A hónap igéje

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál…” (Fil 2,3)

A hónap gondolata

Nagyra tartani csak egyenrangú emberek tudják egymást. Azok, akik tudják, hogy őket a többiekkel azonos elbírálás, azonos megbecsülés illeti meg. Ahogyan tisztelni is azokat tudjuk igazán, akikkel szemben ezt nem a szabályok írják elő nekünk. Mert a tisztelet, a nagyrabecsülés, az elismerés csak akkor igazi, ha belülről fakad, nem pedig egy elvárás teljesítéseként mutatkozik. Talán Pál apostol minderre gondol következő mondatában: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28) A családi, munkahelyi vagy gyülekezeti állapotaink, szerepeink természetesen különböznek: feleségek vagy férjek, anyák vagy apák, szülők vagy gyermekek, főnökök vagy beosztottak, elöljárók vagy tagok vagyunk. Ebből fakadnak szerepeink és különböző feladataink. Mindez könnyen azt sugallja, hogy némelyek különbek a többieknél. Szeretjük alá-fölé rendeltségi viszonyokban látni magunkat és másokat. Ez mintha biztonságot adna a kapcsolatok szövevényében. Pedig Pál apostol másutt is emlékeztet az alapvető egyenrangúságra: „Mert ki tesz téged különbbé?” (1Kor 4,7)

Ha becsülni, nagyra tartani akarjuk egymást, akkor az egymás közötti viszonyt nem uralhatja le a szerepünkből fakadó tevékenységünk vélt nagysága. Újra csak Pál apostolra kell hivatkozni, aki azt tanácsolja a barát és tanítvány Timóteusnak – aki egyébként vezetője volt a gyülekezetnek –, hogy a közösségben akkor tudja a nagyrabecsülését megmutatni még nehéz, kiigazítást igénylő helyzetekben is, ha az idősebb férfival mint apjával, a fiatalabbal mint öccsével, az idősebb asszonnyal mint anyjával, a fiatalabbal pedig mint húgával bánik (1Tim 5,1–2).

Hogy nagyra tartsuk egymást, erre csak akkor vagyunk képesek, ha nem csupán mondjuk, hanem testvérnek is látjuk a másikat.

A hónap gyakorlata

Szavakkal is fejezd ki elismerésedet, nagyrabecsülésedet a többiek iránt!

A hónap imája

Jó Atyám, add, hogy meglássam, micsoda megtiszteltetés, hogy családom tagjaihoz tartozom, hogy munkatársi közösségben dolgozom, hogy gyülekezetem része vagyok!

Köszönöm neked!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!