Közgyűlési beszámoló

2730
Papp János egyházelnök elnöki beszámolója

Idei közgyűlésünknek a kecskeméti imaház adott otthont. A helyi gyülekezet egyik vezetője, Papp Géza tartotta a kezdő áhítatot. Fülöp és az etióp főember találkozása kapcsán (ApCsel 8,26–39) fogalmazta meg az imatémákat, a küldöttek hálát adhattak Isten kegyelmes befogadásáért és vezetéséért. Az éneklést a nap során Révész László és a kecskeméti baptista fiatalok vezették.

Az imaáhítat után a közgyűlési elnökség részéről Bereczki Lajos köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Bevezetőjében megemlítette a reformáció ötszáz éves jubileuma kapcsán, hogy bizonyos egyháztörténészek szerint az anabaptisták adták eddig a legtöbb mártírt a kereszténység történetében. Arra is utalt, hogy idén száz éve hunyt el Kornya Mihály parasztpróféta, akivel kapcsolatban elköteleződésének szilárdságát és szeretetének találékonyságát emelte ki.

Teljesen megtelt küldöttekkel a kecskeméti imaház

A napirend megszavazása után az elnöki, főtitkári és missziói igazgatói beszámolók kiegészítéseit hallgatta meg a közgyűlés. Papp János elnök hangsúlyozta, hogy bár a baptistáknak identitásukat, küldetésüket már nem kell megalkotniuk, hisz azok adottak, de szükséges pontosítaniuk, megerősíteniük. Az egyneműek házassága a világban, sőt már sok európai egyházban is konfliktusforrás. A közgyűlés megerősítette az Országos Tanács ezzel kapcsolatos határozatát, így a baptista hitvallás 18. pontjában a „házasfelek” kifejezés pontosításra került: „egy férfi és egy nő”, és felelősségre vonhatóvá tette azokat a vezetőket, gyülekezeteket, akik a jövőben azonos neműek házasságát segítenék elő a Magyarországi Baptista Egyház gyülekezeteiben vagy épületeiben. Végül hírt adott a lengyel és magyar baptisták testvéri kapcsolatának szorosabbra fűzéséről.

Mészáros Kornél főtitkár először ellenőrző kérdésekkel mérte fel, hogy a küldöttek elolvasták-e a közgyűlési könyvet. Hangsúlyozta, hogy fontos azt alaposan megismerni. Ezután a baptista közösségről begyűjtött statisztikai adatokat, a magyar baptisták korfáját elemezte sok szemléltető grafikon segítségével.

Durkó István kiegészítésében megállapította, hogy évek óta nem mozdul lényegesen a közösség létszáma. Ne mondjuk erre, hogy elég! Alapítsunk gyülekezeteket! – hangsúlyozta. Hírt adott arról, hogy a balatonlellei gyülekezet önállóvá vált. Nagyhalászon is elindult egy új gyülekezet. Formálódik a baptista vállalkozók és üzletemberek fóruma. Elkészült egy 12 részből álló, baptistákat bemutató rollupsorozat, ami habkarton és papír formában is rendelkezésre áll. Ezek kölcsönözhetők vagy megvásárolhatók.

Révész Lajos lelkipásztor

A közgyűlés ezután az „Egyház – 1 ház” mottó jegyében gondolkodott a küldetéséről egy installáció segítségével, melyben Varga György, Durkó István, Tóth Sándor, Révész Lajos, Katona Béla és Papp János lelkipásztorok vettek részt. Közösen jártak be jelképesen egy házat. Az ajtóval kapcsolatban elhangzott, hogy ne csak a kopogtatásra várjon a baptista hívő! Mint Jézus, menjen ki új helyekre, és ő is kopogtasson más ajtókon!

Az ajtón való bemenetel kapcsán az evangélium lényegéről és fontosságáról gondolkodhattak a jelenlevők. Az előszobával kapcsolatban elhangzott, hogy ez a helyiség már lehetőséget ad arra, hogy tanítvánnyá legyen, aki belépett a kegyelem ajtaján. A nappaliban járva az egészséges gyülekezetről gondolkodhattak a jelenlevők. A konyhában azok vannak, akik mások szolgálatában forgolódnak. Mindenkire szükség van a szolgálatban! – hangzott a felhívás.

A közgyűlési elnökség részéről Papp Szabolcs vezetésével a délután is számos módon adott betekintést az egyház jelenleg is folyó munkáiba. Simon Norbert gazdasági igazgató fölvezetésében az előző évi költségvetés és a következő évi terv, a Felügyelőbizottság jelentése, a bizottsági, testületi beszámolókhoz érkezett kérdések és válaszok kaptak helyet a közgyűlés délutáni napirendjében.

Ezután néhány egyházi szolgálat, esemény és szervezet adhatott hírt magáról: MABAVIT, BTA, Szünergosz bibliaiskola, és egy régi-új szolgálat is: a diakonisszaképzés. Majd egy fiatal házaspárt rendelt ki egy év kárpátaljai misszionáriusi munkára a közösség. Egy misszionárius hölgyért is imádkozott a közösség, aki az American Baptist Churches szervezettől érkezett hazánkba, hogy teológiai diplomáját (hazájában felavatott lelkész) és okleveles nővéri végzettségét együttesen ajánlja fel a magyarországi szolgálatra. Röviden bemutatkozott a helyi gyülekezet Royal Rangers csapata is, akik az egész nap során tettre készen segédkeztek az alkalom lebonyolításában. A záró igei szolgálatot Mészáros Kornél vezette.

Megosztás