszteletet tartottunk a Szentendrei Baptista Gyülekezetben. Gyülekezetünk tíz fiatal tagja fogadta el Jézust személyes megváltójának, és pecsételte el döntését bemerítkezéssel. Sok bizonyságtétel által épülhetett a gyülekezet. A bemerítkezők közül sokan elmondták, hogy a nyári táborok és az ifiközösség fontos lelki támaszként, kiindulópontként szolgáltak Istennel való kapcsolatuk kialakításában. Felismerték, hogy a feltétel nélküli szeretet, öröm és békesség Isten közelségéből fakad. Megtérésük után sokan terhekből, aggodalmakból és félelmekből szabadultak meg és átadták életüket Jézusnak.

Az igét Váradi Antal, a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet lelkipásztora hirdette. Alapigeként a szeretethimnuszból, az 1Korinthus 13-ból olvasott fel. A tanítás alatt elhangzott, hogy Isten mindent azért tesz, mert szeret minket, és azt keresi, hogy helyreállítsa azt a tökéletes kapcsolatot, ami a bűn megjelenése előtt volt Isten és ember között. Ez a szándéka Jézus áldozatán keresztül mutatkozott meg. Jézus bemutatta azt, hogy milyen az Atya szeretete, jelleme és a bűntelen élet.