November 11. Biblia-vasárnap

1741

Hazánkban több mint száz éve ismert a Biblia-vasárnap. Meghonosítása a Szentírás terjesztéséért hazánkban is sokat fáradozó Brit és Külföldi Bibliatársulat 1804. március 7-i alapításának centenáriumához kapcsolható.

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1904. évi 3. számában erről a következőket olvashatjuk: „Mindenütt készülődnek a közös Biblia-vasárnaphoz, melynek megtartására a londoni bibliatársaság hívta és kérte fel az evangéliumi egyházakat azon alkalommal, hogy e világra ható társaság a maga százéves fennállását ünnepli… Vegyünk részt mi is magyarhoni bibliai keresztyének a Biblia vasárnapján hálaadó szívvel…”

Idővel Magyarországon az új keletű jeles nap meggyökerezett, és többé-kevésbé állandósult a protestáns egyházakban, jóllehet eltérő dátumokhoz kapcsolódva.

Az evangélikusok a reformáció napjának közelébe, október utolsó vasárnapjára, a reformátusok március első vasárnapjára tették e jeles napot, mi baptisták pedig – a kilencvenes években felelevenítve a második világháború előtti gyakorlatunkat – november második vasárnapján tartjuk a Biblia-vasárnapot a Szentírásért való hálaadás, a bibliaolvasás és a bibliaterjesztés szorgalmazása jegyében.