Szolgálat beások között

3005
Roma asszony

Több roma népcsoport él Magyarországon. Eltérő a nyelvük és a kultúrájuk is. Egyesek jobban integrálódnak a többségi társadalomba, másoknál nehezebben megy ez a folyamat. Él egy kis roma népcsoport Dél-Dunántúlon, akikről nagyon keveset beszélnek, ők a beások.

A Józsa házaspár (Gergő és Tímea) Angyalföldről azt az elhívást kapta, hogy a Wycliffe társaság munkatársaiként ezek között az emberek között szolgáljanak. Velük beszélgettünk.

– Hogyan kaptátok az elhívást, hogy romák között szolgáljatok?

2009 nyarán, egy Wycliffe Külmissziós táborban ismertük meg egymást. Egy év múlva már összeházasodtunk. Egy másik dolgot is elvégzett Isten a szívünkben ebben a táborban: mindkettőnkben megerősödött az az elhívás, hogy Jézust az eléretlen népek között is szolgáljuk. Ezt követően több éven át ima- és anyagi támogatóként, illetve önkéntesként segítettük a Wycliffe Bibliafordítók munkáját. 2012 nyarán pedig abban láttuk Isten vezetését, hogy még aktívabban szolgáljuk az Urat a missziós mezőn, ezért kértük tagfelvételünket ebbe a szervezetbe.

Egy roma viskó
Egy roma viskó

Timi azóta a magyar szervezet személyzetiseként segít abban, hogy minél hamarabb legyen minden népnek lehetősége a saját anyanyelvén olvasni Isten üzenetét és elmélyült kapcsolatba kerülni Teremtőjével. 2013 elején Isten különböző embereken keresztül ráirányította a figyelmünket egy különösen hányattatott sorsú népre, amely Kelet-Európa több országában is él. Nem szól hozzájuk anyanyelvükön az Ige és Istentől távol élnek szellemileg. Az is hamar kiderült, hogy bár már elkezdődött a munka közöttük, de Magyarországon lassan halad, mert nagyon kevés a munkás ezen a területen. – Ők a beás cigányok.

Sok imádkozás és beszélgetés után azt a vezetést kaptuk Istentől, hogy teljes időben álljunk be ebbe a szolgálatba. Ami pedig szintén fontos a számunkra, hogy a gyülekezetünk is támogatja ezt a lépésünket!

– Volt-e már tapasztalatotok romák között való szolgálatról?

Gergő már részt vett a református cigánymisszióban Kárpátalján. A főiskolai diploma megszerzése után egy szűk évig volt önkéntes ott és a helyi lelkész vezetése alatt szolgált a romák között 2006 szeptemberétől 2007 nyaráig.

– Mit lehet tudni a beás cigányokról? (hol élnek, mi a kultúrájuk, sajátosságaik…)

Ők jelenleg Vajdaságban, Észak-Horvátországban és Dél-Dunántúlon élnek elszórtan, kisebb nagyobb közösségekben. A román nyelvnek egy régi változatát beszélik (nyelvjárásaik a Muncsán, Ticsán és az Árgyelán), mivel Romániában voltak rabszolgák 400 évig, onnan jöttek át Magyarországra is.  Többségük szellemi sötétségben él, az alkoholizmus, a családon belüli erőszak és a boszorkányság gyakori közöttük. Bár már elkezdődött a munka közöttük, de Magyarországon még elég gyerekcipőben jár.

– Hogyan veszitek fel a kapcsolatot első alkalommal?

Ha már van valamilyen élő hitű keresztény, aki jár közéjük, akkor vele együttműködve tesszük ezt. Ha még nincsen, akkor a bibliai utasítások alapján megkeressük a béke emberét, azaz egy olyan embert vagy családot, aki nyitott a Biblia Istenéről beszélni és befogadni minket egy beszélgetésre az odafent valókról. A tapasztalatok azt mutatják, hogy valamilyen közös tevékenység (szalonnasütés, mezőgazdasági munka) során jobban megnyílnak, mint ha csak úgy egy bibliaórát tartunk.

– Milyen szolgálatot fogtok végezni közöttük? Mi lesz a munkátok?

Beás gyerekek a nyelvükre lefordított keresztény irodalommal
Beás gyerekek a nyelvükre lefordított keresztény irodalommal

Az első feladat, amit már el is kezdtünk, hogy feltérképezzük a jelenlegi helyzetet szellemi és szociális szempontból. Felvesszük a kapcsolatot azokkal a gyülekezetekkel és emberekkel, akik már benne vannak ebben a szolgálatban. Őket támogatjuk, például beás nyelvű keresztény anyagokkal. Azokban a közösségekben, ahova még nem érkezett el az élő evangélium, ott pedig bibliatanulmányozó csoportokat szeretnénk létrehozni. Tehát ez egyrészt bibliafordítói munka és klasszikus missziós munka. Később szeretnénk alkalmakat tartani gyerekeknek, férfiaknak és nőknek is külön és azt is elérni, hogy akik már Krisztuséi a beások közül, azok legyenek egymással is kapcsolatban.

– Kik vesznek részt még ebben a munkában?

Küldő gyülekezetünk az Angyalföldi Baptista Gyülekezet. Ezen felül a Wycliffe Bibliafordítók (www.wycliffe.hu) és a Roma Biblia Szövetség (www.romabible.com) nevű szervezetek közösen végzik ezt a munkát.

– Milyen eredményre számítotok?

Vajdaságban és Horvátországban már jobban előrehaladt ez a munka. Ott vannak már új beás gyülekezetek és találkozók is. Ez szeretnénk Magyarországon is, hogy a meglévő szolgálatok megerősödjenek és ahol még nincsen világosság, ott legyen. Első körben 12 bibliatanulmányozó csoportot szeretnénk indítani Magyarországon.

– Szerintetek mi az oka a társadalomban levő feszültségnek romák és magyarok között? Mi oldhatja fel ezt a konfliktust?

Szerintünk az elsődlegesen szellemi okai vannak ezeknek a konfliktusoknak. Akik még az ördög akaratát teljesítik, azokat ahol lehet, egymásnak ugrasztja a Sátán. A megtérés és egymás jobb megismerése oldhatja fel a konfliktust Krisztusban hosszú távon. Ezért is bátorítom az olvasókat is, hogy jöjjenek el velünk egy-egy útra és nézzék meg maguk, hogy mi a helyzet valójában és mit lehet tenni nekünk a jobb állapotért.

– Hogyan lehet támogatni a ti szolgálatotokat?

Többféle képen lehet részt venni a szolgálatban. Lehet imatámogatóként, hiszen ez egy szellemi harc elsősorban. Meg lehet hívni bennünket, hogy bemutassuk ezt a munkát baráti közösségekben, gyülekezetekben, egy kisebb beszámoló vagy előadás formájában. Lehet anyagilag is támogatni a szolgálatunkat, hiszen a munkánkért nem kapunk klasszikus értelemben vett fizetést, hanem támogatásokból tudjuk fedezni a felmerülő költségeinket. Ha ilyen formában szeretnéd támogatni ezt a szolgálatot, akkor ezt megteheted a Wycliffe szervezetén keresztül a következő számlaszámon: K & H BANK 10201006 – 50070046 – 00000000. A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni, hogy a ” Józsa család részére”.  És ami még szintén fontos, hogy ha valaki tud erre rövidebb vagy hosszabb időt szánni, akkor ő is jöhet velünk személyesen egy-egy missziós útra egyeztetés után.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!