Csoda történt. Igen, ISTENI CSODÁNAK voltunk részesei. Szemünk előtt játszódott le a következő történet. Őrbottyánba költözött a Dobner család. Megkeresték gyülekezetünket, ahol új otthonra leltek Tamásék. Ennek hatására Máté fiuk 2020-ban elfogadta az Úr Jézus Krisztust személyes Megváltójaként, és hite megvallására Sellyei Imre lelkipásztor bemerítette.

Az Isten kegyelme továbbáradt. Otthonra talált lányuk, Melitta, és férje, Tamás is. Melitta baptista gyökerei generációkon ívelnek át. Tamás viszont nem hívő családban nőtt föl. Nem volt otthon imádkozás, különösebben nem beszélgettek vallásos dolgokról. Ezért Tamásnak minden új volt. Kezdetben mint érdeklődő vett részt az istentiszteleteken. Figyelt, rögzített magában mindent, gyűjtötte a kérdéseket, elkezdte olvasni a Bibliát. Rendszeresen és hűségesen jött feleségével. Még pontosan, tökéletesen nem tudta megfogalmazni, de VALAKI elindult benne. Bekapcsolódott a törekvők órájára. Hozta magával a gondolatait, kételyeit, Bibliáját. Végigvettük egyházunk hitvallását. Eljött gyülekezetünk csendes hétvégéjére is, ahol a kegyelem diadalmaskodott az életében. Előttünk ment végbe életének változása. Imádkozott, aktívan részt vállalt a közösség életében. Azt fogalmazta meg a csendes hétvégén, hogy a gyülekezet szeretetét élte meg.

Teljesen kitárulkozott, hogy befogadja az élet Urát! Lerakta bűneit, vállalva Megváltóját szülei, testvére előtt, de nem titkolta el munkatársai elől sem. Nem értették, hogyan is érthették volna meg? Más volt a lélek már Tamásban. Végül megfogalmazódott benne a bemerítkezés vágya.

Bemerítésén hosszasan és részletesen mondta el örömmel, hogyan változott meg az élete. Sokat merítve a múltból, a régi életből, honnan indult el és hova érkezett meg. Még többet kiemelve az új teremtésből. A kezdeti tartózkodásból hogyan lett befogadó. Hogyan tudott Istenben hitre jutni. Élmény volt átélni Isten csodáját.

Bemerítési igéje a 125. zsoltár 1. verse volt: „Akik az Úrban bíznak, olyanok,  mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll.”   

A bemerítési istentiszteleten megtelt imaházunk. Jelen volt a körzet másik állomása, a Sződi Baptista Gyülekezet testvérisége. Az igehirdetés szolgálatát Hiri János testvér végezte, aki Erdélyből, az Érszőllősi Baptista Gyülekezetből érkezett. Hiri testvér kiemelte az ApCsel 16,25–34-ből: Csodákkal vagyunk körülvéve. Isten megrendítette a börtön kapuit és fundamentumát gyermekei érdekében. Megnyitotta a börtönőr szívét és a gyülekezet ajtaját. Van válasza a hívőknek arra a kérdésre: „Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” A bemerítés az engedelmesség kérdése.

A bemerítés szolgálatát Sellyei Imre, az Őrbottyáni Baptista Gyülekezet lelkipásztora végezte. A kézrátételes áldó imádkozást a helyi lelkipásztor kezdte meg, amit Hiri János gyülekezetvezető és Győri Máté lelkipásztor testvér folytatott.

Meghitt atmoszférát teremtett Tomasek-Dobner Melitta, mikor elsőként köszöntötte férjét, Tomasek Tamást, majd gyülekezetünk vezetője, Hiri László testvér következett. László testvérünk egy Bibliát nyújtott át Tamásnak.

Az alkalmat szeretetvendégséggel zártuk, amit gyülekezetünk közösségi házában tartottunk meg.