A hét elején kötött megállapodást egyházunk részéről Papp János egyházelnök, a kormány részéről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes írta alá. A Magyar Közlöny most megjelent 2021. évi 173. számában olvasható az 1637/2021 (IX.21) kormányhatározat 1. számú melléklete (8094–8100. oldal), amely tartalmazza a megállapodás teljes szövegét. A megállapodás aláírásakor Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke az alábbi köszöntő beszédet mondta.

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Tisztelt Államtitkár Úr és Helyettes Államtitkár Úr!

Tisztelt Főtitkár Úr!

Kedves Jelenlévők!

Szeretettel köszöntök mindenkit ebben az ünnepélyes pillanatban a magyarországi baptisták egész közössége nevében. 300 gyülekezetünk, több száz lelkipásztorunk, szociális és közoktatási intézményeinkben dolgozó és segítséget, ellátást kapó sok tízezer ember megbecsüléssel és köszönettel tekint erre az eseményre. Az 1998-ban – épp a miniszterelnök-helyettes úr segítségével létrejött megállapodás fölött eljárt az idő. Változtak a törvények, jelentősen bővült egyházunk társadalmi szolgálata, és változott a bennünket körülvevő általános helyzet is.

Köszönjük, hogy a Magyar Kormány vezetői és munkatársai (miniszterelnök úr, miniszterelnök-helyettes úr, államtitkár úr és helyettes államtitkár úr, valamint a miniszterelnökség munkatársai) jól értették helyzetünket, és készek voltak az együttműködésre, a közös gondolkodásra. Így készíthettük elő ezt az átfogó megállapodást, amely körültekintően, a fontos kérdésekben részletesen, hosszú időre megnyugtatóan segíti egyházunk hitéleti és társadalmi szolgálatának kereteit.

Ugorjunk vissza egy kicsit az időben!

Közel 500 évvel ezelőtt, amikor a reformáció időszakában, annak harmadik ágaként elődeink, az anabaptisták mozgalma elindult a Kárpát-medencében is, elképzelhetetlen lett volna egy ilyen párbeszéd, együttműködés. 175 éve, amikor baptista elődeink újraindították az üldöztetések nyomán kihalt baptista szolgálatot, elképzelhetetlen lett volna egy ilyen párbeszéd, együttműködés. Isten azonban mindeddig velünk volt, megsegítette közösségünket, és mára Magyarország egyik legjelentősebb keresztény közösségévé fejlődhettünk. Világszerte pedig – aminek tanúja dr. Elijah Brown testvérünk, a Baptista Világszövetség főtitkára – az egyik, ha nem a legnagyobb protestáns közösség a világ szinte minden országában jelen levő baptista egyház.

Miért fontos az úgynevezett átfogó megállapodás a számunkra? Azért, mert Magyarország hatályos törvényeiben ez a lehetőség és törvényi szükség szerepel, és mi törvénytisztelő, ahhoz pozitív módon hozzáálló emberek vagyunk. Azért fontos, mert hitéletünket, missziói és társadalmi szolgálatunkat a hitvallásunk szerint, békében és a Szentíráshoz igazodva szeretnénk megélni, és ezt kívántuk ezzel a megállapodással is megerősíteni.

Azért fontos, mert a társadalom érdekében végzett szociális, közoktatási, egészségügyi, segélyszervezeti és más szolgálatunk során tervezhető, átlátható, és minden érintettnek, ellátottnak a megelégedésére szolgáló működést szeretnénk biztosítani. Szolgálni úgy, ahogy Jézus Krisztusról olvassuk: „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,45)

Kedves jelenlévők!

Hálásak vagyunk a mostani különleges pillanatért, de az a feladatunk, hogy előre is tekintsünk! Látjuk a nemzetünk előtt álló feladatokat, az egyre nagyobb kihívásokat, a világot megrengető lelki-szellemi, erkölcsi és társadalmi normaváltozásokat. Látjuk a különféle romboló hatásokat a házasság, a család, a gyermeknevelés és más területeken. Meggyőződésünk, hogy a bennünket is megteremtő Isten ért legjobban hozzánk, az élethez, a jövőhöz. Az ő kijelentésére, a Bibliára alapozott életet és jövőt szeretnénk élni a családjainkban, közösségeinkben, és ezt munkálni az élet minden területén. Köszönjük, hogy mindebben partnernek tekint bennünket a Magyar Kormány, és köszönjük a társadalom egyre szélesebb körű bizalmát is.

Isten áldja országunkat, nemzetünket, együttes szolgálatunkat!

A Magyar Közlönyben megjelent dokumentum elérhető PDF-formátumban ide kattintva.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286