A tizenhetes mez

1519

2017. szeptember 17-én került sor Veress Efraim lelkipásztor beiktatására a szalárdi baptista gyülekezetben, miután február 17-én testvérünk konkrét jelt kapott Istentől, hogy itt kell tovább szolgálnia.

A gyülekezet hat éve várt erre az eseményre. A beiktatási istentiszteleten részt vett számos szolgatárs, korábbi szalárdi szolgálattevő lelkipásztor, de testvérünk előző körzetéből, Érszőllősről is többen. Imára Tőtős János és Nagy István, a gyülekezet korábbi lelkipásztorai buzdították a gyülekezetet, majd Budai Lajos Dániel nagyváradi lelkipásztor igehirdetése és köszöntések következtek. Közös ebéd után délután hálaadási jelleggel folytatódott az istentisztelet. (G. G.)

Forrás: http://www.rmbgysz.ro/hir/a-tizenhetes-mez