2020. augusztus 23-án a bemerí­tő­medence mellett két fiatal bátran és tűzzel tett bizonyságot megtéréséről, sok terhelő gondolat és út halálba adásáról a cinkota–csömöri körzet testvérisége és a jelen lévő ismerősök, barátok előtt.

A Jézus Krisztus által kínált szabadság örömét megízlelték, és felismerték, hogy ő már kifizette összes bűnadósságukat. Meghallották a szelíd hívó szót: „Jer, kövesd a Megváltót, vele új életben járhatsz, kövesd a hullámsírba, és lesz tiszta beszéded, helyes időbeosztásod, felszabadulsz a jóra: szeretetre, megbocsátásra, imádságra, mások segítésére!”

Mindenkinek újjászületésre van szüksége. Jézus áldozatát elfogadni és őt engedelmesen követni – hangzott az időszerű üzenet a Mt 11,28 igevers alapján („Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek”) Durkó István lelkipásztor ajkáról az ünnepi igehirdetésben.

Eszes Lillát kötötték a lelkipásztorcsalád útmutatásai, de tinédzserként mást látott, ezért lelkében sokat vívódott. A megfelelés terhébe belefáradva úgy érezte: darabokra tört az élete. Két úton nem járhatok – gondolta, és kereste a megoldást a Bibliát olvasva. A hitetleneket szabadabbaknak látta, s ez frusztrálta. Isten azonban nem hagyta kétségek között. Felszabadult minden teher alól, mikor a keskeny utat választotta. Ebben folyamatos megerősítést kapott, amiért most is nagyon hálás.

Sivák Szilárd a gyermekkori istenélmények és keresztény táborok „megtérők estéjén” hallott hívások ellenére a barátok, barátnő vonzásának engedett. A sportot, a tanulást is hanyagolta. Boldogságra vágyott, de a Lk 9,23 igevers alapján („Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!”) értette meg a szívével, hogy a világi – Isten nélküli – élet nem boldogít. Egy újabb táborozás alatt döntött Jézus mellett, céltudatosan tanult, sportolt, készült az érettségire és a továbbtanulásra. Tapasztalta az áldást, eredményességet fiatal életének minden területén. Hálás a folyamatos kegyelemért.

A bemerítés Jézus példájának követése, és szép hitvallás az ő szolgálatára történő elköteleződésről sok tanú előtt. Pecsét a hitről. Jézus vállalt mindnyájunkat, te vállalod-e őt?

Az „igen” választ követően az alámerítés szolgálatát Eszes Zoltán lelkipásztor végezte.

„Legyetek Isten gyermekeivé, és éljetek vele apa-gyermeki, szoros, élő kapcsolatban!” – bátorított Sze­máncsik Jaroszláv körzetünkben szol­gáló lelkészgyakornok.

Fazekas Lajos és Bollog János gyülekezetvezetők Bibliával és igei jókívánsá­gokkal köszöntötték az új testvéreket.

Az „Azért élek, Uram, hogy kövesselek”, „Hová mennék”, „Eldőlt a szívemben, hogy követem őt” és az „Uram, jövök hozzád bűnömet megvallva” című énekekkel együttes dicsőítés és újabb megtérésre hívás is történt.