Missziói napot tartott vasárnap Kecskeméten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az alkalom az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozat keretében valósult meg.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) évről évre megrendezi az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. A központi rendezvények sorában mindig helyet kap egy missziói nap is, ennek helyszíne volt vasárnap Kecskemét. A helyszín kiválasztásában szerepet játszott, hogy városunkban sok felekezet van jelen.

Forrás: hiros.hu

– Azért is választottuk Kecskemétet, mert itt a legszélesebb körben megtalálhatók a tagegyházaink gyülekezetei, így ilyen szempontból Kecskemét egy fontos stratégiai partnere, mondhatjuk így, az ökumenikus tanácsnak – fogalmazott a KTV kérdésére dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára.

Délelőtt a tanács missziói és evangelizációs bizottságának tagjai szolgáltak igehirdetésekkel, mégpedig nem a saját felekezetük templomában, hanem más gyülekezetekben. Így például egy ortodox pap a pünkösdi gyülekezetben, egy evangélikus lelkész pedig a görögkeleti templomban prédikált, sőt a Főplébánia egyik szentmiséjén is református lelkipásztor hirdette Isten igéjét.

Délután egy közös ökumenikus istentiszteletet tartottak a református templomban, melyen a helyi protestáns és ortodox közösségek képviselői is részt vettek. A liturgiában a MEÖT missziói bizottságának tagjai működtek közre, az igehirdető pedig Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke volt. A házát kősziklára építő ember példázatából (Lk 6,47–49) kiindulva arról szólt, hogy nem alapozhatjuk az életünket az egészségünkre, a pozíciónkra, a hatalmunkra vagy a vagyonunkra, mert ezeket egyik percről a másikra elveszíthetjük.

„Megtartani az tud bennünket, ha Jézushoz kapcsolódunk, az ő üzenetét hallgatjuk és azok szerint cselekszünk. A szeretet, az irgalom, a megbocsátás és a pártfogás gyakorlására pedig a Szentlélek tesz alkalmassá bennünket” – fogalmazott prédikációjában Pataky Albert.

Az alkalom végén dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára tartott rövid előadást az ökumené magyarországi helyzetéről, a pandémia miatt azonban a kötetlen beszélgetésekre lehetőséget adó szeretetvendégséget ezúttal nem tudták megtartani.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 1943-ban alakult, Jézus Krisztus főpapi imájának az őt követők egységére késztető üzenetét – „hogy mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21) – alapul véve. Jelenleg hat protestáns és öt ortodox tagegyháza van. A katolikus egyház, valamint számos egyházakhoz kötődő szervezet megfigyelő, illetve együttműködő tagként vesz részt a tanács életében.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!