Az esős, borús idő ellenére zsúfolásig megtelt az Esztergomi Béke Baptista Gyülekezet imaháza szeptember 25-én este. A gyülekezet tagjai, a környékbeli testvéregyházak képviselői, a távolabbról érkezett vendégek dr. Steiner József lelkipásztor beiktatási istentiszteletére gyűltek össze a gazdag egyházi múltú városba.

A gyülekezetet a kilencvenes években alapították amerikai misszionáriusok, köztük Don Rice és Patton Márk.

Az utóbbi végül a gyülekezet lelkipásztoraként szolgált több mint húsz évig, majd az elmúlt években a fővárosban egy új gyülekezet plántálásába kezdett. A vártnál hosszabbra nyúlt lelkipásztor-keresési időszakot az esztergomi baptisták végül idén húsvétkor zárhatták le, mikor dr. Steiner József elfogadta a gyülekezet egyhangú, 100%-os szavazati arányú meghívását.

A feltámadás ünnepén már ő hirdette az igét Esztergomban.

„Új kezdet”: a beiktatási istentisztelet mottóját követték a helyi dicsőítők énekei és a gyülekezet elöljáróinak gondolatai. Kruska Tibor presbiter rámutatott, hogy új kezdetet csak Isten tud kimunkálni egy hívő közösségben is. Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke a Zsidókhoz írt levél 2. részének első verseiből hirdette az igei üzenetet: „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk.” Rámutatott, hogy a világban jelen lévő sokféle sodrás ellenére Isten akarata megismerhető és megérthető, és ő velünk, a népével együtt akar cselekedni.

Az igehirdetés után Zéman Attila presbiter, gyülekezetvezető mutatta be az új lelkipásztor szakmai életútját, gyülekezetalapító, pásztoroló és nemzetközi keresztény vezetők képzésében végzett tevékenységét, tudományos munkásságát. Az újabb közös dicsőítés után Papp János elnök hivatalosan is beiktatta dr. Steiner Józsefet esztergomi lelkipásztori tisztségébe.

A beiktatás után a gyülekezet vezetői mellett Papp János elnök és Macher Tivadar, a Dunántúli Baptista Egyházkerület elnöke kértek imádságban áldást a lelkipásztorra és a gyülekezetére.

„Azért lehetek itt, mert nagyon jó volt hozzám az Úr egész életem során!” – kezdte Steiner József a székfoglaló bizonyságtételét és a gyülekezeti szolgálattal kapcsolatos látását. Személyes hangvételű beszédében megtéréséről, szolgálatáról szólt, és felvázolta azokat az alapelveket, amelyeket követve Esztergomban is szolgálni kíván. A Szentháromságban létező Istenről szóló tiszta tanítás, az egyetemes papság, a szolgáló vezetés és az érett tanítványságra való nevelés mellett hangsúlyozta a kapcsolatokra épülő, csapatként, erőforrásai határain mozgó, emiatt teljesen Isten vezetésére támaszkodó gyülekezeti szolgálati módot is.

A beiktatási istentisztelet második felében a vendégek köszöntései következtek igével, igei gondolatokkal és nemegyszer az új lelkipásztorral kapcsolatos személyes, tanulságos emlékekkel, tanácsokkal. Köszöntést mondtak: dr. Török Csaba, az esztergomi bazilika plébániai kormányzója; Ágoston Csaba, az Esztergomi Református Egyházközség lelkipásztora; Varga Krisztián, Esztergom 1. számú egyéni választókerületének (Szentgyörgymező) képviselője; Patton Márk, a gyülekezet alapításában munkálkodó lelkipásztor; Macher Tivadar, a dunántúli egyházkerület elnöke; Váradi Antal lelkipásztor (Tahitótfalui Baptista Gyülekezet); Rudiné Balla Judit, az esztergomi Tábita Alapszolgáltatási Központ telephelyvezetője; Kiss Péter lelkipásztor (Budakalászi Evangéliumi Közösség); Heizer Kornél lelkipásztor, a Magyar Keresztény Motorosok Közösségének elnöke; Pék Balázs lelkipásztor (Magyar Apostoli Egyház); Barbarics Péter a Presbiteri Tanács és a Szentendrei Baptista Gyülekezet nevében; Milánkovics Dániel lelkipásztor (Győri Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet); Geri Károly elöljáró (Fóti Baptista Gyülekezet); Vas Ferenc lelkipásztor (Tokodi Baptista Gyülekezet); Kató István (Komárom); Oroszlány Zoltán (Győr). Végül a helyi gyülekezet nevében Kovács Zsolt elöljáró és felesége, Amália köszöntötte a közösség új lelki vezetőjét és feleségét, Csillát.

A köszöntések nemcsak kiegészítették, hanem elmélyítették és plasztikussá tették azt a képet, ami a szakmai életút bemutatásával, József pásztor bemutatkozó bizonyságtételével kezdett formálódni az istentisztelet elején. A közvetlen, baráti hangnem, a testvéri szeretetkapcsolat nagyon sok köszöntésben érezhető volt, nem egy ízben nem mellőzve a humort sem.

A köszöntésekre adott rövid válasz után hálaadó imádsággal, záróénekkel és az újonnan beiktatott lelkipásztor által mondott áldással fejeződött be az alkalom hivatalos része, majd szeretetvendégséggel és beszélgetéssel folytatódott még sokáig, örömben.

„Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni” – szól az Úr (Ézs 43,19). Várjuk ennek átélését – és az ebben történő eszközzé válást.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!