Pünkösdi ökumenikus bibliaolvasás

2189

A Magyar Bibliatársulat, a Kálvin Kiadó, a Református Közéleti és Kulturális Központ és a Luther Kiadó közös szervezésében ökumenikus bibliaolvasást tartottak a budapesti Kálvin téren.

Pünkösd másnapján a Kálvin téri református templom lépcsőjén „A Biblia mindenkié” program keretében Szentírás-részletek hangzottak fel. Az első pünkösd csodáját felidézve a reformáció 500. évfordulóján középiskolások, egyetemisták és érdeklődők olvastak a Bibliából részleteket. A Magyar Bibliatársulat Jézus missziói parancsának engedelmeskedve az egyházak szolgálatában, azokkal és más egyházi szervezetekkel együttműködve igyekszik a lehető legszélesebb körben, a lehető leghatékonyabban és legészszerűbben eljuttatni a Szentírást az emberekhez, hogy Isten igéje megszólíthassa őket. A Biblia-felolvasás immár évtizedes programját először a Deák téri evangélikus templom lépcsőjén kezdték, majd néhány éve a Kálvin téri templom előtt gyakorolják, amellyel azt kívánják tudatosítani az utca emberével, hogy a Lélek ma is képes megszólítani, akit csak akar, és amikor csak akarja, akár a Kálvin téren séta közben is.

A pünkösdi bibliaolvasás orgonakoncerttel, majd ökumenikus istentisztelettel folytatódott. A templom nemrég felavatott Deutschmann orgonáján Szilágyi Gyula orgonaművész adott koncertet pünkösdi ihletésű művekből, amiben közreműködött a templom Kálvin Kórusa. A koncert záróműve a J. S. Bach Jövel, teremtő Szentlélek kezdetű pünkösdi himnuszának korálváltozatára készült orgonatétel volt.

A program ökumenikus pünkösdi istentisztelettel zárult. Ezen az alkalmon ismertették a Magyar Bibliatársulat által meghirdetett 5. Bibliaismereti Verseny eredményeit.  A versenyre középiskolás diákok, főiskolások és egyetemi hallgatók nevezhettek be. A verseny nem titkolt célja rávenni a fiatalokat arra, hogy minél gyakrabban és minél nagyobb kedvvel vegyék kezükbe a Szentírást. A társulat szervezői meggyőződéssel vallják, hogy ehhez a legjárhatóbb út, ha különféle feladatokat kell megoldaniuk, amihez forgatniuk kell a Bibliát.

Dr. Pecsuk Ottó főtitkár a haladó szint első díjasaként egy baptista teológiai hallgatót, Majnár Zoltánt hirdette ki, aki az ünneplő gyülekezet előtt vehette át az erről szóló dokumentumot.

Az ünnepi istentiszteleten az evangélikus egyházat Smidéliusz Gábor lelkész képviselte, aki  Jóel próféta könyve 3,1–5 alapján hirdetett igét. A református egyház képviseletében dr. Pecsuk Ottó lelkipásztor, a bibliatársulat főtitkára hirdetett igét Ezékiel 37,1–14 szakasza alapján. A baptista egyház nevében Marosi Nagy Lajos kurátor idézte fel pünkösd történetét az Apostolok cselekedetei 2. részéből. Imádságában áldást kért az igehirdetőkre és az igehallgatókra:

„Urunk, Jézus Krisztus! Hálásan köszönjük neked, hogy amit mennybemeneteledkor ígértél, az valóság lett pünkösd napján. Nem hagytál bennünket árvákul, hanem azon a különös pünkösdi napon látható módon küldted el a te Szentlelkedet. Nemcsak a szűk tanítványi kör tapasztalta meg a Lélek jelenlétét, hanem mindenki. Számodra nem volt akadály, hogy a különböző nyelvű népek megértsék egymás beszédét.

Istenünk, ma is szükségünk van a te Lelkedre, hisz annyi értetlenség, annyi zűrzavar van világunkban. Ma is szükség van arra, hogy megértsük egymást. Megértse gyermek a szülője szavát, feleség a férje gondolatait, igehallgató a lelkipásztor szavait, egyik politikus a másikét.

Jövel, teremtő Szentlélek, szállj ma is közénk, osztogasd ajándékaidat, ami által jobb lesz ez a világ. Hogy megértse egyik keresztyén a másik keresztényt. Kérünk, hogy lakozz a mi szívünkben, irányítsd az életünket. Adj hitet és reménységet, hogy lehessünk a mi Urunk Jézus szavainak követői.

Arra kérünk most, Istenünk, hogy áldd meg a felhangzó igehirdetéseket, hadd találjon visszhangra szíveinkben, és a te szolgáid hadd szólják üzenetedet a Szentlélek által.”


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!