2018-ban kerülhetett egyházunk birtokába a magyar kormány ajándékaként a Benczúr utca és a Munkácsy Mihály út sarkán álló többszintes ingatlan. A korábban óvodaként, illetve zeneiskolaként is funkcionáló épület hosszú ideje használaton kívül volt, így erősen leromlott az állapota. Ma már – az ügyes tervezésnek és az igényes átépítésnek köszönhetően – rá sem lehet ismerni a régi házra. Az elegáns, múltat idéző, és a letisztult, modern stílusjegyeket egyaránt magán viselő új épületről – az átadóünnepségre érkező, sokat látott külföldi vendégeink szerint – elmondható, hogy világviszonylatban is megállja a helyét az egyházi létesítmények között.

A Baptista Ház nevet viselő új épület átadására ünnepélyes keretek között június 30-án került sor.

A jeles eseményre a hazánkból és külföldről érkező vendégeket az épület előtt fúvósfanfár fogadta, majd a délelőtti alkalom házigazdájaként Háló Gyula, a Baptista500 programsorozat koordinátora, egyházunk korábbi kommunikációs vezetője nyitotta meg az alkalmat. A 118. zsoltárból vett köszöntő szavak után kiemelt eseményként a nemzetiszínű szalag átvágására került sor Varga László Ottó MBE-főtitkár, dr. Elijah Brown BWA-főtitkár, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Papp János MBE-elnök és Soltész Miklós államtitkár közreműködésével.

A szalagátvágás után az ünnepség immár az új épületen belül, a konferenciateremben folytatódott egyházunk korábbi főtitkára, Mészáros Kornél imádságával, aki az elmúlt években beruházási igazgatóként koordinálta az építkezés folyamatait.

Az ünnepségen a jelenlevők örömére egy dupla kvartett is igényes zenei szolgálatokat adott elő Jobbágyné Papp Tímea fuvolaművész és Tóth Sámuel zongoraművész közreműködésével. Az alkalmi zenei csoportot Szilágyiné Mátyus Elvira karnagy vezényelte.

A köszöntések sorát a magyar kormány képviseletében dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kezdte. Ki­emelte, hogy a magyar állam sosem fogja elfelejteni a hazai baptistáknak azt a kiemelkedő szerepet, amit a magyar korona hazatérésében játszottak 45 évvel ezelőtt. Majd hozzátette, hogy a megbecsülés kifejezéseként értelmezendő többek között az is, hogy a felavatott épület a baptisták tulajdonába kerülhetett. Kitért arra is, hogy a magyar állam egyházpolitikája az egyház és az állam együttműködésén alapul, nem alá-fölé rendelt viszonyban gondolkodik a kormány az egyházakkal kapcsolatban, hanem a kölcsönös együttműködés stratégiáját gyakorolja, így értékes partnerként tekint az állam a magyar baptistákra is. Megköszönte a baptista egyház szociális és oktatási területen végzett erőfeszítéseit, és azt kívánta, hogy az új épület ezen feladatok további ellátásához is biztosítson jó hátteret.

A köszöntések sorát dr. Elijah Brown, a Baptista Világszövetség (BWA) főtitkára folytatta Varga György lelkipásztor tolmácsolásával. Beszédében megemlítette, hogy a világszövetség kötelékében a számos gyülekezet mellett 20 segélyszervezet is tevékenykedik, ezek közül kiemelkedőnek nevezte a magyarországi Baptista Szeretetszolgálat felkészültségét és áldozathozatalát, így a magyar baptisták neve „nem ismeretlen a világszövetség gyülekezetei előtt” – mondta a főtitkár. Arra is utalt, hogy az Úr Jézus számos tanítása különböző házakban hangzott el. Biztatta az ünneplőket, hogy ez a ház, a Baptista Ház, legyen a tanításnak, az örökkévalóság üzenetének a hordozója, legyen a békesség és a gyógyulás háza nemcsak a baptisták, hanem mindenki számára.

Ezt követően Papp János MBE-elnök felszólalása következett, amely teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.

Majd Balog Zoltán református püspök, a zsinat lelkészi elnöke köszöntötte az ünneplőket. Felidézte, hogy Tahiban ő is részt vett azon az istentiszteleten, amelyen Billy Graham prédikált. Erre a 46 évvel ezelőtti alkalomra ki­emelkedő lelki élményként tekint vissza, testvéri és baráti kapcsolat fűzi a baptistákhoz – tette hozzá a zsinat elnöke. Köszöntő szavaiban utalt Ferenc pápa gondolataira is, miszerint a hatalom közelsége nem tesz jót az egyhá­zaknak. Balog Zoltán szerint ezt a figyelmeztetést érdemes megfontolni, ugyanakkor azt is megemlítette, hogy a Biblia szavai szerint élő közösségek nem a hatalom közelségét keresik, hanem az együttműködés lehetőségeit, ahogy ezt a baptisták is teszik. Megemlítette, hogy az oktatási, szociális intézményrendszerek ebben az együttműködésben a szolgálat eszközei lehetnek az egyház számára.

A délelőtti alkalmat Varga László Ottó MBE-főtitkár és Simon Norbert gazdasági igazgató imádsága, majd a Himnusz eléneklése zárta.

A déli szabad órákban minden jelenlévő állófogadáson vehetett részt, illetve szabadon bejárhatta az újonnan átadott épületet. Örömünkre szolgál, hogy dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Balog Zoltán református püspök sem sietett el. Az épület bejárása után arra is szántak időt, hogy a felső szinten elhelyezkedő Koronateremben lévő vendégkönyvbe köszöntő sorokat írjanak.

Ezután közösségünk hazai és külhoni magyar vezetői dr. Elijah Brownnal, a BWA főtitkárával, dr. Mateusz Wicharyval, az EBF leendő elnökével, és Sorin Badragannal, a Romániai Baptista Szövetség elnökével látogatást tettek a Parlament épületében.

Az egész naposra tervezett átadóünnepség 15 órától kezdődően hálaadó istentisztelettel folytatódott, melyben a külföldi vendégek mellett a központi irodaházunk munkatársai és az országos lelkipásztori kar képviselői is csatlakoztak az ünneplők köréhez.

Az alkalom házigazdájaként Kiss Péter operatív igazgató köszöntötte a résztvevőket. Kezdőimát egyházunk korábbi elnöke, Révész Árpád nyugalmazott lelkipásztor mondott.

A délutáni dicsőítőcsapat Tósoki Renáta vezetésével hangolta szívünket Urunk magasztalására.

Papp János egyházelnök kiemelte, hogy Isten ajándékaként tekintünk erre az épületre. Beszélt az építkezés finanszírozásának hátteréről és a Baptista Ház jövőbeli szerepéről, majd az építés pillanatképeibe tekinthettek bele a jelenlévők.

A Baptista Világszövetség főtitkára, dr. Elijah Brown szolgált igehirdetéssel. Úgy fogalmazott: „Ez a nap az ünneplés napja! Ma 51 millió baptista veletek együtt ünnepel! Ez a ház legyen az imádság háza, legyen egy olyan hely, ahol elkötelezett tanítványokat nevelnek és fölkészítenek a szolgálatra!” Majd a 2Tim 2,1–3 alapján buzdította a jelenlevőket, és emlékeztetett azokra, akiknek komoly szenvedéseket kell kiállniuk a hitükért ma is a világ számos pontján. Elmondta, hogy a világ baptistáinak 30%-a nehézségek és üldöztetések közepette végzi a szolgálatát.

Ezt követően Varga László Ottó MBE-főtitkár többek közt arról is szólt, hogy szeretné, ha ez a ház Krisztus háza lenne. Erre emlékeztet majd az a 12 üzenet, amely el lesz helyezve a Baptista Ház falain. Így ez a ház valamire, Valakire fog mutatni. Bár sokféle anyagból épült föl ez a ház, ám most harmonikus egységet alkot. A lelki ház is így épül fel. Az itt dolgozó egyházi munkatársak ugyanígy alkothatnak majd egy lelki házat – mondta. Ez az épület az egész egyházra mutat majd. Végül örömét fejezte ki azért, hogy a Centrál gyülekezet otthona is lehet majd ez a ház. Így a Baptista Ház sokkal több, mint egy irodaház.

Ezt követően rövid köszöntések hangoztak el.

Elsőként dr. Mateusz Wichary, az EBF leendő elnöke köszöntött: „Lélekkel teljesek legyetek, töltsétek be ezt az országot Krisztus szeretetével! Ebben segítsen ez a ház is!”

Sorin Badragan, a Romániai Baptista Szövetség elnöke magyarul is megszólalt, nagy tetszést aratva: „Az Úr áldása legyen a magyar baptista testvéreken! Szeretünk benneteket!”

Dr. Mészáros Kálmán, a BTA rektora az új épületre mutatva azt mondta: „Az egyház feje itt van, de a szíve ott van [majd a szemben lévő teológia épületére mutatott], mert a misszió szíve a teológia. Fej nélkül nem lehet missziót végezni, de szívtelenül se lehet egyházat vezetni.” Jó partnerséget ígért a Baptista Ház és a BTA kapcsolatában.

Varga György, a Centrál gyülekezet lelkipásztora kiemelte: „Bátor dolog egy épületnek nevet adni, mert a név beszél arról, akiről elnevezték. Ez a ház igényes, a mi Istenünk is igényes. Beszéljen ez a ház arról, hogy itt lakik a szabadító Isten!”

Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke köszöntésében felidézte Szenczy Sándor megfogalmazásában a szeretetszolgálat három célját: „Segíteni, kilépni a csónakból, és provokálni az egyházat a jóra.”

Átadóünnepségünk hálaadó imaközösséggel zárult, melyet Durkó István missziói igazgató vezetett.

Legyen áldás a Baptista Házon, töltse be Istentől rendelt küldetését egyházunkban, hazánkban, Európában és a világban!

Baptista sajtószolgálat


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!