Krisztus erejével Közép-Európa megváltozik

1406

2019. március 28–30. között zajlott a második közép-európai baptista missziós konferencia Varsóban, amelyen közel 40 fős vezetőkből és szolgálattevőkből álló magyar küldöttség vett részt. Egy mondatban  összefoglalva az esemény konklúziója: ha Isten ügyében összefogunk, akkor az erőink nem összeadódnak, hanem hatványozottan megsokszorozódnak. Hogyan? Beszámolónkból kiderül.

Két évvel ezelőtt került megrendezésre először az ApCsel 1,8 elnevezésű közép-európai baptista missziós konferencia, és még abban az évben megszületett egy igen szoros megállapodás a magyar és a lengyel baptisták összefogásáról.

Az idei konferencia kiemelt célja volt, hogy a régióban élő baptisták (lengyel, magyar, ukrán, román, szlovák, szerb, cseh) építsék a közösséget, összekapcsolják a különböző szolgálati területeket, tapasztalatot cseréljenek és bátorítást nyerjenek egymás hite által. A hatékony együttműködésen túl fontos cél volt, hogy erősítsék egymást lelkileg is Isten dicsőségére.

Az Európai Baptista Szövetségnek (EBF) 825.000 tagja van, és az északi sarkkörtől Oroszországon át az Egyenlítőig tartó területet fedi le, amelybe a közel-keleti országok szövetségei is beletartoznak. Az EBF missziós koordinátora, Daniel Trusiewicz elmondta, nagyon örülnek a közép-európai összefogásnak, mert a hatalmas területi lefedettség következtében óriási különbségek vannak az egyes társadalmakban. Van már ilyen jellegű összefogás a skandináv országokban és a közel-keleti régióban is.

A háromnapos konferencián nyolc különböző szekcióban – gyülekezetplántálás, ifjúsági szolgálat, vezetés, külmisszió, romamisszió, szociális területek, siketmisszió, oktatás – került sor tapasztalatcserére, valamint új, jó gyakorlatok, közös lehetőségek keresésére a különböző nemzeti szövetségek vezetői és szolgálattevői között. A találkozón az USA-ból és Ausztráliából is voltak jelen szakemberek.

A konferenciának a Lengyel Baptista Szövetség központja adott otthont. A „lengyel Tahiként” is emlegetett területen helyezkedik el az istentiszteleti központ, a Lengyel Teológiai Szeminárium, kollégium és vendégház, ahol akár 130 férőhelyen tudják fogadni az országba utazó testvéreket, vendégeket.

A csütörtöki megnyitó plenáris előadáson Uhrin Benjámin, a Szlovákiai Baptista Szövetség elnöke arról beszélt, hogy előbb saját magunkban kell felfedeznünk, megélnünk a Krisztussal való találkozás örömét. Csak ezután tudunk hitelesen tanúságot tenni Jézus Krisztusról és az ő kegyelméről. Sokszor még azelőtt kapcsolunk a cselekvési fokozatra, hogy végiggondolnánk, mi kik vagyunk valójában Krisztusban. Jól ki akarjuk használni az időt, és közben elveszítjük az örömöt, elfelejtünk rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire. Mitől lesz valaki jó tanúságtevő? Ha kész arról beszélni, amit látott, amit tapasztalt (Jn 1,1)!

Az igei üzenetet fórumbeszélgetés követte, ahol a különböző szekciók vezetői bemutatták az országukat, az ott élő baptisták helyzetét, szolgálati területeiket, hogyan látja őket a helyi közösség, a társadalom. Sokszor nem is tudjuk, milyen nehézségekkel, problémákkal küszködnek a környezetünkben élő testvéreink. Vannak országok, ahol nagyon fiatal gyülekezetek vannak, nehéz anyagi helyzetben próbálnak fennmaradni, van, ahol a lelkipásztor-utánpótlás gondjaival küzdenek, van, ahol az erős nemzeti egyház nyomja el a kisebb közösségeket, van, ahol a gyülekezetekben felütötte fejét az önelégültség, a törvényeskedés, a földi mennyország megvalósítása előbbre való mindennél, van, ahol nagyon nehéz a lelkészeket mozgósítani, hogy mozduljanak ki a gyülekezet falain kívülre, van, ahol a háborús helyzet következtében eltűnnek az életerős férfiak, így kivéreztetve a gyülekezeteket és a családokat is, van, ahol a különböző nézetek és módszerek osztják meg a közösségeket.

Papp János magyarországi baptista egyházelnök elmondta, hogy a magyar missziós stratégia az, hogy a társadalom minden területén szeretnénk megjelenni az egészséges gyülekezeteinkkel. A társadalom gyorsan változik, a vezetőknek pedig egyik lábbal a jelenben, másikkal a jövőben kell állniuk. Ne csak reagáljunk a tegnapra, hanem segítsük a jelenlegi és jövőbeni vezetőket felkészíteni a jövőre.

Az esti plenáris előadásban Romica Iuga, a romániai baptista szövetség országos tanácsának tagja arról beszélt, hogy a szent életnek olyan ereje van, amellyel hatással tudunk lenni másokra. Üzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szent életünkkel tudunk igazán Jézus Krisztus hiteles tanúságtevői lenni. Isten megváltoztatta az életünket, és folyamatos változásban vagyunk. Kezdjük a gondolatainkkal, mert minden onnan indul ki. Ez nagyon fontos! Szentnek lenni azt jelenti, hogy a bűntől elkülönült életet élni. Csak a Szentlélek erejével élhetjük ezt meg, ami nem jelenti azt, hogy tökéletesekké válnánk. A szent életnek ereje van, vonzza az embereket. Mit jelent számunkra, a mi kultúránkban, a mi helyünkön szent életet élni (Pt 1,13)? Jézus hogy viszonyult mindehhez? Gyűlölte a bűnt, de a bűnöst szerette. Meg akarta menteni!

Mi hogy reagálunk? Ha Jézus hatékony tanúi szeretnénk lenni, nem lehetünk képmutatók. A baptistáknál mindig magas volt a mérce. A bemerítéshez bizonyítani kellett, hogy valami megváltozott, meg kellett győzni a testvéreket, hogy bekövetkezett egy fordulat az ember életében. Ma mi a helyzet? Van különbség a keresztény és a világi élet között, ami vonzza az embereket? A szentség a bizonyságtétel nagyszerű útja.

Péntek reggel folytatódott a szoros program. Mateusz Wichary, a lengyel baptista szövetség elnöke délelőtti üzenetében arról beszélt, hogy sokszor elfelejtünk Krisztus hatalmáról beszélni a bizonyságtételeinkben. Jézusról csak mint Megváltóról beszélünk, vagy csak a szeretet Isteneként mutatjuk be, nem pedig mint mindenható Urat, akinek adatott minden hatalom. Az apostolok is utalnak a zsoltárokban azokra a részekre, amelyek a Messiásra és az ő hatalmára vonatkoznak. Ennek tekintélye van, hiszen a hatalom felülről adatott.

Kihez szól az elhívásunk? Mindenkihez!!! A népeknek is szükségük van az Istennel való megbékélésre, nem csak a személyes szabadulásra. A társadalmat is formálni akarjuk. Komolyan kell vennünk azt a parancsot, hogy tanítsuk a népeket. Van tervünk, elképzelésünk arról, mit mondjunk, mit tanítsunk az orvosoknak, igazgatóknak, jogászoknak, politikusoknak, üzletembereknek, azaz a társadalom formálóinak?

Beszéljünk hát bátran Krisztus hatalmáról. Ez olyan erő, amely képessé tesz bennünket arra, hogy megtegyük, amire szól az elhívásunk.

Az igei üzenetet követően a résztvevők a nap folyamán a különböző szakterületek szekcióiban folytatták a megbeszélést. Feltérképezték az erősségeiket, gyengeségeiket, megfogalmazták a szükségleteiket és azokat a tényezőket, amelyek segíthetik vagy hátráltathatják a szolgálatukat. Nagyon fontos szempont volt a tapasztalatok megosztása és az imádság egymásért!

Az esti plenáris ülésen bizonyságtételek hangzottak el, és a résztvevők közösen dicsőítették az Urat.

Látszik-e rajtunk Isten békessége?

Szombat reggel 8-kor plenáris előadással folytatódott a konferencia. Olekszandr Romanyuk, az ukrán szövetség pásztora arról beszélt, hogy napjainkban folyik a világtörténelem legnagyobb keresztényüldözése. Akik ezt teszik, azokban nincs meg Isten békessége. Miért nincs békesség a családokban? Mert nincs békesség a szívekben!

A béke nem a háború hiánya. Ha békességünk van Istennel, a körülmények nem számítanak, akkor béke van a szívünkben és harmónia a kapcsolatainkban. Jézus személyében eljött a földre a békesség. Mi vagyunk Isten békességének tanúságtevői (Kol 1,21). Ez csak akkor lehetséges, ha magunk is békében vagyunk Istennel. A szívünk békessége láthatóvá válik a társadalom számára. Valóban így van ez? Isten békessége szentté tesz bennünket, meg tud változtatni. Lehet, hogy ugyanott élünk tovább, akár ugyanolyan körülmények között, de mégis láthatóvá válik a változás.

Munkálói vagyunk Isten békességének? Mások reakciói rajtunk kívül állnak. Ami viszont rajtunk áll, azt tegyük meg még ma!

Az igei üzenetet követően a különböző szekciókban egy akciótervet készítettek elő a résztvevők a jövőre vonatkozóan, hogy milyen lépéseket fognak megtenni a saját missziós területükön, és mik azok, amiket közösen fognak majd megvalósítani.

Krisztusnak ma is van hatalma megváltoztatni az embereket és a gyülekezeteket!

Papp János egyházelnök a konferencia záróüzenetében Jézus Krisztus erejéről beszélt. Emlékeztetett arra, hogy annak az Istennek, aki elhívott, vezetett, megáldott bennünket idáig, van hatalma, hogy változást hozzon itt Közép-Európában is rajtunk keresztül. Nemcsak Afrikában, Dél-Amerikában történnek csodás dolgok, hanem itt és most velünk is! Ha nem látjuk meg ezeket a csodákat, Isten hatalma lesüllyed, elhalványul az életünkben.

Hisszük, hogy elég erős Krisztusunk van? Ha átadjuk magunkat, Isten gazdagon megáld!

Változásra van szükségünk az egyéni életünkben, a gyülekezeteinkben, a társadalomban! Sok helyen erős a törvényeskedés és az ítélkezés, de változni kell úgy, hogy nem szakadunk el az igazi krisztusi értékektől. Hisszük, hogy van ereje Krisztusnak, hogy megváltoztasson minket? Aki eddig vezetett, aki megtartott egy antikeresztény világban minket, annak lesz ereje megőrizni és célba vezetni minket! Hisszük, hogy van elég erős Krisztusunk, hogy megadja mindazt, amire szükségünk van a szolgálathoz? Vagy hozzászoktunk ahhoz itt Közép-Európában, hogy mindig csak kérünk, ha Nyugatról jön valaki?

Krisztusban van erőnk hatással lenni másokra. Poroljuk le a hitünket, és emlékezzünk az ő hatalmára, hiszen Isten mindent Krisztus lába alá vetett!

A konferencia zárása után a résztvevők lélekben feltöltődve, tele reménnyel, örömmel, tervekkel utazhattak haza. Hisszük, Isten akarata az, hogy a közép-európai baptisták erősítsék, támogassák egymást, imádkozzanak egymásért, és gyümölcsöző kapcsolatokat alakítsanak ki a misszió területén!

 

Megosztás