A hónap témája 2018. augusztusban: Krisztus rajtunk keresztül társadalmat formál

1672

A hónap igéje

„Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt.” (Lk 13,20–21)

A hónap gondolata

Az Úr Jézus a főpapi imájában így könyörög az Atyához: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból” (Jn 17,15a) és „ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba” (Jn 17,18). Ahogyan az első keresztények számára is nehéz volt egyszerre elkülönülni, mégis „benne lenni” az akkori társadalomban, úgy ma is az egyik legnagyobb kihívás ennek a törékeny egyensúlynak a megteremtése. Részt venni és hatni: ez a tanítványság küldetése. Már a kezdetektől az igazi keresztények mertek másképp cselekedni a Szentlélek ereje által: bőkezűen adakoztak, a betegeket, özvegyeket kiemelten támogatták, kórházakat hoztak létre, felhívták a figyelmet az emberi élet szentségére, katasztrófák idején az elsők között nyújtottak segítséget, kitartottak a nyomorúságban, elnyomásban, megmutatták, milyen az igazi bizalom Isten felé, másképp reagáltak a konfliktushelyzetben… Visszatekintve egészen más lenne a világ a keresztények hatása nélkül. Óriási jelentőségű az ő példájuk számunkra, és nekünk is van lehetőségünk az Isten Szentlelke által hatni a környezetünkre. „Gyümölcseinkről” ismerik fel a bennünk élő Krisztust, ez az a hatás, ami működésbe lép, dolgozik sokszor láthatatlanul.

A hónap kérdése

Hogyan építem személyesen Isten országát? Hogyan építi az a közösség, amelyhez tartozom? A gyermekeim, a családom milyen példát látnak tőlem? Hogyan fáradozok a környezetem, a társadalom formálásán egyénileg?

A hónap imája

Uram, segíts, hogy általad hatással legyek a világra, a környezetemre! Add, hogy elvégezzem mindazt a feladatot, amit rám bíztál, hogy legyen erőm szólni vagy hallgatni, bölcsességgel és szeretettel biztatni és inteni, de főként jó példával elöl járni! Ámen.