A Baptista Teológiai Akadémia tanévzáró és diplomaosztó ünnepi istentisztelete a Nap utcában

6241
Kép: A Baptista Tológiai Akadémia 2016. évi diplomaosztója

Július 2-án 10 órakor jeles esemény vette kezdetét a Nap utcai baptista imaházban, amely ez évben is helyszíne lehetett az immár 110 éves Baptista Teológiai Akadémia ünnepi tanévzáró és diplomaosztó alkalmának.

A zsúfolásig megtelt imaházban Tóka Szabolcs orgonaművész játékával vette kezdetét az alkalmi istentisztelet, majd Bereczki Lajos rektorhelyettes köszöntötte a nagyszámú hallgatóságot.

Ezután a BTA intézményének hagyományai szerint a rektori beszédre figyelhettek a végzős hallgatók a jelen levő érdeklődőkkel együtt.

Prof. Dr. Almási Tibor, a teológia rektora
Prof. Dr. Almási Tibor, a teológia rektora

Prof. dr. Almási Tibor az Apostolok cselekedeteiből olvasott föl egy rövid szakaszt. Az alkalmi beszéd – követendő mintaként – úgy állította a hallgatóság elé Apollóst, a hitre jutott, művelt rétort, mint akinek az életét – a hitbeli fejlődés zálogaként – a magas szintű műveltség mellett a kellő mértékű alázat is jellemezte.

Az ünnepi beszédet követően intézményünk rektora – megköszönve a tanári kar munkáját – külön méltatta dr. Beharka Pál professor emeritust, illetve Hegyi András főiskolai docenst, akik több évtizedes oktatói tevékenységüket fejezték be ebben a tanévben.

Ezek után a jubilánsok köszöntésére került sor. Szegedi Tivadar lelkipásztor 25 éve, Láng Mátyás és Révész József lelkipásztorok 50 éve vehették át diplomájukat egyházunk teológiáján.

Majd az intézmény jutalmazottainak köszöntése következett. A teológia hallgatói közül idén egyedülálló módon összesen 86-an részesülhettek jutalomban.

Ez után került sor a diplomák átadására. Az ünnepi percek alatt összesen 114-en vehették át diplomájukat intézményünk rektorától, aki az immár diplomával rendelkező végzős hallgatóságot a Tituszhoz írt levél alapján szólította meg, illetve látta el útravaló gondolatokkal. Ezt követően Papp Szabolcs búcsúzott a végzős hallgatók nevében, méltatva a BTA tanárainak, illetve az intézmény munkatársainak áldozatos munkáját.

Az idei ünnepi tanévzáró Bereczki Lajos rektorhelyettes zárógondolataival, majd nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével ért véget ebben a tanévben is.