Ha felkelünk, Jézus világít a szolgálatunk által!

Az idei imanapi programot a karib-térségi nőtestvérek állították össze.

Adományainkkal többek között a következő projekteket támogatjuk:

 • Trinidad és Tobago: tanfolyamok nők számára – dísznövények és zöldségek termesztése;
 • Grenada: tanfolyamok nők számára – fagylaltkészítés és gyümölcsfeldolgozás;
 • Latin-Amerika: tanfolyamok őslakos indiánok számára, amelyek segítik őket a társadalomba való beilleszkedésben és az istenhitben.

Yvonne Pitter

Yvonne Pitter üzenete

Ebben az évben a női világimanapon a szolgálatra fogunk összpontosítani. Ez az utolsó év, amikor a „Kelj fel, tündökölj!” gondolat alapján elmélkedünk.

A nőtestvérek, akik igyekeztek e buzdítások szerint élni, megtapasztalhatták, amint Isten világossága betölti az életüket. Jobban bekapcsolódtunk a missziómunkába, keresve a békességet, megbékélést, igazságot és lelki fejlődést az imádság, bizonyságtétel és szolgálat által.

A karib-térségi baptista nőtestvérek elsősorban azon nők és gyermekek felé való szolgálatra összpontosítanak, akik az erőszak és emberkereskedelem áldozataivá váltak.

A szolgálat:

 • segít felismernünk a lelki ajándékainkat (1Kor 12);
 • segít csodákat tapasztalnunk (Jn 2);
 • segít megtapasztalni az engedelmességből származó örömöt és békességet (1Pt 4,10–11);
 • megtanít Jézusra hasonlítani – meglátni másokat úgy, ahogyan Jézus látja őket, és másokban Jézust (Mt 25,40);
 • összekovácsol más keresztényekkel (Zsid 10,24–25);
 • segít növekednünk a hitben;
 • segít megtapasztalni Isten jelenlétét új módon: ha másokat bátorítunk, ők gyógyulásra találnak és mi is bátorítást nyerünk;
 • jót tesz a léleknek: csökken a stressz és levertség érzése;
 • segít jól felhasználni az ajándékainkat.

Mózes nem volt jó vezető, de kivezette Isten népét a rabszolgaságból. Dávid a legkisebb volt a testvérei között, de királlyá vált. Pál keresztényeket gyilkolt, mielőtt Jézussal találkozott volna, de a legeredményesebb misszionárius lett belőle.

Isten áldjon meg titeket, kedves nőtestvéreim, amint felkeltek, hogy világítsatok a szolgálat által!

Yvonne Pitter,
a Karib-térségi Baptista Nőszövetség elnöke


Ksenija Magda

Ksenija Magda üzenete

Nemrég beszéltem egy nővel, aki túlterheltnek érezte magát, mert másokat kellett kiszolgálnia. „Mintha nem a saját életemet élném” – panaszkodott. Nagyon sok nőre érvényes ez szerte a világon. Úgy tűnik, szükségtelen a nőket szolgálatra biztatni, mivel láthatólag rengeteget tesznek ezen a területen. De ahogy a nőtestvéremet hallgattam, felfigyeltem egy dologra: nem szolgált, hanem rabszolgaként viselkedett.

A Biblia különbséget tesz az örökös és a rabszolga között (Gal 3,23 – 4,9; Jn 15,14–17). A rabszolgát kényszerítik, hogy szolgálja az urát, és nem figyelnek oda a szükségeire. A családban odafigyelnek a fiakra, és a gyermek bármit megtesz szabad akaratból, hogy gazdagítsa azzal az atyja házát.

Isten nem arra teremtette az embereket, hogy rabszolgák legyenek. Ha rabszolgaként viselkedünk, azért van, mert engedjük, hogy a tárgyak vagy emberek istenként uralkodjanak rajtunk. A rabszolgát a félelem irányítja, nehogy megbüntessék. A saját bűnös és önző természetünk is lehet ilyen úr. Ha magam alá temet a szolgálat, tegyem fel a kérdést: miért teszem ezt? Például: miért takarítok állandóan? Kitől félek? Mit kívánok elérni – hogy jobban szeressenek?

Isten fiai és lányai vagyunk. Hozzá tartozunk, és ezt nem kell kiérdemelnünk. Isten szeret bennünket, az asztalánál ülhetünk és beszélgethetünk vele. Atyánk gondoskodik a szükségeinkről, és nem félelemből vagy bűntudatból teszünk dolgokat. Isten világosságát mutatjuk be, ha őt szolgáljuk – ami által feltöltekezünk és nem kimerülünk.

Világítsunk tehát a szívet melegítő szolgálat által, amely képes megváltoztatni a világot!

Ksenija Magda
a Baptista Világszövetség női osztályának elnöke


Imádkozzunk

Afrika

Imádkozzunk, hogy az iszlám terjedésének közepette az emberek megismerjék az igaz és szerető Istent a hitvalló keresztények életén keresztül;

 • hogy a baptista nőtestvérek bizonyságot tegyenek Jézus szeretetéről a családban, a barátaiknak, munkatársaiknak, szomszédaiknak, ellenségeiknek, valamint a más kultúrájú és nyelvű embereknek;
 • szeretetért, békéért, megbékélésért, gyógyulásért és helyreállásért a háborúk által feldúlt országokban;
 • a kormánytisztviselőkért és politikai vezetőkért, hogy Isten irányítsa a döntéseiket, hogy az afrikai országokban gazdasági növekedés álljon be és a szegénység csökkenjen;
 • hogy az aratás Ura küldjön munkásokat az aratásába, emeljen fel új misszionáriusokat, és újabb ébredés legyen Afrikában;
 • hogy az afrikai baptista tagszövetségek hatékonyabban küldjenek ki belföldi és külföldi misszionáriusokat.

Ausztrália és a Csendes-óceáni-szigetek

Pápua Új-Guinea: Imádkozzunk a női vezetők képzéséért, hogy a szolgálatukban bátorságot és új látást nyerjenek egységben a világ keresztény nőtestvéreivel.

Ausztrália: Imádkozzunk az eljövendő női vezetőkért a gyülekezetekben, hogy növekedjenek, új látásban részesüljenek. Hogy a lelkipásztorok és gyülekezetek támogassák és értékeljék a nőtestvéreket. Új kapcsolatok alakuljanak a távoli vidékeken élő nőkkel.

Új-Zéland: Imádkozzunk, hogy több keresztény nő bekapcsolódjon a Nők Nemzeti Tanácsába, amely eredetileg egy keresztény szervezet volt, de ma már teljesen szekuláris. Hogy a női vezetők megerősödjenek az elhívatásukban, és növekedjenek a szolgálatban. A nők teológiai képzéséért.

Fidzsi-szigetek: Imádkozzunk olyan tanfolyamokért, amelyek felkészítik a vezető nőtestvéreket, hogy bibliai megoldásokat találjanak a társadalmi szükségekre és a természeti csapások kezelésére.

Nyugat-Pápua: Imádkozzunk a keresztény nőkért, akik vezetői szerepet töltenek be a kormányban és a városi szervezetekben, hogy bátrak legyenek az evangélium hirdetésére. Egységért a nyugat-pápuai női keresztény közösség vezetői között, és új tervekért. A nyugat-pápuai politikai konfliktusok megoldásáért.

Imádkozzunk az újonnan megválasztott Délnyugat-csendes-óceáni Baptista Nőszövetség vezetőiért, akik az elkövetkező öt évben (2019–2024) fogják irányítani a szövetséget.

Ázsia

Imádkozzunk, hogy a lelkipásztorok és gyülekezetek támogassák a keresztény női csoportokat és szervezeteket Ázsiában;

 • hogy a női szervezetek egységesen álljanak ki az Úr szolgálatában;
 • hogy a női vezetők békességben, szeretetben, örömmel, hűséggel és Istentől nyert szellemi látással szolgálják őt;
 • hogy Isten emeljem fel új női vezetőket, akik kiállnak Jézus mellett, és bizonyságot tesznek róla;
 • békéért és igazságosságért az ázsiai országokban – társadalmi megbékélésért Mianmarban, Észak- és Dél-Korea egyesüléséért;
 • hogy Isten óvja meg a nőtestvéreket a társadalmi igazságtalanságok között Indiában – a keresztényüldözés megszűnéséért Pakisztánban, Kínában és Mianmarban;
 • a természeti katasztrófák áldozataiért, és hogy az emberek képesek legyenek újjáépíteni az életüket;
 • hogy a kormány, a civil és magánszervezetek segítsenek a szegénységnek, erőszaknak, diszkriminációnak, emberkereskedelemnek kitett ázsiai gyermekeken;
 • az ázsiai baptista nőszövetségek növekedéséért és odaszántságáért az Úr szolgálatában.

Európa

A szeretet egyre inkább fogy a keresztények között, és ezért egyre nehezebb őket bevonni a gyülekezeti életbe, rávenni a szolgálatra.

Imádkozzunk, hogy a keresztények megértsék Krisztus szolgálatának örömét, amikor másokat szolgálnak;

 • az Úr iránti buzgóságért, hogy a nőtestvérek őrizzék meg az első szeretetet a hétköznapok elfoglaltságai között;
 • a keresztény családokért, hogy erősen megálljanak az Úrban, míg a világban sok az elválás, és a kapcsolatok nem állandóak;
 • a családon belüli erőszak megszűnéséért, és hogy legyen, aki segít ezeken a családokon;
 • hogy a baptista nők jó példával szolgáljanak a gyermekeik felé;
 • hogy a fiatalok Jézus Krisztusban találják meg az életük célját, ne az anyagiakban;
 • békéért Európa minden országában;
 • az emberek szegényebbekké válnak a háborúk vagy gazdasági válságok miatt, gyakoriak a szélsőséges, erőszakos politikai megmozdulások – imádkozzunk, hogy a kormányok bölcs döntéseket hozzanak;
 • a közel-keleti és európai menekültválság megoldásáért – hogy az Úr adjon bölcsességet és szeretetet azoknak, akik a menekültek között szolgálnak.

Észak-Amerika

Imádkozzunk, hogy az észak-amerikai baptista nők bevonják a szolgálatba azokat a nőtestvéreket is, akik eddig nem vettek részt aktívan, és ezáltal elérjék a hátrányos helyzetű nőket és gyermekeket Krisztus szeretetével;

 • hogy Isten óvja meg a lányokat és nőket mindenféle erőszaktól;
 • hogy a félelmeink és előítéleteink ellenére tudjuk bemutatni Krisztus szeretetét azoknak, akik a politikai, társadalmi vagy gazdasági bizonytalanság elől menekülnek országunkba;
 • azokért a nőkért és gyermekekért, akik az igazságtalanság miatt szenvednek, hogy Isten hozzon változást az életükbe;
 • a börtönökben levő nőkért, akik közül sokan anyák, sokan az alkohol, dohányzás vagy kábítószerek fogságában élnek – a gyermekekért, akik az édesanyjuk szabadságvesztése miatt szenvednek;
 • a nemzedékek közötti szolgálatért, hogy az idősebb nőtestvérek és a fiatalabb nők és lányok együtt szolgáljanak Isten dicsőségére.

Karib-tengeri szigetek

Imádkozzunk a nők elleni erőszak megszűnéséért, és hogy a férfiak betöltsék az Isten által meghatározott szerepüket mint férjek és apák;

 • hogy azok a személyek, akik részt vesznek az emberkereskedelemben és más bűncselekményekben, megismerjék Jézus Krisztus kegyelmét;
 • hogy azok a szolgálatok, amelyek részesülnek a 2019. évi imanapi adományokból, erősödjenek meg Isten országának kiteljesedésére;
 • hogy a gyülekezetek erősen megálljanak a hitben, és bizonyságot tegyenek egy olyan társadalomban, amely tagadja Isten igazságait.

Latin-Amerika

Adjunk hálát Latin-Amerika szép vidékeiért, termékeny földjeiért, és mert Isten igéjét szabadon hirdethetjük.

Imádkozzunk, hogy Isten kegyelme legyen minden latin-amerikai ország kormányával;

 • hogy a kormányok ne hozzanak bűnös törvényeket;
 • a kábítószer- és emberkereskedelem megszűnéséért;
 • hogy az evangélium eljusson a prostituált nőkhöz, a hajléktalanokhoz, a betegekhez, az őslakos indiánokhoz, a magányos emberekhez;
 • új lelki vezetőkért;
 • hogy több keresztény óvoda nyíljon a szegény gyermekek számára;
 • a szolgálatra való odaszánásért;
 • hogy több fiatal nőtestvér kapcsolódjon be a nőszövetségek munkájába;
 • hogy Isten áldja meg a nőszövetségek vezetőit.

Bibliatanulmány

Kelj fel, világíts a szolgálat által!

„Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Mt 20,20–28

Az Úr Jézus célja az volt, hogy „megkeresse és megtartsa az elveszettet, szolgáljon, és ne neki szolgáljanak”. Salomét, Jakab és János anyját erre emlékeztette, amikor a fiai számára vezető helyet kért Jézustól az ő országában. Tulajdonképpen minden tanítvány szeretett volna jutalmat nyerni Jézus követéséért és szolgálatáért. De Jézus arra tanította a követőit, hogy ne kiérdemelni akarják Isten jóindulatát, ezt Isten ingyen adja, és természetesen következik a vele való kapcsolatból.

Jézus szerint akkor leszünk igazán nagyok, ha szolgáljuk őt mások javára. Ez sokba kerül: önmegtagadást és kereszthordozást igényel. Jézus a földi élete során önzetlenül szolgált, könyörülettel fordult az elveszett sokaság felé. Engedelmesen teljesítette az Atya akaratát. A mi szolgálatunkat is az Isten iránti teljes odaadásnak kell motiválnia. Ha másoknak szolgálunk, Isten fényét tükrözzük vissza az emberek felé.

Elhívás a szolgálatra

Isten hívott el minket, hogy küldöttei legyünk a világban. Isten munkatársai lehetünk, ha életmódunkkal és cselekedetünkkel másokat szolgálunk. Nem azért mentett meg minket, hogy szolgáljunk, de azért szolgálunk, mert megmentett minket. A szolgálat tehát természetes velejárója a Krisztussal való kapcsolatunknak.

A gyakorlatban azt jelenti, hogy szeretettel odaadjuk magunkat mások javára: menedéket biztosítunk a hajléktalannak, ételt az éhezőnek, meglátogatjuk a börtönben levőket, inni adunk a szomjazónak, felruházzuk a mezítelent, befogadjuk az idegent. Ezeket nem anyagi viszonzásért cserébe tesszük. Maga Jézus mondja:

„valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.”  

Mt  25,40

Szolgálni, mint Jézus

A Jn 13,1–5. versekben Jézus egy olyan szolgálatot végez el, amit a házi szolgák szoktak elvégezni. Felkel az asztaltól, és egy törölközővel megmossa a tanítványok lábát. Bennünket is arra hívott el, hogy önzetlenül odafigyeljünk mások szükségeire, elvégezzük a kevésbé látványos munkát, amit mások nem vesznek észre.

Isten lelki ajándékokkal, természetes képességekkel, anyagi javakkal és tapasztalatokkal ruházott fel bennünket. Ezekkel szolgálhatunk, mint az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25–37) vagy Péter és János az Ékes-kapunál (ApCsel 3,1–8)

Nagyon sok az elveszett, magányos ember, akik vágynak az értékes, megértő kapcsolatok után. Lehetünk olyan csatornák, amelyek által a körülöttünk élő nők meghallják Isten hangját, megismerik Isten szeretetét és akaratát.

A mások felé irányuló szolgálat kimozdít minket a kényelmes, megszokott életmódból, hogy felvállaljuk a kockázatosnak tűnő helyzeteket. Lehet, hogy el kell tekintenünk az érzéseinktől, amikor úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek és elégségesek a feladatok elvégzésére. Át kell lépnünk önmagunk határait: szeressük és szolgáljuk azokat, akiket a világ szerethetetlennek és méltatlannak tart. Hirdessük az igét, szeressünk, gondoskodjunk másokról, hogy ezáltal megtapasztaljuk Jézus világosságának melegséget!

Sylvia Henry, Jamaica


Lindley Cedeno

Bizonyságtétel

Boldog gyermekkorom volt. Egy katolikus családban nőttem fel, Moruga faluban, Trinidad szigetén (Karib-tenger). Istenfélő édesanyámmal rendszeresen részt vettünk a szentmisén. Minden reggel az édesanyám imáinak hangjára ébredtünk.

Tizenkét éves koromban az édesanyám megbetegedett és meghalt. Az iskolát ott kellett hagynom, és a fővárosban, Port of Spainben dolgoztam mint házvezetőnő.

Édesanyám elvesztése és goromba munkaadóm miatt egy idősebb barátnőnél kerestem a vigasztalást, aki bevezetett a partik, klubok, dohányzás és alkohol világába. Otthagytam a munkahelyem, és 18 évesen kislányom született, akit másokra bíztam, és én folytattam a marihuána és kokain fogyasztását. Nyolc hónappal később megházasodtam, de a házasságunk csak két hónapig tartott a férjem házasságon kívüli kapcsolatai miatt. Elhagytam a férjem, és újra Port of Spainbe költöztem, ahol a kokain, alkohol, marihuána és házasságtörő kapcsolatok rabjává váltam.

Majd visszaemlékezve édesanyám imáira elkezdtem imádkozni. Isten meghallgatta imádságaim, és az életem kezdett megváltozni. Sikerült megszabadulnom a káros szenvedélyektől anélkül, hogy rehabilitációra mentem volna. Egy vasárnap reggel Isten a St. John baptista gyülekezetbe vezetett. Az Úr szólt hozzám a lelkipásztoron keresztül: meggyőzött a bűnösségem felől, és átadtam az életemet Jézus Krisztusnak. Egy hónap múlva bemerítkeztem, és egy évvel később újra egybekeltem a férjemmel – aki szintén átadta az életét Krisztusnak és bemerítkezett. Sajnos 2016-ban a férjem meghalt agyvérzésben.

Sokat változtam a megtérésem óta eltelt nyolc esztendőben. Imaharcos vagyok, és a szegények és a társadalom peremére került személyek felé való szolgálatot irányítom a gyülekezetben. Hálás vagyok Isten kegyelméért, és üzenem, hogy nincs olyan szenvedély, megkötözöttség, amelyből Isten ne tudna megszabadítani.

Lindley Cedeno, Trinidad
Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!