20 éves jubileumot ünnepelt a Baptista Missziói Főiskola első végzős osztálya

1996 júniusa. Évzáró istentisztelet a József utcai Baptista Imaházban. Történelmi és ünnepélyes hangulatban huszonnyolc életvidám, életrevaló huszonéves fiatal elsőként hagyta maga mögött a Baptista Missziói Főiskolát (amely azóta beépült a Baptista Teológiai Akadémiába).

Tettre készek voltak. A mögöttük álló négy év – úgy gondolták – megedzette őket a gyakorlati munkára, amelyet a misszió mezején végezhetnek. Lendület, hit, remény, szeretet, kitartás, állhatatosság. Ezt tanították nekik Krisztust követő tanáraik és erről tettek hitvallást a jelenlévők előtt.

2016. július 16. Húsz év telt el azóta. Egyesek megerősödtek a hitben, a harcban, a küzdelemben, a szeretetben. Jó vitézei lettek Krisztusnak. Mások megfáradtak, talán elestek a harcmezőn.

Húsz év. Isten kegyelméből velünk ünnepelt Kovács Géza lelkipásztor testvér, aki szeretettel és következetesen, sokszor humorral, de vasszigorral nevelt bennünket a lelki munka végzésére. Géza bácsi segítő-nevelő munkáját, tudásukkal támogatta az akkori tanári kar: Háló Gyula, Hegyi András, László Imre, ifj. Mészáros Kálmán, Papp János, Szlovák Tibor lelkipásztor testvérek. Őket erősítette még Baloghné Kovács Magdolna, aki lelkesen tanította nekünk az egyházzene szépségét.

Hozzájuk csatlakozott a későbbiekben Huszár Géza, Dr. Pálhegyi Ferenc, Prof. Dr. Veres Sándor Péter, Dr. Kiss Ferenc, Szerafin József, Bagi István, Macher Tivadar, Újváriné Szabó Anikó, Vágó Angéla és számos amerikai misszionárius.

Így utólag is hadd köszönjük meg nektek, hogy szeretitek Krisztust és ezért szerettetek minket is. Pál apostol szavaival szeretnénk megköszönni az akkor végzett munkátokat!

„Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek.”
Filippi 4,18

Szeretettel:
a Baptista Misszió Főiskola első osztálya
1992-1996