Pünkösd, fehér ruhában Zilahon

1641

2017. június 4-én délelőtt kettős ünnepre gyűlt össze Isten népe a zilahi baptista gyülekezetben.

Pünkösd alkalmával bemerítésre is sor került, ahol öt fiatal lány vallotta meg hitét a gyülekezet előtt. Isten igéjét Nagy Ferencz szilágycsehi lelkipásztor hirdette a Mt 3,1–2 alapján, kihangsúlyozva a vízzel, a Szentlélekkel és a tűzzel való keresztség fontosságát. A bemerítést Pardi Félix zilahi lelkipásztor végezte. Imádkozunk, hogy az Úr tartsa meg az újonnan bemerítetteket a szentség útján sok örömben és aktív szolgálatban! A képen balról jobbra: Pardi Félix lelkipásztor, Boda Judit, Bartha Sára, Gál Evelin, Lukács Andrea, Major Johanna, Nagy Ferencz lelkipásztor.