3 kérdés, 3 válasz a Családi Szolgálatról

0
1670

Három kérdésre válaszol Boncz Zoltán, aki Varga Györgytől vette át a Családi Szolgálat vezetését.

1. A családok, házasságok védelme egyre hangsúlyosabb manapság. A baptista Családi Szolgálat mit tud ehhez hozzá tenni?

A társadalomban most már egyre tisztábban kirajzolódnak azok a problémák, amelyek a széthullott házasságok és családok következményeiből fakadnak. Ma már nincs olyan személy az országban, akinek a kapcsolati hálójában ne lenne több ilyen példa, betekintést engedve rendszerint több generáció sebeibe, kríziseibe.

A családi misszió elsődlegesen preventív jelleggel szeretne jelen lenni. A gyülekezetünk házasságedző-termének szlogenje: „hogy a jó még jobb legyen”, igaz e téren is. A házasság, a család jó dolog, de tudjuk, hogy lehet még jobbá, még mélyebbé tenni, ami biztonságot ad felnőtt és gyermek számára, stabilitást nyújt, erőt mutat és erőt ad. Szeretnénk egyszeri és sorozatos tréningeket „kikísérletezni”, ami a legcélravezetőbb e téren.

Emellett persze nem akarjuk elhanyagolni azokat sem, akik már sérüléseket szereztek. Jelenleg is folyik krízisintervenció, sajnos erre hatalmas igény lenne. Nehéz megfelelő egyensúlyt tartani a prevenció és az utólagos helyreállásban való segítség között, mivel ha az előbbit elhanyagoljunk, akkor sokkal több feladat lesz az utóbbi terén, ugyanakkor ha tüzet látunk, mindig ott van bennünk az ösztönös reakció, hogy megfékezzük azt. Jelenleg úgy látom, hogy akkor van értelme a helyreállásban kiszélesíteni a segítségnyújtást, ha már a prevenció biztos lábakon áll, ezért elsősorban erre szeretnénk helyezni a hangsúlyt.

2. Úgy tűnik, hogy a válásokkal nem tud mit kezdeni a keresztény közösség, így a baptisták sem. Van valami jó ötleted, hogyan lehetne megelőzni, vagy „sürgősségi ellátást” biztosítani a bajba került házaspároknak?

A válások egyre sűrűsödnek baptista berkeken belül is. Nem egy alkalommal jöttek hozzánk úgy párok, hogy valamelyik fél azzal kezdte, hogy eljöttek, de ő már eldöntötte, hogy el fognak válni. Most már azt mondom ilyen helyzetben, hogy akkor nyugodtan menjenek is el, mert abban nem akarunk asszisztálni, hogy önmaga lelkiismeretét megnyugtathassa, mondván: én mindent megpróbáltam, még ide is eljöttem, de ezen a házasságon már nem lehet segíteni.

Igazi segítséget az jelent a krízisben lévő párok számára, ha végre nem kezeljük tabuként a problémákat. Még mindig ott él a fejekben a téves kép, miszerint egy hívőnek nem lehet problémája a házasságában, épp ezért ilyenről nem is szabad még beszélni sem. Gyakran nem is lenne szükség párterápiára, ha az adott személyek barátokkal – hangsúlyozom, valódi barátokkal – meg mernék osztani azt, hogy küzdenek egy területen, mert sokszor az alkalmi önsegítő körök is megoldást tudnak nyújtani, vagy idejében szakemberhez tudják irányítani a feleket, megelőzve a helyzet eszkalálódását.

A megoldást tehát abban látom, ha megtanítjuk az embereket nyíltan beszélni a problémáikról. Ehhez persze sokrétű rendszert kell felépíteni az egyszerű tájékoztatástól kezdve a lelkészek és lelki munkások felkészítésén át, hogy ők is merjenek erről beszélni, szószékről tanítani, egészen odáig, hogy párok akár gyülekezetekben, akár videókban, interneten őszintén beszélnek problémáikról és ennek megoldásairól. Úgy látom, ez mindenképp szükséges ahhoz, hogy javuljon e terület.

3. Varga Györgytől veszed át a szolgálatot, aki nagyon sokat tud a témáról és számos előadást tartott a házasságról és családról. Te is országjáró tanító turnét tervezel a következő években?

Jó lenne… Csakhogy én nem vagyok Varga Gyuri. Szakmailag sem vagyok olyan felkészült, tapasztalati szinten is messze lemaradva kullogok mögötte. Emellett azt is látom, hogy nem férne bele az időmbe mindez. Azt viszont szeretném elérni, hogy legyen egy team, ami a stratégiai jövőt tervezi, valamint hogy legyen emögött egy másik, nagyobb hálózat olyan emberekkel, akik el tudnak érni sokakat, át tudják adni a látást, az üzenetet másoknak. A harmadik körnek, ami a legszélesebb, a gyülekezeteknek kell lenniük. Ők azok, akik el tudják mondani a közösségbe járó testvéreiknek is, hogy van mód változtatni az aktuális helyzeten, lehet jobbá tenni azt. Mindemellett pedig ők azok, akik találkoznak azokkal az emberekkel, akik nem járnak a gyülekezetekbe, de aktuális számukra a téma. Hiszem ugyanis, hogy a teljes megoldás ezekre a kérdésekre az Istennel való személyes kapcsolatban található, ezért végső soron mindenkinek ott kell keresnie azt.

Megosztás