„Vegyétek fel az Isten fegyverzetét”

Tanulmányi kiránduláson jártak a kispestiek a felvidéki Füleken és Somoskőváron

2019

Pünkösdhétfőn, 2018. május 21-én nagyszerű gyülekezeti kiránduláson vehettek részt a kispesti testvérek. Autóbuszunk és a még bennünket követő három személyautó 65 fős jókedvű kirándulócsapata nagy áldásnak lehetett tanúja ezen az utazáson. Már a reggeli imádságos indulástól kezdődően csak úgy zengett a szebbnél szebb istendicsőítő énekektől a szinte utazó templommá vált autóbusz utastere.

Hamarosan meg is érkeztünk felvidéki kirándulásunk első állomásához, az északi országhatár túloldalán található Fülek, ősi magyar végvárunk magasba szökő hegylábához. Először a vár történetét ismerhettük meg. Már a tatár invázió idején is fontos őrhely volt az erődítmény. A legküzdelmesebb csaták színhelyévé az irgalmatlan török hódítások idején vált a vár és környéke. A magyar vitézek kemény honvédő harcot vívtak itt a pogány betolakodókkal szemben.

A magyar szabadságharcok (Thököly, Rákóczi, Kossuth) idején, sőt az I. világháború honvédő küzdelmeiben is bátor hazafiaknak bizonyultak Fülek város lakói és várvédő katonái. Ennek bizonyítéka a település főterén álló első világháborús emlékoszlop, melynek minden oldalán magyar nemzetiségű honvédek hosszú névsora olvasható, akik életüket áldozták a magyar hazáért. Sajnos az igazságtalan trianoni határrendezés ideiglenesen elszakította az itt élőket az anyaországtól, de hála Istennek, az utóbbi években az uniós határok ismét szabadon átjárhatóvá váltak.

A várlátogatás szünetében közös istentiszteletet is tartottunk a hatalmas várfalak árnyékában. A felhangzó pünkösdi üzenet fókuszában a szellemi harc ma is aktuális kérdései kerültek elő, melynek alaptémája az „Isten fegyverzetének felöltése” volt.

„Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével.

Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért és énértem is…” (Ef 6,10–19)

Az ige illusztrálásaként a gyerekek „harci díszbe” öltöztek, és így mutatták be „állhatatosságukat” a sötét erők elleni szellemi küzdelemben.

Utazásunk következő célállomása a közvetlenül a trianoni határon álló Somoskő várának bevétele volt. Különös ez a vár, hisz a település maga Magyarországhoz tartozik, a vár bejárata viszont jelenleg a szomszédos ország felségterülete. Gyermekeink nagy örömére itt is folytatódott a vár jelképes bevétele. Örömmel adhatok hírt arról, hogy a hazafias ifjúság ismét „visszahódította” a várat, pedig csak fakardok és fából készített vértek álltak rendelkezésükre…

Messziről még Salgó várára is rátekintettünk, de aztán a sok-sok élménnyel meggazdagodva hálatelt szívvel indultunk vissza otthonunk felé. Bárcsak a pünkösdi üzenet megértése mindannyiunkat odaszántabb helytállásra bátorítana, és „határtalan” szeretettel osztanánk meg másokkal is Isten országának jó hírét… Soli Deo gloria!

 

Megosztás