95 éves a Theologiai Szemle

1471

95 éve szolgálja a Theologiai Szemle a magyar nyelvű teológiai párbeszédet. Ennek méltó megünneplésére már egy éve készül a szerkesztőség a következő címmel és bibliai mottóval:

„Szabadság, mérték, közösség a protestáns teológiai gondol­kodásban” – „…megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (Jn 8,32)

A konferenciát Debrecenbe terveztük, hiszen a folyóiratot Csikesz Sándor debreceni teológiai tanár alapította 1925-ben. De már az első számok elmozdultak az ökumenicitás felé, hiszen az alapító meghívta a soproni evangélikus teológiai fakultás tanárait az aktív részvételre.

A konferencia tervezett dátumát többször módosítottuk, aztán feladtuk az emlékkonferencia megrendezésének tervét. Ugyanakkor – amellett, hogy a Theologiai Szemle 2020/4-es szá­mában a teljes anyagot közölni kívánjuk – a felkért előadókat arra kértük, hogy videókban, saját előadásukban is küldjék meg gondolataikat, amit nagyrészt megtettek. Ezúton is köszönetet mondunk a pluszfáradozásukért, s akiké még nem érkezett meg, azokét utólag fogjuk közkinccsé tenni ugyanezen az online térben. A szerkesztőség hálás örömmel tudatja, hogy az évfordulós előadás-sorozat már látható/hallható a https://www.meot.hu/index.php/thszemle-m/videok és a theolszemle.meot.hu/videok web­oldalakon.

Szeretettel buzdítok minden­kit akár egy, akár több részletben az értékes előadások meghallga­tá­sára, a megemlékezésbe ily mó­don való bekapcsolódásra időt fordítani szíveskedjék.

Isten iránti hálával zárom soraimat Kránitz professzor úr szavaival, aki az öt évvel ezelőtti évfordulón így minősítette az idén 95 éves szakfolyóiratunkat:

„A Theologiai Szemle a ke­resz­tény egység magyarországi hajtó­motorja.”

Dr. Bóna Zoltán
ThSz-főszerkesztő

Újszövetségi aspektus Várady Endre, főiskolai docens

Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!