Újtestamentumi bemerítés Arad-Belvárosban

1761

Amint azt előzetesen meghirdettük, az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnap 10 órakor kezdődött ünnepi istentiszteleten újtestamentumi bemerítést tartottak.

Imára hangoló szavaiban Simon András lelkipásztor szeretettel köszöntötte a Lőrik Levente lelkipásztor vezetésével érkezett gödöllői baptista gyülekezet kórusát és fiataljait, akik a szolgálatukkal kívánták emelni a bemerítés ünnepélyességét. Ugyanakkor üdvözölte a Jézus Krisztus hű követésének az útját választott Kátai Éva és Spír Bernadett fehérruhásokat. Mindnyájuknak áldott együttlétet kívánt.

Ünnepi igehirdetésében Lőrik Levente gödöllői lelkipásztor az embernek az üdvösséghez vezető útjait vázolva mérlegre tette az életben megszerzett van, illetve a meg nem szerzett nincs serpenyőit. Kosztolányi Dezső Boldogszomorú dal című költeményét alapul véve felsorolta mindazokat a javakat, amelyeket a költő már megszerzett, a lista végét azonban azzal zárta: már szinte mindene megvan, de nincs nyugalma. Mert anyagi javakkal rendelkezik, de a legfontosabb, a lelki béke hiányzik. Ezzel a legtöbben így vagyunk, és nem tudunk örvendeni a megszerzett, kényelmet, jólétet szolgáló javaknak, ha a szívünket a bizonytalanság, a kétely nyomasztja. A megszerzett földi javak semmit nem érnek az isteni ajándékok, a lelki béke és nyugalom nélkül. Az állapotot a Máté evangéliumából ismert példával támasztotta alá, amikor a Galileába, a kereszthalálba induló Jézus elé leborult egy gazdag polgár, akit az érdekelt: megtartotta Isten parancsolatait, de hogyan juthat a mennyek országába? Amikor azonban megtudta, hogy csak akkor, ha mindenét odaadja a szegényeknek, és követi Jézust, a polgár szomorú arccal távozott.

Lőrik Levente megcsillantotta Jézus követésének az útját a bemerítésre váró fehérruhásoknak is, akik egyenként, könnyekig meghatódva tettek bizonyságot szilárd elhatározásukról, megbánva eddigi bűneiket. A bemerítés előtt Simon András lelkipásztor mindkettőjüktől megkérdezte: hiszik-e, hogy Jézus Krisztus keresztáldozata és drága vére jegyében meg vannak bocsátva a bűneik, vallják-e, hogy a bemeríttetést önként, saját akaratból teszik, ígérik-e, hogy mindhalálig hűségesek lesznek Jézus Krisztushoz?

Miután minden kérdésre pozitív választ kapott, a hívek által énekelt Követem Jézust kezdetű ének közepette bevonultak a hullámsírba, ahol a lelkipásztor az ilyenkor szokásos fohászt követően a nevüket említve az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében egyenként alámerítette őket.

Az átöltözött új hívek a lelkipásztoruk társaságában bevonultak a gyülekezetbe, majd letérdelve a lelkipásztorok előtt azok a fejükre tett tenyérrel áldást mondtak rájuk, befogadva őket a gyülekezetbe.

A bemerítés ünnepélyességét nagyban emelte a gödöllői hívek énekkarának, ifjúságának az énekes, szavalatos szolgálata.

Forrás: http://www.nyugatijelen.com/hitelet/javaidat_add_a_szegenyeknek_es_kovess_engem.php