Szeretet és szolgálat a cigányok között

3996

A Baptista Szeretetszolgálat küldetését tág határok között igyekszik betölteni. Szolgálunk távoli országokban és hazánkban is. Jelenleg munkatársaink idejét, energiáját és anyagi erőforrásaink túlnyomó részét Magyarországra és a határon túli magyarokra fordítjuk. Krisztus nevében szolgálunk a cigányok között is belföldön és a környező országok magyar nyelvű romái között.

Amellett, hogy a nevelés-oktatás területén intézményeinkben közel 17.000 diákunk van, és a szociális ellátás területén naponta több tízezer ember számára nyújthatunk segítséget (átmeneti otthonok, védett házak, idősotthonok, hajléktalanszállók, hospice, házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek ellátása stb. által), nem feledkezünk meg cigány származású hittestvéreinkről és felebarátainkról sem.

Számomra meghatározó mottó − ebben a szolgálatban is − a neves missziológus mondata:

„az egyház emberei az embereket az egyházba akarják terelni, Isten országának emberei az egyházat akarják a világhoz juttatni” (Snyder, 1983).

Természetesen lényeges, hogy a hitre jutók gyülekezeti otthonokra találjanak és beilleszkedjenek az egyház testébe. Azonban a megközelítés módja érzékenységet kíván, és azt, hogy a „szükségletorientált evangelizáció” (Christian A. Schwarz) alapelvét alkalmazzuk.

„Ha pedig egy férfi vagy nőtestvérnek nincs rendes ruhája, és nincs meg a mindennapi eledele, és közületek valaki ezt mondja nekik: »Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól«, de nem adjátok meg nekik, amire szüksége van a testnek, mit használ az?” (Jak 2,15–16)

Ezen igevers alapján is és a szeretetszolgálat alapítási igeverse (Mt 14,16) alapján is valljuk, hogy ez szükséges:

„ti adjatok nekik enni”.

Mobilételosztó pontokon szó szerint is igyekszünk a fenti parancsnak engedelmeskedni. Több mint két éve Nagykanizsán indítottunk egy programot, amelynek a fő célja, hogy a városban és környékén a rászorulók egy tál meleg ételhez jussanak a hét öt napján. A rászorultak túlnyomó többsége roma. A program folyamatosan fut, naponta 250–300 adag meleg ételt osztanak ki a velünk együttműködő Demokratikus Roma Vezetők Szövetségének munkatársai. A térségben rendszeresen tartunk tartósélelmiszer- és ruhaosztó akciókat is. Ezeken az alkalmakon a helyiek nagy számban jelennek meg, családosan, kisgyerekekkel. A házi segítségnyújtási szolgálatunk sok kedvezményezettje is a cigány kisebbséghez tartozik.

Kedves programunk az intézetben nevelt, árva vagy eltaszított cigány gyermekek üdültetése Budapesten és más városok hoteljeiben. Támogatóink segítségével ilyenkor különleges szálláson (pl. a Dunán a Parlamenttel szemben horgonyzó szállodahajón) helyezzük el a gyermekeket, és változatos szórakoztató és hitéleti programok sorával emeljük ki őket életük − sokszor nyomasztó − valóságából.

Kárpátalján és Erdélyben több alkalommal is megvalósult már a mobilklinika-programunk. Ennek keretében egy héten keresztül településeken, általában roma gyülekezetekben állítunk fel mobilklinikákat, ahol amerikai önkéntes orvosok, fogorvosok, ápolók látnak el napi 150–200 beteget. Nagyon sokféle panasszal fordulnak hozzánk: fogfájás, megfázás, magas vérnyomás, izom- és ízületi fájdalmak, bőrbetegségek, szemsérülések, sebesülések stb. Munkatársaink tolmácsolással és minden szükséges segítséggel támogatják a képzett orvosokat és ápolókat.

Mint missziói szervezet igyekszünk a direktebb értelemben vett keresztény küldetést is betölteni szolgálati területeinken. Így számos településen roma gyülekezetfejlesztési projektek által igyekszünk felkészíteni a helyi lelki vezetőket a stabil, biblikus gyülekezetvezetésre (Munkács, Pósafalva, Eszeny stb.). Évek óta működik a Nemzetközi Roma Bibliaiskola programunk is. Ennek során amerikai önkéntes tanárok tartanak teológiai képzést olyan cigány szolgálattevőknek, akik magyarországi, kárpátaljai roma gyülekezetek pásztorai, elöljárói, ifjúsági munkásai. A képzési program három évig tart, évente három alkalommal gyűlik össze a mintegy húsz tanuló, két-három tanár és néhány támogató munkatárs és tolmács.

A B49-es missziói programunk és a Sunday School rendezvénysorozatunk célja, hogy iskolákban és központi összegyülekezéseken a ránk bízottak számára a Szentírás üzenetét átadjuk, és lelki otthont teremthessünk azoknak, akik számára nincsen elérhető közelségben gyülekezet, vagy más ok miatt nem tudnak gyülekezeti otthonra találni. Ezen rendezvényeink ugyan nem kizárólag a cigányok számára nyitottak, de fontos őket megemlíteni, mert jelentős számban fordulnak meg ezeken az eseményeken.

A teljesség igénye nélkül felsorolt fenti példák mutatják a Baptista Szeretetszolgálat felfogását arra nézve, hogy mi dolgunk e világban: missziónk az, hogy segítsünk tettekkel és Isten szavával. Mivel „Krisztusban pedig nincsen zsidó és görög, szolga és szabad, férfi és nő”, így mi is szeretnénk küldetésünket mindenkire nézve elérhetővé tenni. Ezért jelenhet meg a szeretet és a szolgálat a cigányok között is − általunk is, sok más testvérünkkel, szervezettel és gyülekezettel karöltve.

Dr. Steiner József
missziói igazgató, Baptista Szeretetszolgálat


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!