William Carey

3122

„Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene.” (Ézsaiás 45,2–3)

Noha a protestáns misszió 100 évvel William Carey előtt elkezdődött, mégis őt nevezik a modern misszió atyjának. A korábbi misszós törekvések országon belüli vagy gyarmati területekre irányultak. Carey látása különbözött ettől. Meggyőződése volt, hogy az evangéliumot, Isten igéjét a világ minden területén hirdetni kell.

Paulerspuryben, egy kis angliai faluban született 1761. augusztus 17-én. Tizennégy éves korában már cipészként dolgozott. 18 éves volt, amikor Isten akarata alá rendelte életét, és szakítva addigi életmódjával a Biblia igazságaira alapozott új életet kezdett. Élénk intellektusát felhasználva megtanult latinul, görögül, héberül, olaszul, franciául és németül.

1787-ben avatták baptista lelkipásztorrá. A belső kényszer hajtotta a világmisszió felé.

1792-ben az Ézsaiás 45,2–3-ból prédikált. A prédikáció egyik jellegzetes mondata a mai napig megmaradt:

„Várjatok nagy dolgokat Istentől, és vállalkozatok nagy dolgokra Istenért.”

Ez a mondat tényleg elérte hatását elsősorban Carey életében. Mindig felidézte magában, ugyanakkor ékesszóló, misszióra felhívó szolgálataiban is többször elmondta.

1792-ben megalakult a Baptista Misszionáriusok Szövetsége. A tagok tagdíjat fizettek, hogy támogassák a szövetséget. Carey mint a szövetség egyik tagja a következő évben elhajózott Indiába. Ez volt első külföldi küldetése.

1799-ben csatlakozott William Wardhoz és Joshua Marshmanhoz. Megalakították hármójuk szövetségét, ami Serampore Trio néven vált ismertté. 26 gyülekezetet inditottak el, és 126 iskolát hoztak létre.

1832-ig negyven indiai nyelven jelentették meg a Szentírás egyes könyveit. Carey nyelvtanokat, szótárakat szerkesztett, megalapította a kalkuttai botanikus kertet. Létrehozták az első indiai kórházmissziót, szemináriumot és indiai leányiskolát. Megjelentettek egy időszakos újságot bengáli nyelven. Sokat dolgozott azon, hogy az alapvető emberi jogokat a társadalom minden tagja tiszteletben tartsa, ezért nyíltan felszólalt a kínzások és csonkítások ellen.

Munkatársai segítségével eléri, hogy a hatóságok 1829-ben betiltják a szutit (özvegyégetést).

Carey 73 évesen, 1834. június 9-én Serampore-ban (India) halt meg. Megnyitotta az Indiába vezető ajtót a következő generáció misszionáriusai előtt. Kivételes személyiség volt, mindenképpen példaértékű. Amit Carey által a keresztény misszió adott Indiának, azt ezekkel a szavakkal lehetne összefoglalni: iskolák, kórházak, szociális segítség, örömhír…

(Ford.: Nagy-Kaszáné Somogyi Ilona)

William Carey élete időrendben

1761. augusztus 17-én született Paulerspuryben.
1777-ben egy cipészkereskedésben gyakornok.
1779. február 10-én egy közös imaalkalom hatására élete gyökeresen megváltozik.
1783. október 5-én hite vallomására Mr. Ryland alámeríti.
1786. augusztus 10. Olney-ban elhívást érez a misszióra.
1792-ben publikálja az „An Inquiry” című pamflettjét. Ugyanebben az évben október 2-án Angliában megalakul a Baptista Misszionáriusok Szövetsége.
1793-ban mint a szövetség egyik tagja elutazik első külföldi küldetésére Indiába. November 11-én érkezik Kalkutta városába.
1796-ban egy megtért portugált merít be.
1800. december 28-án bemeríti az első bengáli megtérőt.
1801. február 7-én befejezi az Újszövetség bengáli nyelvű fordítását.
1803-ban önellátó missziós szervezetet alapít.
1807-ben az egyesült államokbeli Brown University kinevezése alapján a teológiatudományok doktorává avatják.
1808-ban kiadja az Újszövetséget szanszkrit nyelven.
1809. június 24-én befejezi a teljes Biblia bengáli nyelvű fordítását.
1811-ben elkészül az Újszövetség marathi nyelvű fordítása.
1815-ben elkészül az Újszövetség punjabi nyelvű fordítása.
1818. június 15-én meghal édesapja. Ugyanebben az évben kiadja az Ószövetséget is szanszkrit nyelven.
1920-ban elkészül az Ószövetség is marathi nyelven.
1821-ben Serampore-ban megnyitják a főiskolát, ahol misszionáriusokat és bibliafordítókat is képeznek.
1825-ben befejezi a bengáli–angol nyelvű szótárt.
1826-ban a kormányzat kitünteti az oktatásban tett erőfeszítéseiért.
1829-ben a hatóságok betiltják a szutit (özvegyégetést).
1834. június 9-én hal meg Serampore-ban.

Könyv William Carey életéről
Könyv William Carey életéről

Megrendelhető: GoodNews


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!