Az egyház küldetése ma

3081

Március 25-én a Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-termében rendezett egyházunk kommunikációs osztálya konferenciát, mely Az egyház küldetése ma címet viselte. A konferencia a baptista közösség múltját, jelenét és formálható jövőjét térképezte fel rövid, tartalmas előadásokon keresztül.

Délelőtt a habánok, anabaptisták életével, történetével ismerkedhettünk meg, különös tekintettel azokra az értékekre, melyeket őseinktől megtanulhatunk. Bacsó Benjámin előadásában kiemelte, hogy először az anabaptisták között jelent meg az a gondolat, hogy a lányokat is szükséges taníttatni, mely gyakorlat jócskán megelőzte korát. Dr. Nagy Imre előadása során öltözékével, az alkalomra készíttetett habán kalapjával is segítette, hogy a résztvevők mindinkább azonosulni tudjanak a kor embereivel, rácsodálkozva fejlett gondolkodásmódjukra. Radványi Diána a habánok kerámiaművészetét mutatta be kreatív, szemléltetőeszközökkel dúsított előadásában.

A nap második felében az egyház mai küldetésével, kihívásaival és eredményeivel ismerkedhettünk meg. Uzsalyné dr. Pécsi Rita a gyülekezet és a család szerepét hangsúlyozta a gyermek személyiségfejlesztésében, életre nevelésében. Lendületes, információdús előadásában kiemelte, hogy a közoktatás tananyagának több mint 90%-a az IQ-t gazdagítja, míg az életvezetéshez sokkal szükségesebb az EQ (érzelmi intelligencia) fejlettsége, ami azonban saját élményű tanuláson (játék, mesélés) keresztül fejleszthető. Dr. Székely Levente a baptista ifjúságkutatás előzetes eredményeit mutatta be, melyből látható, hogy a fiatalok nagyobb része jól érzi magát a gyülekezetében. Szabó Csaba a baptista iskolák szervezőelveit, küldetését mutatta be előadásában, különös tekintettel arra, hogy ezen intézmények elsődleges célja, hogy szeretettel vegyék körbe diákjaikat. Varjú Ágival Háló Gyula készített rövid interjút a konferencián, Ági divattervezőként hivatásának és szolgálatának megtalálásáról beszélt, külön felhívva a figyelmet az Istentől kapott szabadság megélésére. Tóka Ágoston sokakat megszólítva a gyülekezeti ének-zenéről tartott inspiratív előadást, melyben elsősorban a toleranciára, az egymás iránti szeretet fontosságára helyezte a hangsúlyt.

Papp János, egyházunk elnöke a baptista identitás fontos pontjait mutatta be előadásában, mint például a Biblia tekintélye és a közösség, a gyülekezetek megtartó ereje. Varga Attila a pontos, minőségi munkavégzésre biztatott mindenkit saját szakterületén, hiszen ahogy a habánoknak, a mai baptistáknak és hívő embereknek is fontos ismertetője kell hogy legyen a precíz, megbízható munka, melyet Isten dicsőségére tesznek. Opauszki György szemléletes előadásában a Kiskőrösön működő és egyre terjeszkedő gazdaságot mutatta be, melynek célja, hogy teljes mértékben önfenntartóvá váljon. Serafin József szintén az alapvető habán értékek megőrzésére, az összetartásra buzdított mindenkit, hogy a baptista közösség a zivataros idők közepette is Noé ladikjaként működhessen. Jóföldi Szabolcs a megújuló gyülekezeti terekre hozott példákat előadásában, külön kiemelve a kreatív ötletek fontosságát. Varjú Lajos az egészséges és a beteg gyülekezetek jellemzőit mutatta be röviden mentálhigiénés szempontból, külön megjegyezve, hogy az őszinteség, nyitottság olyan értékek, melyeknek jellemeznie kell minden gyülekezetet.

A konferencia inspiráló, elgondolkodtató, cselekvésre késztető előadásai mellett a közösség megélése is sokban gazdagította a résztvevőket, mely gazdagság, reméljük, gyülekezeteink szerves részét is képezheti.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286