A hónap igéje

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál…” (Fil 2,3)

A hónap gondolata

Nagyra tartani csak egyenrangú emberek tudják egymást. Azok, akik tudják, hogy őket a többiekkel azonos elbírálás, azonos megbecsülés illeti meg. Ahogyan tisztelni is azokat tudjuk igazán, akikkel szemben ezt nem a szabályok írják elő nekünk. Mert a tisztelet, a nagyrabecsülés, az elismerés csak akkor igazi, ha belülről fakad, nem pedig egy elvárás teljesítéseként mutatkozik. Talán Pál apostol minderre gondol következő mondatában: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28) A családi, munkahelyi vagy gyülekezeti állapotaink, szerepeink természetesen különböznek: feleségek vagy férjek, anyák vagy apák, szülők vagy gyermekek, főnökök vagy beosztottak, elöljárók vagy tagok vagyunk. Ebből fakadnak szerepeink és különböző feladataink. Mindez könnyen azt sugallja, hogy némelyek különbek a többieknél. Szeretjük alá-fölé rendeltségi viszonyokban látni magunkat és másokat. Ez mintha biztonságot adna a kapcsolatok szövevényében. Pedig Pál apostol másutt is emlékeztet az alapvető egyenrangúságra: „Mert ki tesz téged különbbé?” (1Kor 4,7)

Ha becsülni, nagyra tartani akarjuk egymást, akkor az egymás közötti viszonyt nem uralhatja le a szerepünkből fakadó tevékenységünk vélt nagysága. Újra csak Pál apostolra kell hivatkozni, aki azt tanácsolja a barát és tanítvány Timóteusnak – aki egyébként vezetője volt a gyülekezetnek –, hogy a közösségben akkor tudja a nagyrabecsülését megmutatni még nehéz, kiigazítást igénylő helyzetekben is, ha az idősebb férfival mint apjával, a fiatalabbal mint öccsével, az idősebb asszonnyal mint anyjával, a fiatalabbal pedig mint húgával bánik (1Tim 5,1–2).

Hogy nagyra tartsuk egymást, erre csak akkor vagyunk képesek, ha nem csupán mondjuk, hanem testvérnek is látjuk a másikat.

A hónap gyakorlata

Szavakkal is fejezd ki elismerésedet, nagyrabecsülésedet a többiek iránt!

A hónap imája

Jó Atyám, add, hogy meglássam, micsoda megtiszteltetés, hogy családom tagjaihoz tartozom, hogy munkatársi közösségben dolgozom, hogy gyülekezetem része vagyok!

Köszönöm neked!