Isten munkája a cigányok között

5884

Nemrég indult el egy úttörő jellegű cigánymissziós mozgalom, mely tenni kíván a keresztény szolgálók elszigetelődése és az információhiány ellen. 2014-ben a „Nagy Misszióparancs Nemzetközi Központ” (Great Commission Center International) kínai missziós szervezet cigánymissziós konferenciát szervezett Budapesten.

Azon a konferencián sok cigány vezető fedezhette fel a kialakuló kapcsolatok és egymás bátorításának jelentőségét. Ebből született meg a „Cigánymissziós Hálózat” (Roma Networks) azzal a konkrét látással, hogy összefogja, összekapcsolja és az evangélium átformáló erejével elérje a cigány közösségeket szerte Európában. A hálózat egyik legaktívabb tagja a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió.

Jelenleg a Cigánymissziós Hálózat kutatást végez, külkapcsolatok kiépítésén fáradozik, hogy népszerűsítse az együttmunkálkodást egy közös cél érdekében, valamint szervezi a következő európai konferenciát, amire 2016. szeptember 21–24. között Békésen kerül sor. A konferencia címe: „Közösen építeni Isten királyságát”, fő szervezője és házigazdája pedig az MPE Országos Cigánymisszió.

Az Evangélium átformáló erejéről, a legrászorultabbak eléréséről szól a következő írás…

Meghallgatni Isten történetét

A hatvanas években egy román üvegesmester Temesvárról egy 500 km-re lévő, 10 000 fős, cigányok lakta településre indult. Nemcsak azért ment, hogy ablaküvegeket áruljon, hanem mert úgy érezte, Isten küldi őt, hogy megossza az örömhírt. Aligha sejthette, hogy engedelmességének milyen évtizedeken át tartó hatása lesz a település teljes átformálódásában. A 80-as évek végére majdnem a teljes lakosság megtért, sokan felhagytak korábbi kétes üzleti tevékenységükkel, hogy Istent méltóképp tisztelhessék. Az elkövetkezendő években egész családok költöztek el a településről gazdasági megfontolásból, és mentek Bukarestbe, Németország, Franciaország, Spanyolország és Anglia területére, gyülekezeteket alapítva a megnevezett helyeken.

A 80-as években egy hétéves cigány kislány Bulgáriában hatalmas vágyat érzett, hogy megismerhesse Istent. Gyermekek részére tartott bibliaórára is ellátogatott közel lakóhelyéhez. Az ott lévő gyerekek nyelveken imádkoztak, álmokat és látomásokat kaptak Istentől – ez a kislány is ismétlődően látta, ahogy édesapja és édesanyja is vele tart a gyülekezetbe. Kisvártatva az anyuka megtért, és 1995-ben végre az apukája is átadta az életét Jézusnak. 2006 körül belekezdtek egy gyülekezeti ház építésébe szerény támogatottsággal. Isten azt mondta nekik, hogy a gyülekezetük menedéket nyújt majd a társadalomból kitaszítottak számára, olyan cigányok számára, akiket még a sajátjaik is elutasítanak. Mára ez a gyülekezet egy a 800 közösség közül, ami Bulgáriában működik.

Valószínűleg soha nem hallottad még ezeket a történeteket, és ez csak kettő a több százból. Valószínűbb, hogy azok a hírek, amelyeket arról a 10-12 millió cigányról hallottál, akik Európában élnek, inkább negatív előítélettel voltak tele, vagy áldozatnak, vagy bűnözőnek beállítva őket.

Ezek a felvázolt képek a médiából, hivatalos helyekről és az általános társadalmi megítélésből áradnak felénk. Gyakran mindenfelé valóságalapot nélkülözve, még csak nem is személyes tapasztalatok alapján megfogalmazva.

De ezek a sztereotípiák távolról sem azonosak azzal, amit Isten a cigány közösségekben Európa-szerte végez. Az igazat megvallva Isten különösen tevékeny a cigány közösségekben évtizedek óta, és az ő Szelleme erősen munkálkodik, álmokat, látásokat ad az embereknek, csodálatos gyógyulásokat végez, és elhív cigány vezetőket, hogy szolgáljanak a népük felé.

Miután Isten elküldött egy albán házaspárt Albániában egy kicsiny vidéki cigány faluba evangelizálni, ahol 150 család élt, egy cigány fiatalember kapott egy látomást. Ahogy az egyik pásztor imádkozott érte, látta magát, ahogy sötétségben bolyong, de végül kivilágosodik körülötte. Hamarosan édes teherként nehezedett rá, hogy szolgálhasson a sajátjai felé. Bibliaiskolai képzésbe kezdett Tiranában 2013-ban, de az első tanévben nagy nehézségekkel küszködött, hisz a középiskolát sem fejezte be. Sokszor akarta feladni az egészet. és visszamenni a falujába, de többen bátorították, és érezte, hogy Jézus vele van. Végül levizsgázott, és most még nagyobb vágy él benne, hogy a romák között szolgáljon.

Mozgalmak a misszión belül

A cigány gyülekezetek évtizedek óta sokszorozódnak és növekednek. Az 1950-es években „Cigány ébredés” kezdődött Franciaországban. Clément Le Cossec kezdeti vezetése alatt cigány vezetők és misszionáriusok lettek kiképezve és kiküldve, úgyhogy a mozgalom 50 év alatt 50 országban terjedt el. Ébredés tört ki Leskovacban, Szerbiában a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, ami egy gyülekezetplántálási hullámot eredményezett egész Szerbiában. Kelet-Európában már az 1930-as évektől létezik cigány baptista gyülekezet Bulgáriában, és később a 40-es, 50-es években a pünkösdizmus is elterjedt a cigányok között. Romániában a kommunizmus bukása után, 1989-ben a protestáns kereszténység gyors ütemben kezdett el terjedni a romák közt – ma több száz gyülekezetük van országszerte.

Az 1950-es években egy cigány férfi Ukrajnában betért egy adventista gyülekezetbe, hogy ennivalót kérjen. Hívővé vált és rendszeresen látogatta a vasárnapi alkalmakat. Őt követően mások is megtértek a cigánytelepről, de nehezükre esett megtartóztatni magukat a disznóhús evésétől. A férfi továbbra is evett titokban disznóhúst, egyszer azonban valaki meglátta őt, miközben disznót vásárolt. Ezért kizárták a romákat a gyülekezetből, akik így házaknál kezdtek el összejöveteleket tartani. Néhány pünkösdi hívő kapcsolatba került ezzel a csoporttal a 70-es évek végén, és elkezdtek prédikálni a faluban. Ezt követően egy „nagy ébredés” söpört végig a kárpátaljai régióban, és sokan keresztényekké lettek. Jelenleg számos pünkösdi, karizmatikus és baptista gyülekezet működik a térségben.

Nem egységes mozgalomról beszélünk, hanem sokkal inkább mozgalmakról, melyek közül a pünkösdi és a karizmatikus hátterűek a legdinamikusabban fejlődőek. Például Franciaországban és Spanyolországban a cigány származású keresztények száma százezer fő felett van. Romániában, Bulgáriában, Magyarországon és Szlovákiában több ezerre, illetve több tízezerre tehető a hívők száma. A délkelet-európai országokban, noha a legfrissebb mozgalmak indultak el, egyelőre még kisebb gyülekezetek léteznek. A munkaerőpiaci áramlás keletről nyugatra való irányultsága miatt a közép- és kelet-európai gyülekezetek (gondolunk itt Bulgáriára, Romániára és Szlovákiára) újabb gyülekezeteket alapítottak Nyugat-Európában, például Olaszországban, Angliában, Németországban és Franciaországban.

A teljes átformálódás kihívása

Ennek az egész folyamatnak része az a hatalmas kihívás is, amivel egy cigány vezető és a cigányok közössége mindennap szembesülni kényszerül: a mélyszegénység, teljes körű szolgálatok hiánya, alulképzettség, újdonsült vezetők ellátása, az iszlám hatása a cigány közösségekben, a többségi társadalom negatív előítélete a cigányokkal szemben, és a különböző gyülekezetek közti együttműködés hiánya.

A nehézségek ellenére vannak olyan szervezetek és gyülekezetek, amelyek készek segíteni. Mint például az „Egészséges Közösség Misszió” (CHE), ami a teljes közösséget egészében átformáló változást tűzi ki céljául, és a közelmúltban kezdte el működését Kelet-Európában. Hadd essen szó arról a nemzetközi mozgalomról is, a „Cigányok és Vándorlók Nemzetközi Evangéliumi Közössége” (G.A.T.I.E.F.), amely cigány vezetők és misszionáriusok képzését végzi. Az olyan szolgálatok, mint a „Ruth-projekt” Bukarestben pedig az iskolai oktatás elérését és munkaügyi képzéseken, tanfolyamokon való részvételt biztosít – az előbbit gyermekek, az utóbbit felnőttek számára.

A cigányoktól minden ember felé

A kereszténység terjedése a cigányok között nemcsak az ő hasznukra válik. Egyre inkább világossá válik, hogy Isten rajtuk keresztül újítja meg a kereszténységet Európában. Sok cigány missziómunkás rendelkezik ezzel a látással: „Azt akarom, hogy a gyülekezetem mindenki számára nyitva álljon, nemcsak a cigány származásúaknak” – mondta Đena Nikolić, egy kis gyülekezet vezetője a horvátországi Dardában. A cigány hívők fontos részét képezik a világméretű egyháznak, és ahogy Isten továbbírja különleges történetüket, mindnyájunkat bátoríthat és folytatásra sarkallhat az, amit Isten végez a világunkban.

Melody J. Wachsmuth Horvátországban él, ahol 2011 óta kutató- és gyűjtőmunkát folytat a kelet-európai cigány közösségek életét illetően. További információkért a Cigánymissziós Hálózatról, vagy ha támogatni, segíteni kívánja ezt az úttörő jellegű mozgalmat, látogasson el a romanetworks.com honlapra.

Forrás: http://www.punkosdi.hu/content/isten-munkaja-a-ciganyok-kozott


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!