A hónap témája 2019. júniusban: Gyülekezeteink külön és együtt is közösséget építenek

926

A hónap igéje

„Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.”

Fil 2,2

A hónap gondolata

A gyülekezet Krisztus teste. A gyülekezet tagjai közösségben vannak egymással. Nekik nem közösségbe kell kerülniük egymással, hanem a már meglevő és alapvető közösségüket kell továbbépíteni, magyarul fejleszteni. A még jobb működést ma már sokféle eszköz tudja segíteni. Ilyen például a szervezetfejlesztés, csoportos tréning stb.

Mindezek előtt még fontosabb, hogy a gyülekezet minden tagja számára ugyanaz legyen a hitbeli alap és cél. Hogy a külsődleges jellemzők és feladatok fontosságát állandóan megelőzze Krisztus szeretete és imádata, az emberi lélek egészsége, a Lélek belső működésére való figyelés és a neki való engedés, az építő szeretet gyakorlata.

Ha egy gyülekezetben valóban a fontos dolgok vannak a középpontban, akkor ez a gyakorlat mindig a maga helyén fogja kezelni a másodlagos és harmadlagos fontosságú kérdéseket. Boldog az a gyülekezet, amelynek a vezetői és szolgálattevői így forgolódnak, mert munkájuk nyomán elhalnak a széthúzást, a bomlást gerjesztő erők.

Az ilyen gyülekezet nem csupán a belső közösségét építi, hanem mindazokkal is közösséget épít, akik családtagként, látogatóként, résztvevőként vannak együtt a gyülekezettel. Egyszerűen azért, mert az egymással „lélekben és igazságban” együtt levő testvériség valóságát megérzi mindenki, aki közéjük kerül. Ezért van óriási ereje, környezeti hatása a valódi gyülekezetnek. Nem önmagában a lelki vagy kulturális stílusa, nem a programjai ragadják meg az embereket, hanem ők, úgy, ahogy vannak, igazi Krisztus-hívőként. Az ilyen hívőkön keresztül „megérzik majd az emberek az Úr Jézus irgalmát”. Mert ennek a közösségi erőnek nem módszere, hanem titka van. És ez a titok ott van minden valódi gyülekezetben. És „ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van” – fogalmaz Pál apostol. És ezt sejti meg mindenki, aki az ilyen gyülekezet környezetében él. És így találkozik mindenki tudva vagy tudatlanul Krisztussal, aki az ilyen gyülekezettel találkozik egy istentiszteleten, egy kirándulás során, egy konferencián, egy evangelizáción.

És amikor ilyen gyülekezetek fognak össze egymással a jóban, ott megújítja Isten még a lakosságot is, a mindennapi élet megtelítődik isteni „kegyelemmel és igazsággal”, mert Jézus Krisztus valóságosan van jelen.

A hónap gyakorlata

Mérlegeljünk minden felmerülő közösségi kérdésnél, döntésnél, hogy mi a valódi és építő szeretet, valamint az egészséges egyet akarás útja. És döntsünk aszerint.

A hónap imája

Úr Jézus Krisztus, boldogok vagyunk, hogy tested, egyházad tagjai lehetünk.
Sokan akarták kétezer év óta megtörni, gyalázni, megsemmisíteni, de te erősebb voltál és vagy náluk.
Boldogok vagyunk, hogy veled és egymással igaz békében élhetünk.
Zűrzavaros korban igazságod világítótorony nekünk és embertársainknak is.
Köszönjük mindazokat, akik áldozattól és üldöztetéstől nem félve hirdetik nevedet.
Erőt és bátorságot adsz így nekünk is, hogy az új életben járjunk.
Add, hogy erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást testvérként és barátként támogassuk.
Ajándékozz meg újra és újra Szentlelked egyesítő erejével, aminek semmi nem tud ellenállni.
Add, hogy vidám alkotókedvvel keressük azt, ahogy téged munkánkkal, szolgálatunkkal életmódunkkal imádhatunk.

Ámen.