2016. május – Értékünk: küldetés a világért

2678

A hónap igéje

„Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: »Nekem adatott minden hatalom menynyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. «” (Mt 28,18–20)

A hónap gondolata

Kiknek szól a misszióparancs? A lelkészeknek, a gyülekezetek vezetőinek? Sokszor úgy gondoljuk, hogy a lelkesebb, „elhivatottabb” testvérünknek szólnak ezek az igék. „Tegyetek tanítvánnyá…” A tanítvány dolga pedig az, hogy továbbadja mindazt, amit mesterétől tanult. Vizsgáljuk meg életünket, milyen tanítványok vagyunk. Közösségeinkre különösen jellemző, hogy saját környezetükben akarnak hatni, működni az emberek javára. De a parancs nem korlátozódhat csak a gyülekezeti munkálkodásra, szolgálatra. A mindennapokban is helyt kell állnunk, családunkban, baráti és ismerősi körben. Nem könnyű, de pünkösd kapcsán is aktuális: van erőnk mind ehhez! De vajon tudjuk-e? Tesszük-e?

A hónap kérdései

A mindennapok rohanásában, az örömökben, konfliktusokban eszünkbe jut-e, hogy küldetésünk van? Szomszédaink, barátaink, ismerőseink hallják-e tőlünk valamikor is, hogy Jézus követői vagyunk? Látják-e reakcióinkon, megnyilvánulásainkon, hogy életünket, lelkületünket a feltámadt Krisztus határozza meg? Ha nem, annak mi az oka? Akarjuk hallani a válaszokat?

A hónap imája

Úr Jézus Krisztus, tudjuk, mit vársz tőlünk, mivel bíztál meg bennünket. Segíts, hogy az ehhez a küldetéshez adott ígéretedet, hogy velünk vagy a világ végéig, ne akarjuk leválasztani a feladatról magunknak! Mert a küldetésünk végzésében vagy mellettünk. Ámen.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!