Lelkipásztor-beiktatás Dunaharasztiban

1619
Fotó: KabKa

Ünnepi istentiszteletre érkeztek a gyülekezet tagjai és vendégeik a Dunaharaszti Baptista Gyülekezet imaházába 2020. szeptember 12-én egy meleg, napfényes délutánon.

Nemeshegyi Zoltán ügyvezető lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd imádsággal kezdte meg az összejövetelt. „Adj új erőt, Urunk, Ó nyújtsd ki szent kezed” – énekelték a megjelentek különleges formában: a COVID–19 koronavírus miatti esetleges fertőzések megelőzése érdekében egészségügyi maszkokban, mégis buzgón, fohászkodó szívvel. Ezt követően Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke üdvözölte a jelenlévőket, és felolvasta a 84. zsoltárt. Igehirdetésében megfogalmazta az Istennel együtt töltött idő nagyszerűségét és áldásait, majd hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Isten erejének jelenléte minden helyzetben megnyugtató áldás lehet a szolgálatot végzők számára. Igei üzenete után következett Papp János testvér kérdéseire adott válaszként az új lelkipásztor, illetve a meghívó gyülekezet fogadalomtétele, melyben kölcsönösen vállalták az Úr akaratából, iránta érzett felelősségteljes szeretetből a közös együttmunkálkodást. A beiktatási szolgálatot elnök testvérünk áldáskérő imával zárta.

Plank József, a gyülekezet előző lelkipásztora egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az összejövetelen. Így üdvözlő és egyben búcsúzó levelének felolvasása után a szószéki Bibliát az ügyvezető lelkész adta át az újonnan beiktatott lelkipásztornak.

Fotó: KabKa

A köszöntések sorát Tisza Attila előző szolgálati helyének, a Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezetnek a képviselője, Balog Árpád nyitotta meg. A Dunaharaszti Baptista Gyülekezet nevében Surányi Pál üdvözölte új lelkipásztorukat, majd a nőtestvérek szeretetét kifejezve dr. Surányiné Nemes Gyöngyi köszöntötte Tiszáné Gneth Gabriellát. A helyi gyülekezet kamarakórusa kedveskedett énekkel, szolgálatukat az egyházkerület elnöke, Ujvári Ferenc levelének ismertetése követte. Varga Boldizsár, a közösség egy korábbi lelkipásztora bizonyságtételében felidézte az elmúlt évtizedek fontos történéseit, mérföldköveit. Az egyházkerület gyülekezeteinek lelkipásztor képviselői, Paróczi Zsolt a szigetszentmiklósi, Sin­ko­vicz Sándor a csepeli, Matuz József a monori, Papp József Barnabás az ócsai, dr. Kovács Géza János és Gergely Tamás a dunaharaszti gyülekezet képviseletében fogalmazták meg szolgatársi jókívánságaikat.

Színesítette együttlétünket a pengetőszenekar szolgálata, melyet a helyi testvéregyházak lelkészeinek üdvözlése előtt hallhattunk. Láng András római katolikus kanonok és Varsányi Ferenc evangélikus lelkész derűt, bizalmat árasztó szavai éppúgy bátorítást jelentettek, mint Faragó Csaba református lelkész köszöntő levele. A pen­­ge­tős­­zenekar közreműködését követően a beiktatott lelkipásztor összefoglaló bizonyságtételében azt hangsúlyozta: őszinte vágya és törekvése, hogy igehirdetői és pásztori szolgálatának fókuszában leginkább a megfeszített Jézus Krisztus legyen. Urunk áldozata és szenvedése nemcsak bűneinkre, hibáinkra emlékeztet, hanem feltámadásának titokzatos, üdvözítő csodájára is. Két keresztény ihletésű ének után, melyeket a Bluegrass Zenekar feldolgozásában és előadásában hallgathattunk, Varga Boldizsár hálaadó imájával zártuk együttlétünket. Közösségi üdvözléseket követően a Szentlélek erejéből merítve közösen énekeltük: „Zengd Jézus nevét, zengd, világ”, úgy indulva útjainkra megújult szívvel, akarattal.