„Öt órai szőlőmunkások” bemerítkezése Szegeden

1507

Augusztus 28-án örömünnepre gyűlt össze a szegedi gyülekezet. Három nyugdíjas korú lélek hitvallomásának örülhettünk ezen a csodálatos napon.

Balogh Barnabás lelkipásztor testvér a Mt 20,1–16 alapján hirdette, hogy Isten nemcsak a „reggel” munkába álltaknak akar üdvösséget adni, hanem azoknak is, akik „délben” vagy „öt órakor” fogadják el meghívását. Az igazságos Isten nem a mi igazságunk szerint gyakorolja igazságát, hanem kegyelme szerint. Ő mindannyiunknak meg akarja adni azt, amit egyébként nem érhetnénk el. Barnabás testvérünk a „gazdag ifjú” története kapcsán említette, hogy ez az ifjú jó kérdést tett fel, jó helyen, jó választ kapott, és mégis rossz döntést hozott. Ez a tragédiák tragédiája. Bemerítkező testvéreink bizonyságot tettek arról, hogy ők igennel válaszoltak Isten kegyelmes hívására.

Bilecz Károlyné Kati bizonyságtételében elmondta, hogy már gyermekkorában templomba járt, de nem alakult ki élő kapcsolata Istennel. Először felnőttként, súlyos lelki válságban, egy „csendeshéten” az Ézs 58,11 által szólt hozzá Isten. Később a „tékozló fiú” példázata alapján ismerte fel, hogy őróla beszél az Ige, és hogy szüksége van szabadítóra. Letette bűnterheit a kereszt alá, és kész követni Krisztust a „hullámsírba”.

Farkas Csamangó Istvánné Margó szintén templomba járó családban nőtt fel, de eltávolodott a hitélettől. A Biblia a polcra került, amit lányuk megtérésekor vettek férjével ismét kézbe. Elkezdtek járni ők is a gyülekezetbe, és felismerték, hogy hozzájuk is szól az Ige. A Zsolt 51,3–5 fohásza az ő fohászuk is volt. Vágytak arra, hogy Isten előtt is megpecsételjék hűségfogadalmukat, amire a közelmúltban, az 50. házassági évfordulójukon került sor.

Margó megvallotta, hogy Jézus Krisztus az ő bűneiért is meghalt a kereszten. Megtért, és vágyott arra, hogy a benne végbemenő változás a környezete számára is áldás legyen.

Farkas Csamangó István feleségéhez hasonló múltból jött. Megvallotta, hogy leginkább a munkájának élt. Néha imádkozott, és olvasta az Igét, de nem értette. Lánya megtérésekor Margóval együtt ő is jött a gyülekezetbe, és Isten érlelte szívében az igét. A kübekházi evangelizáción ő is kiállt az előrehíváskor, és szívből elmondta a megtérők imáját. Hittel vallja a gyülekezet és Isten előtt, hogy Jézus Krisztus az ő Megváltója is.

Áldjuk az Urat, hogy Szentlelke munkálkodik, és időst és fiatalt megszólít ma is. Felkínált kegyelmét egyformán osztogatja. Nagy örömünkre szolgál, hogy a közeljövőben Szegeden ismét bemerítési ünnepre készülhetünk.