Kroó Norbert „a tudomány nagykövete”

4091
Dr. Mészáros Kálmán és Dr. Kroó Norbert. Fotó: Fehér Bertalan

Ez év szeptemberében töltötte be 80. életévét Prof. Dr. Kroó Norbert fizikus-akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tanácsadója, a Kispesti Baptista Gyülekezet hűséges tagja.

E jelentős évforduló kapcsán gyülekezetünkben is köszöntöttük testvérünket, aki sok elfoglaltsága ellenére mindig készségesen és aktívan vesz részt feleségével, Kamilla testvérnővel együtt a kispesti baptista közösség alkalmain hosszú évtizedek óta. Szívesen vállal szolgálatot is időnként egy-egy értékes, a hit világához kapcsolódó tudományos előadással, mint ahogy legutóbb is hallhattuk „A tudomány és a hit harmóniája” címmel.

E kerek évforduló kapcsán jelent meg a címben is említett „A tudomány nagykövete – Kroó Norbert életpályája” című könyv Ézsiás Erzsébet írónő tollából, aminek bemutatójára is a Magyar Tudományos Akadémián került sor. Mint ismeretes, ennek az intézménynek hosszú éveken át volt korábban elnöke, főtitkára és jelenleg elnöki tanácsadója is.

Ebben az életrajzi kötetben egy különlegesen szép és változatos életpálya tárul föl előttünk. Többek között itt olvashatunk arról, hogy Kroó testvér egy mélyen hívő, bonyhádi-csepeli baptista család sarjaként nőhetett föl. 1953-ban érettségizett a Budapest, Mester utcai Fáy András Gimnáziumban, majd ugyanebben az évben kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, ahol 1958-ban szerzett fizikus diplomát. 1958-ban nősült meg, felesége (Harsányi Ibolya Kamilla) középiskolai tanárként dolgozott. Házasságukból két gyermek (Kornélia, Győző) született.

Diplomájának megszerzése után a Központi Fizikai Kutatóintézetnek lett a munkatársa, majd 1963-1964 között Svédországban, illetve 1968-1971 között a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben dolgozott, ahol igazgató-helyettesi feladatkört töltött be. Hazatérése után a Központi Fizikai Kutatóintézet főosztályvezetőjévé nevezték ki, majd 1981-től az MTA Szilárdtestfizikai Kutatóintézet igazgatója lett. Ebben a tisztségében többször is megerősítették. A kutatóintézetet egészen 1998-ig irányította. Ekkor kutatóprofesszori megbízást kapott. 1980-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanárává avatta. Többször volt különböző német egyetemeken vendégprofesszor.

1985-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1990-ben rendes tagjává. 1999-ben az akadémia főtitkárává választották, tisztségében 2002-ben megerősítették. 2005 – 2011 között az MTA egyik alelnöki pozícióját töltötte be. 1993-ban a londoni Európai Akadémia is felvette tagjai sorába, itt később osztályelnök is volt.

Kutatói és akadémiai állásai mellett több tudományos társaságban is vezető szerepet vállalt: Eötvös Loránd Fizikai Társaság, Európai Fizikai Társaság. Rövid közigazgatási kitérőt is tett: 1998-1999 között az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára volt. 8 éven át tagja volt Brüsszelben az EU Tudományos Tanácsának. Innen 2013 tavaszán köszönt el.

Több elismeréssel értékelték munkáját, így többek között: A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (2004), ezen kívül a Helsinki Műszaki Egyetem (2004), Pannon Egyetem (2005), Eötvös Loránd Tudományegyetem (2009) díszdoktora, valamint más díjak mellett a Prima Primissima-díj (2011), Lánchíd-díj (2012) tulajdonosa.

Mindezeken túl mély hit, család- és hazaszeretet jellemzi. Nagy családja van, vasárnaponként 14-en ülik körbe az asztalt. Így vall életéről: „Boldog ember vagyok, mert egész életemben azzal foglalkoztam, amit szeretek” Szerénysége pedig ebben a mondatban összefoglalható: „Ha messzebbre láttam netán, mint kortársaim, ez azért van, mert óriások vállán állhattam.”

Isten áldását kívánjuk Kroó Norbert testvér életére, további munkásságára és családjára!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!