Lelkipásztor beiktatás Debrecenben

2513

Örömünnep volt gyülekezetünkben 2013. szeptember 7-én. Hosszú várakozás után nyájunknak vezető lelkipásztora lett Pető Albert személyében, aki eddig Balatonszemesen volt lelkipásztor.

E napon volt az ünnepélyes szolgálatba állítása gyülekezetünkben.

Az Igét Papp János egyházelnök hirdette. Az alapigét a Lukács evangéliuma 12. részéből olvasta. Ez az igeszakasz az okos és hű sáfárokról szól, így rólunk is, akiket Isten megajándékozott különböző kegyelmi ajándékokkal, ezzel együtt lehetőségekkel és szolgálatokkal. Nem mi rendelkezünk Isten javaival, hanem velünk rendelkezik az Isten. Az Ő szolgái vagyunk. Ugyanakkor ebben a szolgálatban ajándékokat, lehetőségeket kapunk. Ki az okos és hű szolga? Erre mindenkinek magának kell válaszolnia. Az az ember boldog, akit Isten abban a szolgálatban talál, amit rá bízott. Abban teszi gazdag sáfárrá. Aki visszaél azzal, amit kapott, felelőtlenül gondoskodik a rá bízott kincsekről, arra Isten ítélete vár. De Ő nem ítélni, hanem gazdagítani akar minket. Az okos és hű sáfár kirendelhető ember, aki felismeri feladatát, és továbbadja azokat a kincseket, amiket kapott.

Akinek sokat adtak, attól többet kívánnak. Nem tolhatjuk tovább a felelősséget. Aki kapja, annak kell vele elszámolnia. Haszonra kapjuk a lehetőségeket, hogy Isten országát építsük. A mi gyülekezetünk az ország legnagyobb baptista gyülekezeteként is sokat kapott. Most kaptunk egy vezető lelkipásztort Pető Albert személyében, és egy szolgáló lelkipásztornét felesége, Erzsike személyében. Ez is ajándék. Isten azt várja, hogy ők is, és a gyülekezet is ennek a tudatában éljen és szolgáljon.

Az énekkar éneke után Mészáros Kornél főtitkár, és mint ügyintéző lelkipásztor néhány gondolatban visszaemlékezett az útkeresésünkre, majd először a gyülekezetnek tett fel kérdést, utána Pető Albert testvérnek, melyre egybehangzó „igen”-nel válaszoltunk. Az ünnepélyes fogadalomtétel és áldáskérő ima után Bereczki Lajos testvér, aki 17 évig volt pásztora gyülekezetünknek, szívhez szóló gondolatok kíséretében átadta a szószéki Bibliát.

Pető Albert székfoglaló beszédében az Efézus 2:10 és az Ézsaiás 48: 18 versét olvasta. Két igevers, amit bátorításul kapott. Az „Ő alkotása vagyunk” és „azon az úton vezetlek, amin járnod kell” – erre a bátorításra rátehetjük szolgálatunkat.

Ez a két Ige nyugalmat ad, mert nem kell kitalálnunk semmit, Isten már a teremtés előtt tudta, hogy mi a terve. Nem nagy döntéseket kell hoznunk, hanem abban kell járni, amit Ő eltervezett. Legyünk társai egymásnak Isten akaratának teljesítésében – hangzottak lelkipásztorunk szavai.

Jó volt ezek után az ünnepélyes percek után az énekkarnak a gyülekezettel elénekelni a Jézusért élek egészen kezdetű éneket, melyet Tóka Szabolcs dolgozott fel.

A köszöntések sorát Weisz Csaba balatonszemesi testvér nyitotta meg, aki kifejezte örömét annak ellenére, hogy Pető testvér eljött tőlük. Azért örül, mert hiszi, hogy Isten munkatársa felismerte a feladatát. Kifejezte háláját a Balatonszemesen végzett közös szolgálatukért.

A Debreceni Baptista Gyülekezet vezetője, Dobos Péter az I. Sámuel 16: 4-től olvasott a Bibliából. Ez az igeszakasz jól tükrözi lelkipásztor keresésünk folyamatát, és Pető testvér megválasztását. Köszöntése után megköszönte Mészáros Kornél testvérnek az ügyintézői szolgálatát.

Seffer Pál a hajdúsámsoni  gyülekezet vezetője a körzeti állomások nevében az V. Mózes 28. részéből olvasott Igét. Legfontosabb, hogy legyetek hitelesek! Ha figyelmesen hallgattok Isten akaratára, áldottak lesztek a városban (és a körzetben) – hangzott a bíztatás.

A nőtestvérek nevében Komlósi Magdolna egy elhívásról és vezethetőségről szóló verssel üdvözölte a lelkipásztort és feleségét.

A Tiszántúli Egyházkerület elnöke, Cserés Attila köszöntő szavai után a kerület lelkipásztorai közül Karancsi Csaba, Füstös Gyula, Tömöri Gábor és Pető András hozott 1-1 igeverset és néhány biztató mondatot gyülekezeteik nevében.

Vad Zsigmond református esperes a történelmi egyházak nevében mondott köszöntést.

A debreceni pásztorkörhöz tartozó evangéliumi gyülekezetek nevében Kiss József az Élet Gyülekezete lelkipásztorától hangzottak el bátorító gondolatok, majd a Debreceni Javítóintézet nevében annak igazgatója, Magyari László fejezte ki háláját a gyülekezetnek az intézményben végzett eddigi munkájáért, kifejezte reményét, hogy ez a közös munka továbbra is folytatódni fog.

Pető Albert és felesége záró gondolataiban válaszolt a köszöntésekre, elmondták, hogy egyedül Istené a dicsőség mindenért.

A beiktatás ünnepe másnap, vasárnap a gyülekezet körében, családiasabb körülmények között folytatódott. Délelőtt a bibliakör szolgálata után az imacsoportok nevében Vas Lajos, és a nyugdíjas körből Kovács Imréné részéről hangzottak el köszöntő szavak.

Pető Albert testvér kérésére a vezetőség tagjaival és a Balatonszemesről érkező testvérekkel karöltve kértünk áldást a további közös munkára.

Délután folytatódott a köszöntések sora. A férfi szolgálattevők nevében Kiss István, a misszióállomások részéről pedig Bagi Csaba testvér, a paci misszióállomás vezetője köszöntötte lelkipásztorunkat. A zenei csoportok nevében Fodor Istvánné elmondta, hogy ez egy éneklő gyülekezet, melyben számos zenei szolgálócsoport szolgál. Erre az alkalomra két karvezető testvérünk, Pető Áron és Pető István feldolgozott egy régi kedves éneket, melyet az énekkar énekelt el: „Legeltesd nyájamat, őrizd juhaimat”. Az énekkar mind a három alkalmon szolgált, vasárnap délután pedig a vonós zenekar örvendeztetett meg minket szolgálatával.

Pető testvért és feleségét, Erzsikét nagy szeretettel köszöntjük, Isten áldását kívánjuk életükre. Úgy gondolom, nem csak az én gondolataim, hanem reményeim szerint az egész nyájé, hogy otthonra találjanak Debrecenben.