„Vegyétek fel az Isten fegyverzetét”

Tanulmányi kiránduláson jártak a kispestiek a felvidéki Füleken és Somoskőváron

2276

Pünkösdhétfőn, 2018. május 21-én nagyszerű gyülekezeti kiránduláson vehettek részt a kispesti testvérek. Autóbuszunk és a még bennünket követő három személyautó 65 fős jókedvű kirándulócsapata nagy áldásnak lehetett tanúja ezen az utazáson. Már a reggeli imádságos indulástól kezdődően csak úgy zengett a szebbnél szebb istendicsőítő énekektől a szinte utazó templommá vált autóbusz utastere.

Hamarosan meg is érkeztünk felvidéki kirándulásunk első állomásához, az északi országhatár túloldalán található Fülek, ősi magyar végvárunk magasba szökő hegylábához. Először a vár történetét ismerhettük meg. Már a tatár invázió idején is fontos őrhely volt az erődítmény. A legküzdelmesebb csaták színhelyévé az irgalmatlan török hódítások idején vált a vár és környéke. A magyar vitézek kemény honvédő harcot vívtak itt a pogány betolakodókkal szemben.

A magyar szabadságharcok (Thököly, Rákóczi, Kossuth) idején, sőt az I. világháború honvédő küzdelmeiben is bátor hazafiaknak bizonyultak Fülek város lakói és várvédő katonái. Ennek bizonyítéka a település főterén álló első világháborús emlékoszlop, melynek minden oldalán magyar nemzetiségű honvédek hosszú névsora olvasható, akik életüket áldozták a magyar hazáért. Sajnos az igazságtalan trianoni határrendezés ideiglenesen elszakította az itt élőket az anyaországtól, de hála Istennek, az utóbbi években az uniós határok ismét szabadon átjárhatóvá váltak.

A várlátogatás szünetében közös istentiszteletet is tartottunk a hatalmas várfalak árnyékában. A felhangzó pünkösdi üzenet fókuszában a szellemi harc ma is aktuális kérdései kerültek elő, melynek alaptémája az „Isten fegyverzetének felöltése” volt.

„Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével.

Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért és énértem is…” (Ef 6,10–19)

Az ige illusztrálásaként a gyerekek „harci díszbe” öltöztek, és így mutatták be „állhatatosságukat” a sötét erők elleni szellemi küzdelemben.

Utazásunk következő célállomása a közvetlenül a trianoni határon álló Somoskő várának bevétele volt. Különös ez a vár, hisz a település maga Magyarországhoz tartozik, a vár bejárata viszont jelenleg a szomszédos ország felségterülete. Gyermekeink nagy örömére itt is folytatódott a vár jelképes bevétele. Örömmel adhatok hírt arról, hogy a hazafias ifjúság ismét „visszahódította” a várat, pedig csak fakardok és fából készített vértek álltak rendelkezésükre…

Messziről még Salgó várára is rátekintettünk, de aztán a sok-sok élménnyel meggazdagodva hálatelt szívvel indultunk vissza otthonunk felé. Bárcsak a pünkösdi üzenet megértése mindannyiunkat odaszántabb helytállásra bátorítana, és „határtalan” szeretettel osztanánk meg másokkal is Isten országának jó hírét… Soli Deo gloria!

 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!