Lankadatlanul hinni és hirdetni, hogy Krisztussal van szabadulás a nyomorból

2570

A mögöttünk lévő időszak értékelése és az új esztendő megtervezése céljából gyűltek össze cigánymissziónk szolgálói január 17-én Budapesten. A Durkó István missziói igazgató és Kovács Bálint bizottsági elnök által vezetett megbeszélésen a cigány gyülekezetek és testvérek lelki növekedése volt a fő téma.

A cigány gyülekezetek szolgálói minden egyes esetben nemcsak lelki szolgálatot végeznek, hanem segítséget kell nyújtaniuk a munkanélküliség, az elutasítottág, a szűkölködés vagy éppen éhezés, fűtetlen otthonok nehézségeivel küzdőknek. Szembesülniük kell a családok mindennapos megélhetési problémáival, a gyerekeket és fiatalokat érintő életveszélyes impulzusokkal, a kilátástalanság, a lemondás, a reménytelenség, a sötétség fullánkjával. Közéjük is lankadatlanul vinni kell az örömhírt, és hinni, hogy Jézus Krisztusban új élet kegyelme van, és ővele van szabadulás a nyomorból. Folyamatos jelenlétre, építkezésre van szükség a kimozduláshoz, a növekedéshez.

„A gyülekezet növekedése pedig a kapcsolatokra, közösségre, tanításra, lelki növekedésre és evangelizálásra épül. Önmagában egyik sem elég. Ha prioritást kell állítani, mindig azzal kell foglalkozni, abba kell fektetni, ami a leggyengébb”

– tanította Durkó István, aki a hitbeli, engedelmes továbblépést hangsúlyozta: „Isten ad nekünk ígéreteket. Sokszor nem kapunk mellé semmit, megtorpanhatunk, de nem állunk meg, mert engedelmeskedünk Istennek, és egyre jobb lesz. Van Istentől ígéretünk, szolgálatunk, és ha vannak is akadályok, engedelmességből jobb lesz, mert ő alakítja a dolgokat.”

A heti istentiszteleti és bibliatanulmányozó alkalmak mellett folynak a helyi bibliakörös szolgálatok, tanodák, ifjúsági és női alkalmak, tervben vannak a gyermek- és ifjúsági nyári táborok, országos női, családi és szolgálói konferenciák, Roma Bibliaiskola, vezetőképzések, hitmélyítő alkalmak és magyar gyülekezetek testvéri látogatása, fogadása. „Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.” (Róm 12,4–5)

Hála legyen Urunknak, hogy az ő dicsősége mutatkozik meg a megváltozott életekben, hogy személyválogatás nélkül, Krisztus mindannyiunkon keresztül világosságot akar hozni a sötétségbe, szabadulást a nyomorból! Legyünk készek Isten munkájába állni!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!