Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a reformáció hónapja, amelyben a protestáns egyházak vezetői, kórusai és gyülekezeti tagjai ismét találkoztak.

Október elsején ünnepi fényben várta a testvéreket a Kálvin téri református templom. Az aranyozott kupola fényesen zengte vissza a kórusok énekét és az orgona hangját. A koronavírus-járvány miatt a korábbi években tapasztalt nagy létszámú gyülekezet most óvatosabb volt, így az előírásoknak megfelelően minden második padsorban ülhettek csak a különböző felekezetekből érkező testvérek.

Mekis Péter evangélikus orgonaművész bevezető játékára vonult be a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége, amelyben Papp János egyházelnök testvér képviselte a baptistákat. A megjelenteket Fischl Vilmos főtitkár köszöntötte a különböző egyházakban szokásos köszöntéssel: „Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk! Az Úr áldja meg!”

Elsőként a szolgálattevő énekka­rok, a Budafoki Baptista Énekkar és az evangélikus Lutheránia Énekkar közösen énekelte Kamp Salamon vezényletével a 119. zsoltárt Heinrich Schütz dallamával, Vizi István református karnagy szövegfordításával. „Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár, / Törvényét tartja szemmel, és mindig őrá vár. / Kik Istent szívből óhajtják, és őrzik bizonyságát, / Hűségét meglátják.”

Twila Paris: Adjunk hálát szívből Istennek

A Budafoki Baptista Énekkart Szi­lágyiné Mátyus Elvira vezényelte, orgonán kísért Tóka Szabolcs orgonaművész. Két művet adtak elő: Twila Paris Adjunk hálát szívből Istennek, és David Angerman Örvendj! című darabját. „Uram, jöjj, fogadd el az én dicséretem!” – szólt az ének Istenhez, és az „Örvendj!” felszólítás a kórus énekét hallgató gyülekezethez. A mű középrészében lágyan megszólalt egy imádság is: „Tisztítsd meg ajkam és szívem, tetszésedre hadd éljek!” A templomot betöltötte a budafokiak kiváló énekszolgálata.

Szokolay Sándor: Áldjuk Istent

A Lutheránia Énekkar zenei szolgálatában közreműködött Krum Enikő (szólóének), a kórust Mekis Péter kísérte orgonán, vezényelt Kamp Salamon. Műsorukban az evangélikus Szokolay Sándor műveit adták elő, az „Áldjuk Isten nagy kegyelmét!” és a „Glo­ria” című művét.

Szokolay Sándor: Gloria

„A reformáció nemcsak azt jelenti, hogy ránk van bízva valami, hanem azt is, hogy mi vagyunk rábízva valakire” – emelte ki prédikációjában Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, aki a „Most pedig Istenre bízlak titeket, és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében” (ApCsel 20,32) bibliavers alapján tartotta meg ünnepi igehirdetését. Ahogyan Pál az efezusiakat Istenre bízta, a reformátorok, Luther és Kálvin is újra Istenre bízták az egyház tagjait. A reformáció lényege, hogy az egyház újra odakerült Isten kegyelmének igéje alá. Ma a reformáció ünnepe ne a múltba merengés legyen, hanem éljünk Isten kegyelmének igéje szerint. Be kell épülnünk Isten templomába, mint élő kövek. Ehhez formáltatnunk kell. Kondor Péter a személyes életváltozásról is szólt, megemlítve, hogy a kegyelmes Isten szeretete az ige által átformálja, építi az embert: azért épít bele az ő templomába, hogy végül átadhassa az örökséget.

Az igehirdetést követően a Pünkösdi Zenei Misszió Égi Szólamok Kórusának tagjai szolgáltak Schmél­né Papp Ágnes vezetésével. A könnyűzene hangján szólaltatták meg énekeiket „Van egy szív, ki értünk élt”, „Erőt ad a gyengének”, „Az áldás” címmel.

Az ünnepi istentisztelet liturgiájában imádsággal közreműködött Stein­bach József református püspök, a MEÖT elnöke, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, és Khaled A. László, a Magyarországi Metodista Egyház szuperin-tendense. Végül Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára vezetésével a jelenlévők elimádkozták a Miatyánkot.

Angerman: Uram jöjj fogadd el

A templom kapuján kilépve még zúgott az orgona, amelynek hangja már keveredett a forgalmas tér zajával, de a szívemben még mindig zengtek a nyitóének sorai: „Megáll az Úr igéje, örökké megmarad, / Hol hangzik szent beszéde, ott bő áldás fakad. / Nem állhat senki ellene, megáll az Úr beszéde, / Mert soha nincs vége.”

Október elsején megnyitottuk a reformáció hónapját!

Marosi Nagy Lajos
az „Október a Reformáció Hónapja” MEÖT-bizottság tagja


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286