Történelmi megemlékezés és hálaadónap a Felvidéken

110 éves a Komárom-Szentpéteri Baptista Gyülekezet

3850
Komáromszentpéteri imaházban

A Komárom-Szentpéteri Immánuel Baptista Gyülekezet fennállásának 110. évfordulója alkalmából 2018. szeptember 8–9-én jubileumi ünnepségsorozatra került sor a helyi baptista imaházban és a község kultúrházában.

A jubileumi istentiszteletet Dóczé Bálint, a gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg szombat délután a meghívón olvasható zsoltárverssel:

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért!” (Zsolt 115,1)

Először a település polgármestere, Jobbágy József köszöntötte a jubiláló gyülekezet tagjait. Ezt követően a testvéregyházak és gyülekezetek képviselői üdvözölték a jelenlevőket.

Az ünnepi istentiszteleten dr. Benjamin Uhrin, a Szlovákiai Baptista Egyház elnöke hirdette Isten igéjét a Krisztus egyházának küldetéséről az 1Kor 15,12–34 alapján.

Dr. Mészáros Kálmán történelmi előadása

Ez után történelmi visszatekintésre került sor dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, a budapesti Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára előadásában. Ennek keretében emlékezett meg a felvidéki anabaptista és újkori baptista misszió, valamint a helyi baptista közösség eddigi történelmi múltjáról.

Az ünnepség során a dorogi és a komárom-szentpéteri gyülekezetek összevont énekkara szolgált Pék Csaba vezényletével. Orgonán Tóka Ágoston orgonaművész működött közre.

Másnap, vasárnap délelőtt a fiatalok énekes szolgálata készítette elő az imaközösséget, melyet Dóczé Bálint Jonatán vezetett. Ezt követte a Komárom-Szentpéterről elszármazottak köszöntése.

Az igét Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette a Mt 9,32–36 alapján Jézus gyógyító és helyreállító hatalmáról.

Dóczé Bálint lelkipásztor, dr. Uhrin Benjamin szlovák egyházelnök, Papp János magyar egyházelnök, dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, Erdélyi Sándor pozsonyi könyvkiadó

Ezt követően a történelmi visszatekintés folytatódott dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész előadásában, melynek fókuszában Európa és a Kárpát-medence népeinek, köztük a magyar nép lelki ébredésének történelmi eseményei álltak.

Zeng az ének, zeng a kürt

Délelőtt az összevont énekkart Jobbágy Ferenc és Pék Csaba vezényelte. A déli szünetben az összevont fúvószenekar (Felsőpetény, Fót, Tahitótfalu, Dorog, Felvidék) szolgált, melyet Nemeshegyi János és Durika János vezetett.

A Vox Nova Baptista Férfikar koncertje

Délután a község zsúfolásig megtelt kultúrházában folytatódott az ünnepség a Vox Nova Baptista Férfikar szolgálatával, Szilágyiné Mátyus Elvira vezényletével. Az evangélium üzenetét dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor osztotta meg a hallgatókkal a keresztről szóló beszéd életváltoztató erejéről az 1Kor 1,18 alapján.

Az ünnepség résztvevői

A kétnapos jubileumi istentisztelet a „Feltámadt Hős” című baptista himnusz közös eléneklésével zárult. Az Úr gazdag áldása kísérje felvidéki testvéreink Isten országáért végzett további hűséges szolgálatát! Soli Deo gloria!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!