100 éves az orgoványi imaház

3013

Az orgoványi imaház külső, utcai homlokzatán is hirdeti a felirat, hogy 100 éves az épület: Baptista imaház – 1912.

Az imaházépítő nemzedék tagjai után a mai kis létszámú, de áldozatkész és missziós aktivitásban újuló gyülekezet tagjai úgy érezték, hogy meg kell emlékezni az imaházépítő elődökről, és méltó a hálaadás megtartó Istenünknek, aki megtartotta ezt az imaházat is immár 100 éven át.

A november 3-án, szombaton megtartott jubileumi ünnepi istentiszteleten zsúfolásig megtelt az imaház. Sokan hazalátogattak, akik Orgoványról származnak. Helyből is sok baptista rokon, ismerős és meghívott vendég jött el erre az ünnepre. A legnépesebb szolgálócsoport Kecskemétről érkezett, ahova az utóbbi évtizedekben sok orgoványi baptista beköltözött és erősíti a Kecskeméti Baptista Gyülekezetet. Az építkezés évében tavasszal kezdte el a lelkes gyülekezet – néhány nagyon aktív és áldozatkész tagja kezdeményezésére – az új imaház építését. Még abban az évben kora ősszel, szeptember 15-én, ünnepélyes keretek között meg is történt a felépült imaház megnyitása, átadása. Eredetileg egy épületben volt az imaház és a lelkipásztorlakás. Időközben több átalakítás és bővítés történt az épületen, míg elnyerte ma is ismert formáját.

Először a szolgálati lakást alakították át kisteremmé, majd Almási Mihály lelkipásztor szolgálati idején – az 50 éves jubileum előtti években (1959–1960) – a növekvő és aktív, mozgalmas életet élő gyülekezetben szükségesé vált a további bővítés és átalakítás. E belső bővítés és átalakítás során nyerte el az imaházbelső mai formáját. A kisterem megszüntetésével tovább bővült a nagyterem, a korábban talajszintbe mélyített és padlószinten fedett bemerítőmedence kiemelt helyre került, a mai szószék mögötti végfalba süllyesztve, az impozáns képet adó dupla boltíves rész felé kivezető lépcsőkkel és üveg előfallal. (Ez a megoldás úttörő kezdeményezés volt akkor baptista köreinken belül.) A volt kisteremből annyi rész maradt meg, amiből két kis öltözőhelyiséget tudtak kialakítani a bemerítkezők számára.

A legutóbbi jelentős külső és belső Imaház-felújítási munkálatok Sinkovicz Sándor testvér orgoványi lelkipásztori szolgálati ideje alatt történtek 2007–2008-ban. Elvégzett munkák: az imaház külső felújítási munkái, vakolatcsere, színezés, utcai főhomlokzat jellegzetesebbé tétele, belső festés, mázolás, parkettacsiszolás, fényezés, elektromos hálózat korszerűsítése (új lámpatestek felszerelése), mennyezet burkolása álmennyezettel.

Kétségtelen, hogy a világtörténelmi krónikák szempontjából az 1912. esztendő legemlékezetesebb eseménye a Titanic személyszállító, óceánjáró óriás luxus hajó megépítése és első útján történt balesete, elsüllyedése volt, amely több mint 1500 ember halálát követelte, akik így nem érhettek át az óhajtott, tengeren túli „Újvilág” kikötőjébe. Mi orgoványi baptisták – orgoványiak – hálát adunk a történelem Urának, aki egyben az Egyház és a Gyülekezetek Ura. Hiszen ugyanebben az évben arra indított két-három tehetős és buzgó testvért, hogy „bárkát” (imaházat) építsen azért, hogy emberek százai, ezrei – vagy csupán egy-kettő – el ne pusztuljon az élet nagy óceánján átkelés közben a túlsó partra. Aki igénybe veszi mindazt a segítséget, amit egy újszövetségi gyülekezetben Isten ad a megtérőnek, rendszeresen imaházba járó, aktív gyülekezeti életet élő hívőnek, az végül a kegyelem segítségével eléri majd az „aranypartot”! Ott találkozunk majd az orgoványi imaházépítőkkel: Ficsor Lászlóval, Ficsor Gáborral, Ficsor Sándorral és a többi akkori áldozathozatalra kész gyülekezeti taggal, valamint a már előrement hajdani orgoványi lelkipásztorokkal: Bán Gáborral, Lőrincz Imrével, Almási Mihállyal, Vass Ferenccel

„Örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon. Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára.” (Ézs 56,7)

Az idézett ige ígéretének beteljesedését élhette át a népes ünneplő gyülekezet mind az istentiszteleten, mind az azt követő szeretetvendégségen.

Az ünnepi istentiszteleten dr. Almási Mihály nyugalmazott lelkipásztor testvér hirdette az igét sok személyes élmény felvillantásával és a minden jelenlévőt megszólító nagyon komoly személyes felhívással megújulásra és újbóli odaszánásra. A korábban Orgoványon szolgáló és még élő lelkipásztorok közül Plank József, Sinkovicz Sándor, valamint Ficsor Károly, az Örömhír Alapítvány vezetője személyesen köszöntötte a gyülekezetet. Levélben küldte el köszöntő sorait Lukács Gyula, Láng Mátyás, valamint Papp János és neje, Nagy Márta, amelyet felolvasott Szlovák Tiborné, a jelenlegi lelkipásztor felesége. Gerzsenyi Sándor lelkipásztor köszöntő levelét Szlovák Tibor olvasta fel. A társegyházak nevében Prózsa István református lelkész és dr. Czár János római katolikus plébános köszöntötte a gyülekezetet. Köszöntés hangzott el még a helyi önkormányzat nevében dr. Lóczi Boglárka alpolgármester, az Orgoványi Általános Iskola képviseletében Gyarmatiné Márton Olga igazgató részéről. Az MBE Déli Egyházkerületét Dóczi Ákos elnök képviselte s fogalmazta meg igével megerősített köszöntését. Mike Sámuel kecskeméti baptista lelkipásztor testvér igei köszöntése mellett elénekelte a Templom című éneket, amit megtanított a gyülekezettel, és az istentisztelet közben több alkalommal is énekelt az ünneplő testvériség.

A Kecskemétről érkezett négyszólamú énekkart Kovács Tamásné Anikó vezényelte, a kórust Révész László orgonaművész kísérte orgonán. Szolgált az alkalomra újból összeállt és szépen felkészült orgoványi pengetőszenekar is. Egy éneket közösen énekelt vele a gyülekezet. Az orgoványiak alkotta dupla kvartett is énekelt két éneket. Fekete László nyugalmazott lelkipásztor mondott záróáldást. A jubileumi alkalomra elkészült az Örömhír Alapítvány gondozásában dr. Gubacsi László könyve Menjetek be kapuin hálaadással! címmel. (Történetek az Orgoványi Baptista Gyülekezet életéből a kezdetektől napjainkig.) S végül minden jelenlévő kapott egy képeslapot az imaházról készült két külső és belső képpel. Hátlapján a jubileum énekével: „Légy te magad is élő templom, a Léleké, Szentléleké…!”, valamint egy színes leporelló ismertetőt a gyülekezet életéről, missziós tevékenységeiről, terveiről. Örömmel és hálaadással emlékeztünk. S az a vágyunk, hogy a néhány év múlva esedékes 100 éves gyülekezetalapítási jubileumon egy erőteljesebb, missziós lelkületű, növekvő gyülekezet hívhassa majd a volt orgoványiakat, rokonokat, ismerősöket, keresőket és minden érdeklődőt az újabb 100 éves jubileumi ünnepre!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!