„Áldjátok Istenünket, nemzetek…” – énekelte 2019. december 22-én a Debreceni Szappanos Utcai Baptista Gyülekezet ünnepi istentiszteletének kezdőénekében az énekkar. Nagy öröme volt a gyülekezetnek, hosszú várakozás után és sok-sok imát követően Istenünk szolgálatba állította Komlósi Sándor diakónus testvérünket társlelkipásztorként. Bár még várunk vezető és ifjúsági pásztorokat, Istenünknek adtunk hálát ezen a napon.

Az igehirdetés szolgálatát Mészáros Kornél, egyházunk főtitkára végezte. Alapigeként János evangéliuma 11. fejezetéből Lázár feltámasztásának történetét olvasta fel. Lelkigondozói utazásra hívta testvérünk a gyülekezetet a felolvasott ige alapján. Jézus mintáján keresztül mutatta be a lelkigondozói szolgálatot, a lelkigondozó tulajdonságait.

Jézus szereti nyáját. A szeretet szó sokszor olvasható a Bibliában, és nemcsak elméleti, hanem gyakorlati kérdés is. Mennyire ismerhető föl, mennyire hat másokra? Jézus találkozik, beszélget is sok emberrel, és sokan érzik közülük, hogy Jézus szereti őket. Beteg lett Lázár, s testvérei úgy gondolják, úgy tudják, Jézus szereti őt. Mennyire megnyugtató, hogy beszélhetünk Jézusról beteg testvéreinknek, és beteg testvéreinkről Jézusnak. A szeretet, néha úgy gondoljuk, kapkodó, expressz módon teljesül. Jézus szereti Máriát, Mártát és Lázárt, mégis két napig azon a helyen marad, ahol a hírt kapta. Nem mindig kell azonnal teljesíteni mindent. Isten formálja a lelkigondozottak és -gondozók életét is. Jézus a mennyei Atya előtt létezett, és abban az időrendben élt, melyet Isten adott neki. Milyen jó, amikor a lelkipásztorok erre figyelnek.

Jézus mint pásztor szereti nyáját, és odafigyel a mennyei Atyára, sőt „kockázatot” is vállal, amikor engedelmeskedik Istennek. „…menjünk ismét Júdeába…” A tanítványok inkább lebeszélnék erről a Mestert. Ha az Úr küld, bármi történik, menni kell. Nem félni, hanem a szolgálatot végezni kell.

Amikor Jézus Betániába ér, tudja, mi vár rá. Márta így szól: „ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” Sokszor a lelkigondozóinkat, pásztorainkat is számonkérjük, hogy késtek. Szép Márta hite, de mégis a felelősségre vonás cseng ki belőle. Lelkigondozóként is érezhetjük, hogy elmulasztottunk dolgokat. Adja Istenünk Komlósi testvérnek, hogy sose kelljen azt éreznie, hogy bizonyos helyzetben ott kellett volna lennie, de nem volt ott. Adunk valami pluszt a gyülekezetnek? A gyülekezet imádkozva bízzon vezetőiben, ha Isten vezeti őket, akkor időben ott vannak, ahol lenniük kell.

Jézus ezt feleli: „feltámad a testvéred.” Jézus tudja, mi a megoldás, mert ismeri az Atyát, annak kinyilatkoztatását. A lelkipásztornak Jézusra kell mutatnia, ahogyan Jézus az Atyára mutat.

Márta meghívót ad át testvérének, Máriának. A szolgálatunk gyümölcse lehet, hogy akivel beszélgetünk, továbbadja a jó hírt: a Mester itt van és hív téged. Mária is számonkéri Jézust, aki túllát ezeken a mondatokon, és mégis azt olvassuk: „háborgott lelkében, és megrendült…” Ilyen az együttérző pásztor, kinek szeretete gyógyít.

Jézus mint pásztor nem utálkozik, hanem elfogad. Vállalja a nehéz körülményeket is, és hisz a mennyei Atyában. Tovább mutat önmagán: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál…”

Legyen Jézus pásztor mindannyiunk példaképe, kövessük őt.

Az avatóbizottság tagjai – Papp János egyházelnök és ügyintéző lelkipásztor, Mészáros Kornél főtitkár, Komáromi Tibor, a hajdúszoboszlói baptista gyülekezet pásztora, a Tiszántúli Baptista Egyházkerület elnöke, Dobos Péter debreceni gyülekezetvezető presbiter – imádságukban kértek áldást szolgatársuk életére, munkájára és családjára.

Komlósi testvér székfoglaló beszédében megköszönte Istennek felesége áldozatos, támogató, csendes szolgálatát. Életére való visszatekintésében elmondta, Istennek köszönheti, hogy halott voltából megelevenítette, már „szaga” volt bűneinek, de az Atya megtalálta őt. Nemcsak a halálból az életre hívta, hanem szolgálatra is. Odaszánta életét, hogy használja azt Urunk. A Filippibeliekhez írt levél első részéből olvasott néhány igeverset, melyek tartalmával azonosulni tudott. Állhatatosan szeretne szolgálni, Krisztust szeretné láttatni életén keresztül. Van, hogy Isten szükséghelyzetben hív szolgálatra, ezt érzi testvérünk, és szeretné betölteni azt. Szeretne elöl járni a hitben, a növekedésben és az örömben. Szeretne Atyánk és a gyülekezet szolgája lenni.

Köszöntések hangoztak el a helyi gyülekezet részéről, a TTBEK lelkipásztorai részéről, a Debrecenben lévő történelmi egyházak és a debreceni pásztorkör gyülekezetei részéről az új lelkipásztor és felesége felé.

Záróénekünkben idézhettük fel Istenünk végtelen irgalmát, így kívánjuk Komlósi testvérünknek és családjának az Úr erejét a szolgálathoz.