A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) küldöttsége is találkozott Ferenc pápával az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséje előtt.

A MEÖT nevében Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke köszöntve a pápát Pál apostolt idézte: „Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” (2Kor 9,15) Majd így folytatta: „Ez az ajándék kötelez bennünket, hogy mi is megajándékozzuk egymást ezzel az isteni szeretettel, hogy vigyázzunk egymásra, becsüljük meg az életet, Isten teremtési rendjét, óvjuk a lakott földet, imádkozzunk és cselekedjünk egymásért, hogy értelmes, szép életet éljünk, ahol minden emberi élet kiteljesedhet az Isten dicsőségére és a másik ember javára.”

A pápa arról beszélt többek között, hogy „mi arra kaptunk meghívást, hogy hagyjuk magunk mögött egymás múltbeli meg nem értését, a ragaszkodást a magunk igazához a másik rovására, és induljunk el a megígért béke irányába, mivel Isten tervei mindenkor a békéről szólnak, és sohasem a csapásokról”. Egyházunkat a MEÖT alelnökeként is Papp János képviselte.