Pünkösdi bemerítés Kecskeméten

7263

Vendégként átlépve az imaház küszöbét meglepődtem, amikor elém tárult a tizenhét fehér ruhás testvérem látványa.

A bemerítésre érkezők hosszú sorának bevonulása után dicsőítő énekeket énekeltünk, majd az igehirdetés következett. Alapigéül Ezékiel könyvének 47. fejezete szolgált.

Mike Sámuel lelkipásztor megfogalmazása szerint az ember létezése a Szentháromság szívében fogant.

Isten arra teremtett minket, hogy vele közösségben éljünk. Ezékiel versei látomásként szólnak Isten munkájáról, amelyet bennünk, emberekben kíván elvégezni. Mivel az ember létezésének forrása Isten, a tőle való eltávolodás elidegenültté tesz és lehetetlenné teszi az életet. Az igében megjelenő templom szentélyéből viszont olyan forrás fakad, amely Isten megváltó szeretetére és kegyelmére utal, amely képes lelkeket gyógyítani, és képes az emberi élet gyümölcseit megteremteni. A bemerítés a Jézusban való hit ünnepe. A bűnbocsánatot nyert, újjászületett testvérek befogadják Jézust életük minden területére, és ettől kezdve Isten akaratának megvalósulására törekednek.

A bemerítkezők 

Poharánszki Györgyi hullámzó, világi szemmel boldognak mondható életet élt, de üresség volt benne, és vágyat érzett az Istennel való találkozásra.

Marton Lajos miután rádöbbent, hogy felületes kapcsolata volt Jézussal, megnyitotta előtte szívének ajtaját, felismerte bűneit, megszabadult tőlük, és megtanult imádkozni.

Grófné Tóth Márta megkeseredett, kritikus, elégedetlen és örömtelen ember volt, amikor gyermeke a gyülekezet óvodájába került. Szülői körök, lelkigondozás és a barátkozók órái vezették el Jézushoz.

Sinkó Rebeka felismerte, hogy ha saját erejéből akar élni, akkor folyton kudarcot vall. Megtérése óta mindent Isten elé visz, ami vele történik.

Bimbó Gábor mindig tudott Istenről, de távoli kapcsolatban volt vele. Isten szeretetének szükségét felismerte annál is inkább, mert arra törekszik, hogy azt továbbadhassa.

Zsámbóki Panni újjászületése előtt szenvedésről szólt az élete. Egy angoltáborban tért meg. Azóta élete célt kapott, aggodalmai megszűntek, félelmei elmúltak.

Koszó Vanda elveszettségben és célok nélkül élt. Isten lassan gyógyítani kezdte. Azóta tudja, hogy Jézus helyét semmi sem helyettesítheti az életében.

Sinkó Anna üresnek érezte magát, és hiányzott neki valami az életéből. Az unokatestvérei révén került a gyülekezetbe. Jézus dicsőítés közben érintette meg egy debreceni konferencián, majd hite egy szegedi alkalmon szilárdult meg.

Bakyné Fokti Krisztina kirekesztette az életéből Istent, és reménytelen, magányos életet élt. A gyülekezetbe a férje hozta be, ahol az énekek ereje fogta meg. Istenhez fordult, és felismerte Isten kegyelmi ajándékait az életében.

Gula Flórián nagymamája hívő volt, mégis ateista családban nőtt fel. Felesége megtérése után mélypontra került, és megoldást keresett a szabadulásra, melyet Jézus Krisztustól kapott meg.

Molnár Lídia 14 évesen egy bonyolult nap után imádkozni kezdett. Egy ifialkalmon Isten igéjén keresztül szólt hozzá és bemerítkezésre hívta. Hiszi, hogy Isten mindenben segíteni fogja őt.

Tóth Jolán zaklatott életű, aggodalmaskodó volt és depresszióval küzdött. Az ezotéria leuralta az életét. Amikor Jézus megkereste őt, felismerte, hogy egyedül az ő szeretetére van szüksége. Azóta öröm van a szívében, tud nevetni, és céljai lettek.

Bimbó Éva katolikus családban nőtt fel, de üresnek érezte magát. Igehirdetéseket kezdett követni, majd a barátkozók óráján a tékozló fiú példázata ébresztette rá arra, hogy visszatérjen Istenhez.

Laki Rózsa tökéletes embernek hitte magát, aki mindenre képes a saját erejéből. Egy barátja hívta el barátkozók órájára, ahol tanulmányozni kezdte az igét. Bűneit felismerte és letette. Jó tanítvánnyá akar válni.

Huli-Marosi Edina életére lelki problémák gyakoroltak nyomást. A férje megtérése után ő is keresni kezdte Istent. Megtérése óta nem aggódik, Jézus kezébe tette az életét.

Balogh Eszter kétségbeesett keresőként belátta, hogy a saját erejéből nem boldogul. Újjászületésével nyugodtabb lett az élete, súlyos betegségből gyógyult, és hálás az új értékekért, amelyeket felfedezett az életében.

Huli Énok baptista családban nőtt fel, ismerte Jézust, de nem hitt benne komolyan. Egy imameghallgatás kapcsán eszmélt rá, hogy el kell köteleződnie Jézus vezetése mellett.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!