2019. november 10-én délután a békési fúvószenekar hangjai hívogatták a kedves vendégeket a Vámospércsi Baptista Imaházba Péter István lelkész beiktatási ünnepére.

Nagy örömünkre testvérünk elvállalta Vámospércs és körzetének pásztorlását. Nagy áldozatot vállalt a testvér értünk, hisz Békésről jön hozzánk havonta többször autóval.

Az ünnepségen a Mk 6,30–44 alapján igét hirdetett Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke. Isten népének ma is nagy szüksége van pásztorlásra és gondviselésre. Ő rendel ki alkalmas szolgákat népe javára. Mindenkinek Krisztusból, az Igéből kell merítenie és azt továbbadnia azoknak, akik éhezik és szomjazzák az élet beszédét. Az ünnepélyt Bacskó Gábor ügyvezető presbiter testvér vezette.

A szószéki Bibliát Bacsó János, a gyülekezet előző lelkipásztora adta át Péter István testvérnek, aki székfoglaló beszédében elmondta élete legfontosabb eseményeit. Feleségével és két kisebb gyermekével a Békési Baptista Gyülekezetből érkeztek. Innen ment nyugdíjba a testvér. Előzőleg a romániai sarmasági gyülekezetet pásztorolta. Mindkét helyről szép számmal érkeztek vendégek, ami példaértékű számunkra.

Ezután a köszöntések sora következett. A vámospércsi gyülekezet énekekkel és a Zsolt 91,9–14 igeszakasszal köszöntötte a testvért: „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás…”

Hallhattuk többek között a békési gyülekezet fúvósait, énekcsoportját, igei köszöntését, a sarmasági testvérek köszöntését, Komáromi Tibor, a Tiszántúli Egyházkerület vezetője, valamint több lelkipásztor köszöntését. Több alkalommal is elhangzott a biztatás, hogy az úton nem egyedül kell majd menni, hanem együtt. Az ünnep szeretetvendégséggel zárult. Ezúton szeretnénk megköszönni Bacskó Gábor és kedves felesége, valamint Bacsó János és kedves felesége áldozatkész szolgálatát, és köszönjük mindenkinek a köszöntéseket. Péter István és családja életére pedig kívánjuk Isten gazdag áldását.

A Vámospércsi Baptista Gyülekezet nevében Vargáné Szabó Hajnalka