Bemerítés a debreceni Trinity Baptista Gyülekezetben

3031
Bemerítkezők öröme

Gyülekezetünkben idén szeptember elején ismét sor került arra, hogy kilenc hitre jutott testvérünk a hitvalló keresztségben részesüljön.

Istentiszteletünk több szempontból is rendkívüli volt és sok áldást tartogatott a jelenlévők számára. Az Igét az amerikai testvérgyülekezetünkből (Dayton, OH) érkezett Bob Moss lelkipásztor hirdette, míg a bemerítést lelkipásztorunk, Steiner József végezte. Az igehirdető Pál apostol Efézusbeliekhez írt levelén keresztül mutatta be, hogy milyen az, amikor Jézus befogad bennünket az ő családjába. Elmondta, hogy amikor ez a levél íródott, Kr. után 60 körül az volt a szokás, hogy ha egy újszülött nem tetszett szüleinek, kirakták a város kapujába, és sorsára, az „istenekre” bízták. Az ilyen gyermek vagy meghalt, vagy elvitték rabszolgának, vagy prostituált lett belőle. Pál elsődlegesen nekik szólt, hogy: emlékezzetek kivé lettetek! Emlékezzetek Istenre! Ő volt az, aki új életet adott nekünk. Isten volt az, aki egybe kovácsolta az egyházat. Isten boldog, hogy minket a családjába behívhat, gyermekévé fogadhat.

Pál nemcsak az akkor élt testvérekhez szólt, hanem hozzánk is, hiszen sokan élnek a mai világban elhagyatva, magányosan. Az Igén keresztül biztatást kaptunk arra, hogy ha megismerjük Jézus Krisztust, akkor az számít akivé lettünk és nem az, akik voltunk. Mindannyian kapun kívüliek voltunk és Jézus az, aki felkarolt, magához vont és befogadott a családjába. Az a legmeghatározóbb és legfontosabb, hogy ki talált meg téged, és nem az, hogy ki dobott ki, ki hagyott el! Az igazi származásunk Jézus Krisztustól ered! Ha nem kerültél bele Jézus családjába, ha nem fogadtak még örökbe, akkor itt az idő! Akarj Jézus Krisztus családjába tartozni! Ha eddig nem tetted meg, akkor keress egy olyan élő gyülekezetet, ahol megtapasztalhatod az Úr kegyelmét és áldásait az életeden! A kilenc fehér ruhába öltözött, hitre jutott testvérünk megértette, hogy nem az számít, hogy korábban milyen életet éltek, hanem az, hogy Jézus Krisztus áldozata révén bekerültek az Ő családjába. A bibliai parancsnak engedelmeskedve, hitüket nem szégyellve nyilvánosan megvallották azt, és nagy örömmel csatlakoztak Isten népe mellett helyi gyülekezetünkhöz is. Mindannyiunkban közös volt, hogy találkoztak Krisztussal és követni kívánják őt, ahogyan azt együtt énekeltük: „Eldőlt a szívemben, követem Jézust,…ha nincs is társam, követem mégis Őt,… mögöttem a világ, előttem a kereszt… nincs visszaút, nincs visszaút.”

Nagy örömünkre három házaspár, egy nem régen megtért gyülekezeti tagunk felesége, egy jegyespár egyik tagja és az egyik bemerítendő házaspár lánya is ott állhatott a medence mellett.

Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos egy gyülekezetben, hogy erős alapokon álljon. Ennek pedig egyik pillére, ha erősek a házasságok. Ezért különösen hálás a szívünk azért, hogy Krisztussal együtt, több családban is helyreállt az isteni rend és ez a kilenc ember is bekerülhetett Isten családjába, mert az Úr őket örökbe fogadta.