50 éves házassági évforduló

3343

2016. november 13-án köszöntöttük Nagy Zoltánt és feleségét 50. házassági évfordulójuk alkalmából.

Pető Albert lelkipásztor a 18. zsoltár 29. versétől olvasta a következő igeverseket: „Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek”. A mi útjaink nem mindig tökéletesek. De van egy hűséges Istenünk, aki mindig tökéletes. A Tőle kapott mécsessel világíthatom át életemet, Istennel való kapcsolatomat, családi életemet. Kívánjuk, hogy a következő éveket is a Mindenható Úrral töltsétek. A testvéreinkért való imádság után az énekkar elénekelte kedves éneküket: Isten hord karjain…

Kívánjuk, hogy életük további szakaszában is megtapasztalják ezt a nagyszerű igazságot!