A Magyarországi Baptista Egyház vezetőinek látogatása az Állami Számvevőszéknél

906

Az Állami Számvevőszék évente rendszeresen szervez szakmai megbeszélést a magyarországi egyházak vezetőivel a témakörben szerzett számvevőszéki ellenőrzési tapasztalatairól. Idén elsőként a Magyarországi Baptista Egyház vezetősége tett látogatást az ÁSZ vezetőinél július 11-én. A megbeszélés érintette többek között a Baptista Szeretetszolgálat mint intézményfenntartó gazdálkodási tevékenységének ellenőrzött területeit is.

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerveként tanácsadó tevékenységével is támogatja az ellenőrzött szervezeteket: évi rendszerességgel szakmai találkozót szervez a témacsoportos ellenőrzési tapasztalatok megosztása céljából többek között az önkormányzati érdekszövetségek, valamint a magyarországi egyházak vezetőivel is.


2019. július 11-én a Magyarországi Baptista Egyház vezetői tettek látogatást az Állami Számvevőszéknél. Papp János egyházelnököt, Mészáros Kornél főtitkárt, Simon Norbert gazdasági igazgatót és Durkó István missziói igazgatót Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Warvasovszky Tihamér alelnök és Nagy Imre, az ÁSZ felügyeleti vezetője fogadta.


A megbeszélés elején Domokos László felidézte, hogy az államháztartáson kívülre, a köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére évente százmilliárdos nagyságrendű előirányzat áll rendelkezésre. A gazdaság folyamatos fehéredése, az alapkamat tartósan alacsony értéke, a keresőképes korú lakosság magas foglalkoztatottsága egyre inkább lehetőséget adnak az olyan hosszú távú befektetések megtérülésének – és így megalapozott tervezésének –, mint a köznevelési, szociális vagy humánszolgáltatás – ismertette az ÁSZ elnöke, majd hozzáfűzte: „Az ÁSZ a költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzésével kíván hozzájárulni a közpénzek átlátható felhasználásához.”


A számvevőszéki ellenőrzésről szóló jelentések visszajelzést adnak arról, hogy az egyházi fenntartó a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása során megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, a központi költségvetési támogatásokat szabályszerűen használta-e fel. Az ellenőrzött szervezetekkel történő nyitott párbeszéd a további prevenciót támogatja, és az ÁSZ honlapján elérhető öntesztek minden egyházi intézmény által elérhetőek – hívta fel a figyelmet Domokos László. A számvevőszéki elnök rámutatott a belső kontrollrendszer szabályozásának és szabályozás szerinti működtetésének fontosságára: a csalás megelőzésének rendszerszintű kiépítése még az olyan transzparens szervezeteknél is alapvető fontosságú, mint az egyházak intézményei – szögezte le az ÁSZ elnöke.


Warvasovszky Tihamér részletesen ismertette az ÁSZ által közzétett öntesztekkel kapcsolatban, hogy a kitöltő szervezet szakembere által akár egy óra alatt is megválaszolható az önteszt talán nagyszámúnak tűnő kérdéssora. Azonban az egyes kérdésekre adott esetleges nemleges válaszhoz a kérdés mellett megtalálható a vonatkozó jogszabály hivatkozása, valamint a javasolt intézkedés is – folytatta az alelnök. A teszt kizárólag a kitöltőt szolgálja: eredményét csak ő láthatja és hasznosíthatja. A hasznosítás egyik iránya lehet a teszt eredményének felhasználása például a belső ellenőrzési tevékenység tervezésében, mondta Warvasovszky Tihamér.

Papp János baptista egyházelnök üdvözölte az újabb találkozás lehetőségét, és az ellenőrzési rendszer átláthatósága oldaláról is jelentős segítségként értékelte a számvevőszék tanácsadó tevékenységét. Az egyházelnök áttekintést adott a szeretetszolgálat korábbi ellenőrzésének intézkedési tervében foglaltak végrehajtásáról. Kiemelte, hogy a számvevőszéki párbeszéd megerősítette a baptista egyház intézményei feletti közös belső ellenőrzési szervezet létrehozásának, valamint intézményfenntartó belső egyházi jogi személyei számára bevezetett egyházi engedélyeztetési eljárási rendszerének szükségességét. „A baptista egyház a jelenlegi magyar törvények szerint anyagilag nem, de erkölcsileg felelős belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményei jó gazdálkodásáért: ezt a felelősséget viseli az intézmények feletti körültekintő rendelkezéseivel” – ismertette Papp János.


Mészáros Kornél főtitkár véleményében megerősítette az ÁSZ egyházi intézmények számára készített öntesztjének szakmai segítségét a számvevőszéki ellenőrzésre történő felkészülésben, és kitért a közbeszerzési törvény egyházi intézmények számára kedvező változásának hatására is. „Bár a módosított törvény mentesít néhány esetben a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól, a baptista egyház az intézményei számára kidolgozott közös belső beszerzési szabályzattal akar érvényt szerezni az átlátható és takarékos gazdálkodás követelményének” – mondta a főtitkár.

A megbeszélés végén Domokos László megerősítette a belső kontrollrendszer szabályozásának és szabályozás szerinti működtetésének jelentőségét, valamint a két szervezet vezetője egyetértésben nyugtázta az etikus vezetés mind szélesebb körű elterjesztésének szükségességét.


Petrik Judit
ÁSZ kommunikációs és kapcsolattartási osztály