Történelmi megemlékezés és hálaadónap a Felvidéken

110 éves a Komárom-Szentpéteri Baptista Gyülekezet

3278
Komáromszentpéteri imaházban

A Komárom-Szentpéteri Immánuel Baptista Gyülekezet fennállásának 110. évfordulója alkalmából 2018. szeptember 8–9-én jubileumi ünnepségsorozatra került sor a helyi baptista imaházban és a község kultúrházában.

A jubileumi istentiszteletet Dóczé Bálint, a gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg szombat délután a meghívón olvasható zsoltárverssel:

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért!” (Zsolt 115,1)

Először a település polgármestere, Jobbágy József köszöntötte a jubiláló gyülekezet tagjait. Ezt követően a testvéregyházak és gyülekezetek képviselői üdvözölték a jelenlevőket.

Az ünnepi istentiszteleten dr. Benjamin Uhrin, a Szlovákiai Baptista Egyház elnöke hirdette Isten igéjét a Krisztus egyházának küldetéséről az 1Kor 15,12–34 alapján.

Dr. Mészáros Kálmán történelmi előadása

Ez után történelmi visszatekintésre került sor dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, a budapesti Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára előadásában. Ennek keretében emlékezett meg a felvidéki anabaptista és újkori baptista misszió, valamint a helyi baptista közösség eddigi történelmi múltjáról.

Az ünnepség során a dorogi és a komárom-szentpéteri gyülekezetek összevont énekkara szolgált Pék Csaba vezényletével. Orgonán Tóka Ágoston orgonaművész működött közre.

Másnap, vasárnap délelőtt a fiatalok énekes szolgálata készítette elő az imaközösséget, melyet Dóczé Bálint Jonatán vezetett. Ezt követte a Komárom-Szentpéterről elszármazottak köszöntése.

Az igét Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette a Mt 9,32–36 alapján Jézus gyógyító és helyreállító hatalmáról.

Dóczé Bálint lelkipásztor, dr. Uhrin Benjamin szlovák egyházelnök, Papp János magyar egyházelnök, dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, Erdélyi Sándor pozsonyi könyvkiadó

Ezt követően a történelmi visszatekintés folytatódott dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész előadásában, melynek fókuszában Európa és a Kárpát-medence népeinek, köztük a magyar nép lelki ébredésének történelmi eseményei álltak.

Zeng az ének, zeng a kürt

Délelőtt az összevont énekkart Jobbágy Ferenc és Pék Csaba vezényelte. A déli szünetben az összevont fúvószenekar (Felsőpetény, Fót, Tahitótfalu, Dorog, Felvidék) szolgált, melyet Nemeshegyi János és Durika János vezetett.

A Vox Nova Baptista Férfikar koncertje

Délután a község zsúfolásig megtelt kultúrházában folytatódott az ünnepség a Vox Nova Baptista Férfikar szolgálatával, Szilágyiné Mátyus Elvira vezényletével. Az evangélium üzenetét dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor osztotta meg a hallgatókkal a keresztről szóló beszéd életváltoztató erejéről az 1Kor 1,18 alapján.

Az ünnepség résztvevői

A kétnapos jubileumi istentisztelet a „Feltámadt Hős” című baptista himnusz közös eléneklésével zárult. Az Úr gazdag áldása kísérje felvidéki testvéreink Isten országáért végzett további hűséges szolgálatát! Soli Deo gloria!