Papp János egyházelnök, Mészáros Kornél főtitkár és egyházunk további vezető tisztségviselőinek beiktatási ünnepe

7466
Az MBE elnöksége, a Felügyelőbizottság és a szaktitkárok

Az egyházunk 2016. évi közgyűlése által megválasztott vezető tisztségviselők ünnepélyes beiktatására került sor június 5-én az Újpesti Baptista Imaházban.

Az ünnepség 16 órától kezdődött, az imaház már a kezdés előtt megtelt az ünnepeltekkel, a határainkon belülről és kívülről érkezett vendégekkel, a gyülekezet tagjaival.

Papp János egyházelnök
Papp János egyházelnök

Bereczki Lajos, a közgyűlés elnökének imádságával kezdetét vette az ünnepélyes istentisztelet, majd a testvéri szeretet áldásának igéi hangzottak el a 133. zsoltárból. A bevezető igehirdetés szolgálatát Szeverényi János, a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnöke, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkésze végezte. Katona Béla, a Választási Bizottság elnöke kiemelte, hogy ilyen nagy arányú támogatás és bizalom még soha nem mutatkozott meg a vezetők felé egyetlen választás során sem. Ezt követően az április 23-i Közgyűlés által megválasztott vezetők és tisztségviselők ünnepélyes fogadalomtétele következett.

Mészáros Kornél, főtitkár
Mészáros Kornél főtitkár

A 2016–2020-ig tartó időszakban ismét Papp János egyházelnök és Mészáros Kornél főtitkár vezetik egyházunkat az Isten által kijelölt úton. A Felügyelőbizottság tagjai lettek Balogh Barnabás, Bödő Sándor, Dobner Péter és Pető Albert. Az Országos Tanács május 24-i ülésén megválasztásra kerültek a további vezető tisztségviselők: Durkó István missziói igazgató és Simon Norbert gazdasági igazgató, valamint a különböző területek szaktitkárai – Külkapcsolati Osztály: dr. Bukovszky Ákos, Kommunikációs Osztály: Háló Gyula, Szociális Osztály: Opauszki György, Oktatási Osztály: Paróczi Zsolt. A fogadalomtételt követően id. Kovács Géza lelkipásztor kért áldást az országos vezetőkre. Az ünnepi alkalmat a Jobbágy család kamarazenekara, az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola kórusa és az újpesti gyülekezet énekkara gazdagította.

Simon Norbert és Durkó István
Simon Norbert és Durkó István

A beiktató ünnepség Papp János és Mészáros Kornél székfoglaló beszédével folytatódott, majd Durkó István és Simon Norbert bizonyságtételét hallgathatták meg a résztvevők. A beiktatott tisztségviselőket elsőként dr. Szűcs Zoltán, a Presbiteri Tanács leköszönő elnöke, majd Szűcs Sándor, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének alelnöke köszöntötte. Ezután Magyarország Kormányának képviseletében Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tolmácsolta Balog Zoltán miniszter üdvözlő szavait, és Molnár Szabolcs, Újpest polgármester-helyettese köszöntötte az ünnepelteket.

Énekkar
Az újpesti gyülekezet énekkara

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a társegyházak képviselőinek köszöntése következett: Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Veres Sándor, a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzője, Krámer György, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának igazgatója, dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora, dr. Khaled A. László, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense, Kecser István, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség főtitkára, Ujváriné Szabó Anikó, az Európai Baptista Nőszövetség elnökének köszöntőit hallhattuk, amelyek mind a testvéri kapcsolatok, a keresztény egység, az egymás iránti szeretet fontosságát hangsúlyozták.

Az „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” igék gondolatvilága mindvégig visszaköszönt az énekekből, megszólalásokból. Az egész délután során felekezeti különbségektől függetlenül tapintható volt a testvéri egység, az egymás iránti megbecsülés.

Az ünnepséget követő fogadáson a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola diákjai magas színvonalú szolgálatukkal, kiemelkedő munkájukkal kivívták a vendégek nagyrabecsülését.

(Fotók: Mészáros Péter)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!