Ünnepi közgyűlés Ócsán

1333

110 évvel ezelőtt sok hátrányos megkülönböztetés és fájdalmas küzdelem után országunkban is elismert vallásfelekezet lett a baptista közösség. Az 1905-ben, Ócsán tartott közgyűlésen elődeink elfogadták (megerősítették) közösségünk hitvallását és egyházi szabályzatát, melyet benyújtottak a vallási és közoktatási miniszternek. Lukács György miniszter 1905. november 2-i dátummal közzétett rendeletében nyilvánította közösségünket elismert vallásfelekezetnek.

Erre a fontos határkőre és elődeink hűséges szolgálatára is emlékezve készülünk a következő Országos Beszámoló Közgyűlésre. A 110 éves évfordulót figyelembe véve, közgyűlésünket, és az azt megelőző Országos Lelkipásztor Konferenciát is Ócsán tartjuk. Különös kapcsolódási pont az is, hogy az első baptista iskola is Ócsán indult, ami sajnos a külső ellenállás miatt rövid életű volt. Hálaadással tekintünk ugyanakkor a gyülekezet fenntartásában nemrégiben indult Hajnalcsillag Baptista Óvodára, melyen keresztül – hosszú szünet után – folytatódik a baptisták közoktatásban végzett helyi szolgálata. Az 1905-ös közgyűlésnek is helyet adó imaház ma már szűkös lenne a megnövekedett létszám miatt, ezért az Egressy Gábor Szabadidőközpontban (2364 Ócsa, Bajcsy Zs. út 46-48) tartjuk ezeket az eseményeket.

Szeretettel hívunk tehát minden lelkipásztort és gyülekezeti küldöttet egyházunk Beszámoló Közgyűlésére, 2015. április 25-én Ócsára, az Egressy Gábor Szabadidő Központba.

A közgyűlés szombaton reggel 10 órakor kezdődik imaközösséggel, majd 10,30-tól a napirend szerinti munkával folytatódik, melyen a szokott feladatok mellett a jeles eseményre emlékezünk, valamint két hitvallási témakörről, „Életszentség” és „Helyünk a társadalomban” címmel előadásokat is hallgathatunk.

Szeretettel hívjuk tehát a gyülekezetek lelkipásztorait és küldötteit, hogy tekintsük át Ócsán közösségünk életét, elmúlt egy évét, és megemlékezve elődeinkről, erősödjünk meg mai feladatainkban, elhívásunkban!