Új lelkipásztor a belvárosi baptista gyülekezetben

3841

Örömteli eseményt ünnepeltek vasárnap délelőtt a Nagyvárad-Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezet tagjai, ekkor került sor ugyanis az új lelkipásztor, Budai Lajos beiktatására.

Ez a gyülekezet az egyik legnagyobb magyar baptista közösség, nemcsak Erdélyben, de az egész magyar nyelvterületen, jelenleg 521 tagot számlálnak. Az új lelkész érkezését már egy ideje türelmetlenül várják a gyülekezeti tagok, pontosan azóta, mióta Simon József lelkipásztoruk nyugdíjba vonult. Budai Lajos érkezésével a váradi belvárosi baptisták közösségében két lelkipásztor teljesít majd szolgálatot, a frissen beiktatott mellett ott szolgál még Giorgiov Adrián lelkész is.

A vasárnapi ünnepi eseményre nemcsak Partiumból és Erdélyből, de Magyarországról is több baptista prédikátor érkezett a belvárosi gyülekezetbe, hogy köszöntsék új tisztségében Budai Lajost. Az ünnepség a szokásos gyülekezeti szertartásrend szerint imaórával kezdődött, melyen a prédikátorok és a hívek közösen imádkoztak.Adrián testvér (többek között) hangsúlyozta, hogy a lelkipásztorok a mai napig egyféle harcosai Jézusnak, akik a Sátán elleni harcban vezetik és bátorítják az istenhívő embereket. És ebben a szent harcban meg kell tanulni állandóan köszönetet mondani Istennek, örülni azoknak a szép pillanatoknak, amelyeket ajándékul kapunk a Gondviselőtől, ugyanis sajnálatos módon a mai, modern kor embere inkább aggodalmaskodik, mintsem örvendene a mindennapok szent élet-ajándékainak.

A gyülekezeti tagok tanúságtételét követően sor került az új lelkipásztor bemutatására és beiktatására.

A belvárosi, nyugalmazott baptista lelkipásztor, Simon József főigehirdetéssel szolgált és szólt utódjához, Isten áldását, kitartást, sok türelmet és még több alázatos szeretetet kívánva annak elkövetkezendő váradi szolgálatához. Ezt követően Budai Lajos állt a gyülekezet elé és röviden ismertette eddigi életútját. Az új lelkipásztor 1969-ben született Szatmárnémetiben, tanulmányait a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián végezte, nős, négy saját és egy fogadott gyermek boldog édesapja. Mielőtt Nagyváradra szólította sorsa, azelőtt a székelyudvarhelyi baptista gyülekezetben szolgált. Isten döntését látja váradi elhívásában, és örömének adott hangot, hogy a legnagyobb magyar baptista közösség pásztoraként vezetheti nyáját Isten útján.

A hivatalos beiktatási ceremónia során, melyet Pardi Félix, a Romániai Magyar Baptista Szövetség elnöke végzett, a gyülekezet jelen lévő tagjai hangosan vallottak színt arról, hogy szeretettel fogadják, és mindenben támogatják új lelkészüket és annak családját.

A beiktatást követően a meghívott vendéglelkészek sorban üdvözölték Budai Lajost, mint a Nagyvárad Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezet új lelkészét.

Forrás: http://www.reggeliujsag.ro/uj-lelkipasztor-a-belvarosi-baptista-gyulekezetben/