A Biblia ügyének szolgálatában

1542

A diktatúra idején, 1949-ben sok más külföldi szervezettel együtt a Brit- és Külföldi Bibliatársulatnak is távoznia kellett Magyarországról. Az 1804-ben Londonban megalakult szervezet magyarországi lerakatának számos baptista alkalmazottja is volt.

A bibliakiadás ügyét az ekkor megalakuló Magyar Bibliatanács vette át, amelynek alapító tagjai lettek a magyarországi baptisták is. Megtisztelő és szent feladat a Biblia kiadásának és szöveggondozásának ügyében részt venni. Szép hagyomány, hogy ebben a fontos feladat- végzésben folyamatosan részt vesznek a hazai baptisták is, mint akik hitéletének középpontjában a Szentírás áll.

A Magyar Bibliatanács a rendszerváltás idején, 1992-ben szerveződött újjá, és Magyar Bibliatársulat Alapítvány néven folytatta munkáját. Ekkor a hat alapító egyházat tömörítő szervezethez újabb hat egyházi közösség csatlakozott. 1998-óta a Bibliatársulat közhasznú alapítványként működve szolgálja a magyar nyelvű bibliakiadás ügyét. A társulat hat- évenként újraválasztja elnökségét, kuratóriumát és szöveggondozó bizottságát.  Erre a választásra a Társulat alapító okiratának, a hatályos törvényekhez igazításával egyidőben, ez év májusában került sor. A 2015-2021 közötti időszakra a Bibliatársulat alelnökévé választották meg Papp János baptista egyházelnököt, és a társulat kurátorává Marosi Nagy Lajos baptista presbitert. A szöveggondozó bizottság tagjai lettek Lőrik Levente és Várady Endre baptista lelkipásztorok. A Bibliatársulat élén továbbra is az elnök, D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök, és a főtitkár dr. Pecsuk Ottó református lelkipásztor áll.

A Biblia ügyével foglalkozó magyarországi szervezet, amely tagja a Bibliatársulatok Világszövetségének is, működése folyamán 1975-ben, majd 1992-ben jelentette meg az Újfordítású Bibliát (ÚF), amelyet az elmúlt esztendők folyamán ismét revideáltak. Napjainkban már csak ez a revideált újfordítás (RÚF) kapható. Az elmúlt esztendőnek, sőt talán az előző ciklusnak is az egyik legfontosabb eseménye volt a revideált újfordítás megvalósulása.

A Bibliatársulat tagjai vallják, amit dr. Pecsuk Ottó főtitkár így fogalmazott meg: „A Bibliára nem úgy kell vigyáznunk, mint értéktárgyainkra: nem rejthetjük el biztos helyre, a “véka alá” vagy éppen könyvespolcunk legtávolabbi zugába. Ha így tennénk, nemhogy megőriznénk a Bibliát, hanem éppen kioltanánk erejét, megfosztanánk értelmétől, amely az olvasásában rejlik. A családi könyvespolcon porosodó Szentírás csak egy köteg egybefűzött papír – a kézbevett és naponként olvasott Szentírás azonban “Isten ereje…, minden hívőnek üdvösségére…” (Róm 1,16).”

Fontos feladatként tartja számon a Magyar Bibliatársulat a Szentírás terjesztését és megismertetését másokkal is. Ez volt a fő célja a 2008-ban megtartott Biblia Évének és ez a célja a minden pünkösdhétfőn megtartott nyilvános utcai biblia-felolvasásnak is.

Bizonyos körökben még mindig nagy tiszteletnek örvend Károli Gáspár fordítása, amely 1908-ban nyerte el mai revideált formáját. Bibliatársulatunk részt vesz a Károli Biblia  szöveggondozásában is, amely egy mai helyesírás (ortográfia) szerinti változatot jelent majd. Partnerként működik együtt a nagyváradi Immánuel Baptista Egyetemmel és a debreceni református hittudományi egyetem Nagykönyvtárával. Részt veszünk a baptista egyház által preferált Jelnyelvi Bibliafordítás elkészítésében is.

Az új ciklusban a Bibliatársulat kuratóriumának létszáma szűkült, de a munkatársak ugyanolyan lendülettel és elhívatással igyekeznek betölteni megtisztelő szolgálatukat.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!